Norsk salmebok - menighetsutgave

Norsk Salmebok 2013 - menighetsutgave - pakke med 10 stk

Pris: 3189,-
ISBN: 978-82-514-0764-9

Menigheter kan bestille salmebok menighetsutgave: Pakke med 10 stk. for totalt kr 2990

Denne utgaven har 899 salmenummer. Den har melodi til samtlige tekster, og ca 50 salmer har firstemmig sats. Dessuten består nr. 900-991 av liturgiske ledd og omkved til bibelske salmer. Det er én felles bok for både bokmåls- og nynorskmenigheter.

Salmeboka har større sjangerbredde enn tidligere salmebøker i Den norske kirke – og rommer den kjente og kjære salmeskatten så vel som nye salmer fra inn- og utland. Utvalget vitner om at kirken samtidig er grunnfestet i lokalmiljøet og i et verdensvidt fellesskap. Boka har undertittelen «For kirke og hjem» og er en sann skattkiste for både voksne og barn.

535 nummer i den nye boka er videreført fra Norsk Salmebok (1985), og 124 nummer kommer fra Salmer 1997. 240 salmer er nye, flere av dem fra søsterkirker i andre verdensdeler, men også nyskrevne norske salmer og noen salmer på samisk og kvensk. Salmeboka inneholder i tillegg hele Norsk bønnebok 2013, inkludert katekisme og noen enkle liturgier.

Det er ikke besifring i den nye salmeboken, men det er laget en egen bok for besifring (se nedenfor).

Formatet tilsvarer Norsk Salmebok (1985)og passer i eksisterende salmebokhyller.