Månedens salme august 2014

Estrid Hessellund og Sindre Eide er ansatt som forlagskonsulenter i Eide forlag med Norsk salmebok 2013 (N13) som særlig arbeidsområde. Hver måned vil de i denne spalten presentere en av salmebokens nye salmer.

En bønn er gjemt i hjerteslagets rytme (N13 677)
T: Svein Ellingsen 1975
M: Trond H.F. Kverno 1975

En bønn er gjemt i hjerteslagets rytmeer en ny salme i Norsk salmebok! Den står midt mellom to kjente salmer av Svein Ellingsen og Trond Kverno: Du åpner døren for ditt rikes komme (N13 676) og Vi rekker våre hender frem som tomme skåler (N13 678). Begge disse har vært med i salmeboken fra 1985. Men alle de tre salmene er skrevet i 1975, så ny er heller ikke denne salmen.

Svein Ellingsen forteller at det som gleder ham mest når det gjelder sine egne bidrag i Norsk salmebok 2013, er at denne salmen kom med. Den har så å si ligget i dvale siden den fikk 0 stemmer av komiteen som utarbeidet høringsforslaget NOU 1981:40 (den offentlige utredningen som lå til grunn for forrige salmebok, NoS 1985).

Grunnen til at den ble stemt ut den gang, er muligvis at man var skeptisk til å ta med for mange  salmer av Trond Kverno og Svein Ellingsen som begge var med i salmebokkomiteen. (Under behandling av komitemedlemmers verker deltok disse komitemedlemmene naturligvis ikke i behandlingen). - Men det kan også ha med innholdet å gjøre. Kanskje var ikke tiden moden for en salme med en så undrende og varsom tekst som denne bønnen «gjemt i hjerteslagets rytme»: «Vår Gud, la gleden aldri bli tatt fra oss».

Vi ber ofte om at sorg, lidelse, smerte, uro, fortvilelse må bli tatt fra oss. Men en bønn om ikke å miste gleden, at aldri gleden må bli tatt fra oss, er en viktig påminnelse i en tid, hvor mismotet lett kan ta overhånd.

Som barn leste jeg en bok om Polly Anna, en fysisk utviklingshemmet jente, som tross sitt handicap hver dag lekte «å være glad»-leken. Og dermed holdt hun oppe livsmotet.

I Svein Ellingsens salme handler bønnen om å la gleden alltid finnes om forholdet til meg selv og mitt eget liv: La gleden føre livet frem til modning igjennom alt som møter oss på jorden(v 1).

Men bønnen handler også om forholdet til min neste:
Vi ber deg, Gud: La gleden over livet få bringe oss tilbake til vår neste.. (v 4), og
La gleden gi oss kraft så vi kan leve for dem som trenger oss vår tid på jorden» (v 5).

Svein Ellingsen er begeistret over at denne salmen er kommet med i den nye salmeboken: «Jeg synes Tronds melodi er fantastisk!» og fortsetter mer beskjedent: « – og teksten tåler vel også dagens lys».

Hør han selv fortelle om salmen i opptak fra en salmekveld hos biskop Halvor Nordhaug i Bergen i september 2012 her https://www.youtube.com/watch?v=qns1v-T4QlM                      

Salmen ble sist på 80-tallet oversatt til engelsk av Hedwig T. Durnbaugh, og utgitt i heftet «PRAISES RESOUND» 1991 – en samling med 14 salmer av Svein Ellingsen, oversatt til engelsk. (Norsk Musikkforlag A/S).

Vi har fått tillatelse fra forfatter og oversetter til å gjengi teksten her – med henblikk på engelsktalende gjester på besøk i Norge, og til nytte for mennesker som ønsker å be en norsk bønn på engelsk i utlandet.

1. A prayer ascends with every breath and heartbeat: our God, let joy be never taken from us!
Let joy help us mature to fuller wisdom through all that meets us on this earthly sojourn.

2. We ask you, God, let joy be always present, securely anchored in our inner being.
 Let joy fill minds and hearts with jubilation when springtime follows days of barren darkness!

3. We share the life of Christ with all its riches. O what a cause for everlasting praises!
The grace of God shall be our sure protection from dawn of life till death meets us at nightfall.

4. We pray, o God, let joy about life’s wonder restore good will between us and our neighbor
although we still may hide behind our fences and, mindless of your goodness, keep lamenting.

5. With every breath and heartbeat we beseech you: Our God, let joy be never taken from us!
Let joy imbue our lives with deeper caring For those who need us on this earthly sojourn.

Flere andre av Svein Ellingsens bidrag tiI Norsk Salmebok 2013, oversatt til engelsk, finnes i “Hymns in English”, Eide forlag, Stavanger 2014.

Publisert 04.08.2014 av