Norsk Salmebok 2013 for iOS

Publisert 23.10.2020

Norsk Salmebok 2013 sin app har for noen iPhone-modeller dessverre  ikke virket siden april. Feilen er i ferd med å rettes og fungerer nå for de fleste iOS-versjoner. Alle berørte brukere får appen gratis ut mars 2021. Kundene dette gjelder må oppgradere til siste versjon av appen for å få gratis abonnement.

 Eide forlag beklager problemene.