Månedens salme juni 2015

Estrid Hessellund og Sindre Eide er ansatt som forlagskonsulenter i Eide forlag med Norsk salmebok 2013 (N13) som særlig arbeidsområde. 
Hver måned vil de i denne spalten presentere en av salmebokens nye salmer.   

Det er navnet ditt jeg roper (N 13 434)
T: John Bell og Graham Maule 1987
O: Hans-Olav Mørk 1999
M: Skotsk folketone

Uten tvil er denne månedens salme en av de nye salmene i Norsk salmebok 2013 som allerede har sunget seg godt inn. Grunnen til det er nok både den vakre og sangbare skotske folketonen og den sterke og utfordrende teksten.

Salmens norske versjon har fått tittelen «kallet». Originaltittelen er «The summons» = stevningen.  Å stevne dreier seg om å bringe en sak inn for retten. Den skotske prest, salmedikter og medlem av felleskapet Iona, John Bell, uttrykker i teksten som han har skrevet sammen med Graham Maule,  den oppfordring som alle mennesker har fått til å følge Guds kall. Og tittelen han har gitt salmen, uttrykker alvoret i dette kallet. Gud stevner oss. Han kaller oss til etterfølgelse og trofast disippelskap: Will you come and follow me if I but call your name? Will you go where you don’t know and never be the same. Her understreker salmens tekstforfattere at å følge Guds kall fører til radikal endring i ens liv.

Også den norske oversettelsen til Hans-Olav Mørk tydeliggjør at dette ikke er noen lettvint vei. Å oppfylle den etiske fordringen om å «gå til mine minste på en ukjent vei» (vers 2) handler  også om å måtte «tåle onde blikk» og «stå igjen når noen gikk». Hva sikter sistnevnte uttrykk til? Det er nærliggende å tenke på situasjonen vi leser om i slutten av Johannesevangeliets sjette kapittel. Mange av disiplene begynte å falle fra. De likte ikke det Jesus forkynte og valgte å vende ham ryggen. Da spurte Jesus de tolv. «Vil også dere gå bort?» Simon Peter var snar til å svare på disiplenes vegne: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.»

Peter og de elleve andre i den indre kjerne av disipler «stod igjen når noen gikk». Den som velger å lytte til han som har «det evige livs ord» vil oppleve dette igjen og igjen. I salmen spør Mesteren oss: «Vil du kjennes ved mitt navn?» (v.1). Dette følges opp ved et mangfold av diakonale utfordringer, som å åpne blindes øyne, bidra til at fanger får sin frihet og «stelle andres sår / i det skjulte år for år (v. 2).» Når Mesteren kaller til tjeneste, overlater han ikke sine etterfølgere til seg selv. Løftet fra Misjonsbefalingen, «jeg er med dere alle dager inntil verdens ende», klinger med gjennom hele salmen. I den norske oversettelsen av denne månedens salme ved at Kristi løfte gjentas i avslutningen av hvert av de fire første versene: «Jeg vil bli hos deg.»
I salmens fire første vers er det Kristus som er salmens jeg. Dette endrer seg når vi kommer til det femte verset. Her er det vi som synger salmen, alene eller i menighetens fellesskap, som svarer på kallet. Gud har stevnet oss – og det tar vi på alvor: «Når du kaller, må jeg lytte. Jeg vil følge deg! / Jeg vil vende om og vandre på en ukjent vei./ Dit du går, vil jeg gå med, / Herre, la din vilje skje,/ for jeg vet at jeg skal se mitt liv fullendt i deg.»

Salmen er plassert i avsnittet «Hengivelse og etterfølgelse» i N13. Vi har fått en ny misjonssalme og en ny diakonal salme. Bruk den i mange sammenhenger gjennom hele kirkeåret og i trosopplæringen. Få salmer uttrykker klarere hva det innebærer å være en Jesu Kristi disippel.

Hør den engelske versjonen her.

Publisert 29.05.2015 av