Lenge leve salmen!

Maratonsendingen «Salmeboken minutt for minutt» på NRK-TV ble en større feiring av salmen enn mange hadde trodd. Flere opplevde gjennom sendingen at de har et forhold til salmer som de ikke tenker på til daglig. Norsk hymnologisk forening gleder seg stort over den økte salmeinteressen som ikke minst TV-sendingen førte til. Foreningen formål er blant annet å øke forståelsen for salmen som litterær og musikalsk kunstform og fremme bruken av salmen i gudstjenestelivet og andre sammenhenger.

Derfor arrangerer foreningen et salmeseminar som er åpent både for medlemmer og alle andre salmeinteresserte i forbindelse med sin årlige generalforsamling. I år skjer dette i Bøler kirke torsdag 11. juni. «Lenge leve salmen!» er tema både for salmeseminar og etterfølgende salmekveld.

Den svenske presten, forfatteren og komponisten Per Harling vil ta seminardeltakerne med på en salmereise med Norsk Salmebok som reiseguide. «Jorden rundt på 80 minutter» vil være en presentasjon av salmer fra alle verdensdeler. Harling har oversatt en rekke sanger fra den verdensvide kirke og vært sentral i salme- og gudstjenesteutvalg ved flere større kirkelige konferanser, blant annet i regi av Kirkenes verdensråd og Det lutherske verdensforbund. I Sverige er han en ettertraktet foredragsholder, trubadur og sang- og salmeformidler. Han har også besøkt Norge flere ganger.

Kantor Beate Strømme Fevang har bygget opp en jentekorvirksomhet i Bargernes kirke i Drammen med ca 100 medlemmer fordelt på flere kor. Korene synger regelmessig på gudstjenester. Fevang, som også har vært med i Ung Kirkesangs sentralstyre vil dele av sine erfaringer når det gjelder formidling av salmer til barn og unge.

Hildur Gryt er organist i Skjerstad og Misvær menighet i Bodø domprosti. Hun har gjennom mange år vært primus motor for salmekvelder i sine lokale kirker. Siden salmekveldene startet opp har hun arrangert mer enn 150 av dem sammen med sine lokale medarbeidere. På salmeseminaret i Bøler kirke vil hun formidle sine erfaringer med salmekvelder som menighetsbyggende tiltak. Hun vil også lede salmekvelden som avslutter salmeseminaret.

Denne junidagen i Bøler kirke blir en dag spekket med salmesang og deling av salmeerfaringer. Lenge leve salmen!

For mer informasjon, kontakt:
Sindre Skeie (sindre.skeie@gmail.com Mobil: 951 23 978) – leder i NHF
Sindre Eide (sindreeide60@gmail.com Mobil: 959 34 465) – nestleder i NHF

Publisert 06.05.2015 av