Norsk salmebok 2013 i punktskrift

Punktversjonen av Norsk salmebok 2013 deles opp i separate utgivelser. Salmene knyttet til kirkeåret, det vil si de kristne høytidene og merkedagene, er foreløpig klar til utlån.
Les mer her.

Publisert 05.05.2015 av