Norsk Salmebok - storskriftsutgave

Norsk Salmebok 2013 - storskriftsutgave - pakke med 10 stk

Pris: 3189,-
ISBN: 978-82-514-0780-9

Menigheter kan bestille salmebok storskriftsutgave: Pakke med 10 stk. for totalt kr 2990

Boka er laget for svaksyntes behov i gudstjenester og ellers. Boka rommer tekstene til samtlige 899 salmenummer i stor skrift, uten melodi. Også tekstene til liturgiske ledd og omkved til bibelske salmer er med på nr. 900-991.

Mange som ikke er svaksynte, liker også å ha salmetekstene tilgjengelig i ren tekst, så de kan leses som dikt.

 

Formatet tilsvarer Norsk Salmebok (1985)og passer i eksisterende salmebokhyller.