Hva sier stjernene om GUD?

Dette trosopplæringsprosjektet, i regi av Eide forlag, drives med støtte fra Størst av alt – barn og unge i Den norske kirke.

I tillegg til heftet «Syng tro» består prosjektet av metodiske undervisningsopplegg, utarbeidet av  en variert gruppe fagpersoner fra forskjellige deler av landet. Nylig er 7 nye opplegg lagt ut på www.norsksalmebok/syngtro i tillegg til de 13 som ble lagt ut tidligere i år. Her gis blant annet hjelp til å arrangere salmekveld med konfirmanter og til å undervise om dåpen med utgangspunkt i de sentrale dåpssalmene. Det finnes til og med en salmequiz, «Salme bit for bit», etter metodikken fra NRK-programmet «Beat for beat!» Klikk på SYNG TRO på salmebokens nettside og se hva du kan bruke. Alle undervisningsoppleggene kan lastes ned i wordformat og tilpasses den aktuelle bruk i din menighet.

Publisert 10.11.2015 av