Min første salmebok

Pris: 349,-
ISBN: 978-82-514-0815-8

Min første salmebok er en inngang til salmenes verden for barn fra 0 til 10 år.

Salmer er poesi. Det går ikke lang tid før de små fester seg ved enkeltord og melodistrofer og begynner å synge med. Salmene synges inn i barnets øre og sinn fra de er ganske små, og lager en klangbunn de har med seg resten av livet.

De 153 salmene er hentet både fra Norsk salmebok 2013 og andre kilder. Boken inneholder enkle barnesalmer, salmer fra vår egen tid og kjernesalmer som har fulgt oss gjennom generasjoner. Alle melodiene i boken har noter med besifring. En QR-kode gir tilgang til å høre innspilling av alle salmene.
Hvert kapittel innledes med en tegneseriestripe. De tar utgangspunkt i hverdagslige situasjoner og gir hjelp til å samtale om innholdet i salmene.

Min første salmebok er utarbeidet i et samarbeid mellom Eide forlag og Den norske kirke / Kirkerådet. Vårt ønske er at boken skal være en døråpner for salmesang både for små og større barn.