Månedens salme mai 2015

Estrid Hessellund og Sindre Eide er ansatt som forlagskonsulenter i Eide forlag med Norsk salmebok 2013 (N13) som særlig arbeidsområde. 
Hver måned vil de i denne spalten presentere en av salmebokens nye salmer.      

Månedens salme mai 2015                                                                

Gud skapte lyset og livet og meg (N13 243)

T: Vidar Kristensen 2003
M: Per Aamodt Tveit 2003

Se opptak her.

For den som leter etter trosbekjennelsessalmer, er det naturlig å slå opp på «Treenighetssøndag» i Norsk salmebok 2013. Her finnes et variert utvalg av salmer som på forskjellige måter belyser treenighetens mysterium. En av dem er «Gud skapte lyset og livet og meg».
Den ble skrevet på bestilling fra Tunsberg bispedømme da Trosopplæringsreformen startet opp i 2003. Biskop Laila Riksaasen Dahl og hennes medarbeidere ønsket en ny salme som var bygd over de tre trosartiklene, og som kunne brukes i trosopplæringen. Den spredde seg raskt fra bispedømme til bispedømme og var allerede godt innsunget da den kom med i den nye salmeboken.

Salmen har tekst av Vidar Kristensen og melodi av Per Aamodt Tveit. Og det merkes at disse to har samarbeidet om den. Den sangbare melodien betoner og understreker teksten på en god måte. Melodien får et naturlig løft når bekjennelsen uttrykkes, i refrenget som gjentas etter hvert av de tre versene: Jeg tror på Gud Fader, Jeg tror på Guds Sønn, /  jeg tror på Den hellige ånd. / Så hellig, allmektig, så god imot meg, / treenige Gud, jeg vil lovsynge deg.
Bugården kirke i Sandefjord er en arbeidskirke som er kjent for sin store og allsidige musikalske virksomhet. En nøkkelperson var Per Aamodt Tveit som startet som dirigent for Bugården menighetskor i 1985. I årene etter fortsatte han som menighetens organist og kreative musikkmedarbeider. Svært mange av tekstene han har satt melodi til, ble tatt i bruk i menighetens gudstjenester. Bugården menighet ønsket seg en ny salme som hadde i seg trosbekjennelsens viktigste elementer, til bruk i familiegudstjenester, og bestillingssalmen fra bispedømmet kom som bestilt også for dem.  Salmen «Gud skapte lyset og livet og meg» ble presentert på en familiegudstjeneste søndag før pinse 2003.
Salmen formidler trosbekjennelsens kjerneinnhold i et enkelt og nært språk.  Et særpreg er understrekingen av Guds omsorg i tilknytning til første trosartikkel (1. vers): Han vil meg det beste, han kjenner min vei / hver natt og hver morgen, hver dag og hver kveld. Også det andre og tredje verset har lignende personlige refleksjoner knyttet til formidlingen av trosbekjennelsens innhold. I det tredje verset sies dette slik: Den hellige Ånd gir meg trygghet og fred, / vi svarer med tillit og lovsang og bønn.

Trosbekjennelsen er en lovprisning av den treenige Gud. Det er ingen eksamen i rett-troenhet for den enkelte kirkegjenger. Når vi er sammen om trosbekjennelsen, enten ved å fremsi den, synge den, eller ved å synge en trosbekjennelsessalme, bærer vi på en måte hverandres tro. Så blir det ikke snakk om den enkeltes lille tro, men hele kirkens store tro!

I år faller Treenighetssøndag på mai måneds aller siste dag. Men det er ingen grunn til å vente til da med å synge denne månedens salme. Både denne og alle de andre salmene i salmebokavsnittet «Treenighetssøndag» er til å bruke om og om igjen gjennom hele kirkeåret.

Publisert 16.04.2015 av