Det er lys der jeg går

Pris: 399,-
ISBN: 978-82-514-0836-3

Eyvind Skeie har satt sammen et utvalg av sine salmer og lyriske tekster, én for hver dag gjennom året. Her inviteres leseren til en salmevandring gjennom året.