Kirkeskipet – gudstjeneste på de minste barnas premisser

Pris: 399,-
ISBN: 978-82-514-0835-6

De minste barna trenger ulike kulturuttrykk der de blir møtt med likeverd og respekt.

Hva vet vi om hva 0-3 åringer trenger?
Når spurte vi sist hva ett-åringen vil?

Uansett hva du skal gjøre for, eller sammen med, små barn:
I denne boken finner du tenkning, refleksjoner, gode ideer og nyttige tips til å skape noe for, eller sammen med, de aller minste barna.

Kirkeskipet er blant annet utviklet i Barnas katedral i Lademoen kirke i Trondheim. Det er en unik gudstjeneste på de aller minste barnas premisser, et pionerprosjekt som fikk Den norske kirkes trosopplæringspris i 2018. Nå er boken om dette prosjektet endelig kommet!