Norsk Koralbok 2013, bind 3

Pris: 979,-
ISBN: 978-82-514-0790-8

Norsk Koralbok 2013 band 3 inneheld korsatsar og satsar til akkompagnementet for nummer 900–991 i Norsk Salmebok 2013. Nummera i begge bøkene svarar til kvarandre. Innhaldet i denne delen av salmeboka er sett saman av bibelske salmar (900–975.977) og liturgiske songar (976–991). Dei bibelske salmane har tekstar som svarar til den bibelske salmerekkja som er vedteken for gudstenestene gjennom kyrkjeåret. Dei vert òg brukte i tidebønene Morgonsong, Aftansong og Kveldsbøn. Dei liturgiske songane er knytte til nokre av dei faste ledda i gudstenesteordningane.