Norsk koralbok

Norsk Koralbok 2013, bind 1-2

Pris: 2049,-
ISBN: 978-82-514-0781-6

Koralboka er et nybrottsarbeid. Den inneholder én eller flere orgelsatser til hver melodi til de 899 salmene i salmedelen. Noen salmer har to alternative melodier. Første vers er plassert i notebildet, og alle de øvrige versene følger under notene. Der hvor salmen har flere tekster (for eksempel bokmål og nynorsk), er samtlige vers på tekstene med. Det gjør også koralboka til en komplett salmebok!

 

Vår målsetting har vært at hver salme får plass på ett oppslag, slik at en ikke behøver å bla underveis i salmen. Hvis det er nødvendig å bruke to oppslag, blir melodien gjentatt.

 

Melodier hvor satsen samsvarer med besifringen i besifringssalmeboka, er merket med et orgelpipesymbol, og viser klart hvilke koraler som kan spilles sammen med tradisjonell notesats og for eksempel band. 

(Et tredje bind av koralboka vil foreligge ca. et år etter de andre utgivelsene. Bindet vil inneholde musikken til de bibelske salmene og liturgiske ledd, samt et kilderegister til alle nummer i salmeboka. Bind 3 kan ikke ferdigstilles før etter at den poetiske tekstrekka er vedtatt av Kirkemøtet i 2014.)