Månedens salme september 2015

Publisert 14.08.2015

Oda ni oofe fee! / Gud, ver oss alltid nær! (N13 330)
T: Frå Ghana
O: Sindre Eide 1985
M: Frå Ghana
S: Svein Møller 1996

«Salmer 1997» representerte noe nytt i norsk salmeboktradisjon. I noen av salmene, særlig fra Latin-Amerika og Afrika, er første vers av originalteksten tatt med, i tillegg til den norske oversettelsen. Vi finner salmer både på portugisisk og zulu. I bokens forord står det at «det store internasjonale innslaget gir dekning for å si at nesten hele verden synger med». Dette aspektet er fulgt opp og forsterket i Norsk salmebok 2013.

Bli med til Ridge Church - en interkonfesjonell kirke i Ghanas hovedstad Accra. Vi hadde møtt menighetens musikalske leder, Dinah Reindorf, på forhånd. Hun gledet seg stort over at hennes «Ghana-kyrie» (N13 nr. 976.5) hadde sunget seg godt inn i Norge. Like før gudstjenesten nevnte vi den andre sangen fra Ghana som kom med i Salmer 1997, «Oda ni oofe fee».

«Alle kjenner den her i Ghana», sa hun, og skyndte seg inn i kirken for å si fra at det var kommet noen gjester fra Norge som ønsket å høre akkurat denne sangen på dagens gudstjeneste, hvis det var mulig. Å gjøre endringer på salmeseddelen fem minutter før gudstjenesten, slikt skjer vel ikke så mange andre steder enn i Afrika!
Vi kom inn i en kirke med flere hundre i kirkebenkene og tre kor plassert på forskjellige steder i kirkerommet. Dinah hadde bedt ungdomskoret, akkompagnert av key-board, bass og jembe (afrikansk tromme) om å lede «Oda ni oofe fee». Det gikk i et hurtig og swingende tempo, og hele menigheten stod opp og sang med av full hals. Vi hadde forventet denne sangen som en flerstemt, rytmisk og kraftfull a capella-sang. «Slik kan den også fremføres», forklarte Dinah etterpå. «Dette er en folkelig sang som synges veldig forskjellig fra sted til sted. Og slik får dere også gjøre det i Norge. Syng den akkurat slik det passer dere», sa hun med et stort smil.

Denne salmen synges på flere språk i Ghana. I den versjonen vi har i norsk salmebok, er første vers gjengitt på språket Ga, det språket som tale av mange i området omkring Accra.

Kirkenes Verdensråd har gjort salmen kjent internasjonalt. Vi støtte på den første gang i bønne- og sangboken til verdensrådets generalforsamling i Vancouver i 1983. Her er den oversatt til engelsk og tysk. Så vidt vi kan bedømme ligger begge oversettelsene nær originalen. «Lord, you are everywhere! Lord, you are powerful!» lyder den engelske versjonen.
Den norske oversettelsen er ganske fri i forhold til originalen. Her er lovsangen blitt til en bønnesalme, «Gud vær oss alltid nær». Det tredje verset, «I sorg og glede, Gud, veit vi du er alltid nær» finner vi ikke hverken i originalen eller i andre oversettelser.

Salmen er en enkel og sangbar menighetssang som er gjengitt i Norsk salmebok med firstemt sats, arrangert av Svein Møller. La gjerne et forsangerkor synge sangen flerstemt. I mange menigheter vil det ikke gå lang tid før folk i kirkebenkene synger med både på melodien og de andre stemmene.

Hør salmen fremført under Salmeboka minutt for minutt her.

Les mer

Månedens salme august 2015

Publisert 13.07.2015
Lysenes Gud, kjærlighets kilde (N 13 727)T: Shirley Erena Murray 2004O: Eyvind Skeie 2006M: Per Harling 2004I februar 2006 møttes kristne fra alle verdenshjørner i Porto Alegre i Brasil til Kirkenes V...
Les mer

Månedens salme juli 2015

Publisert 19.06.2015
Aurinkomma ylösnousi / Morgonsola varmar kjærleg (N13 846)T Leonard Tyyppö 1902 (Fi)O Terje Aronsen 2011 (Kv) Heidi Strand Harboe 2011 (N)Norsk salmebok er beriket med både samiske og kvenske salmer -...
Les mer

Månedens salme juni 2015

Publisert 03.06.2015
434 Det er navnet ditt jeg roper.pdf Uten tvil er denne månedens salme en av de nye salmene i Norsk salmebok 2013 som allerede har sunget seg godt inn. Grunnen til det er nok både den vakre og sangba...
Les mer

Månedens salme mai 2015

Publisert 03.06.2015
Skaperens stemme høres en morgen (N13 295)T Anne-Grete Leine Bientie (Sørsamisk og bokmål, 2006/2007)M Gælisk folketone (Isle of Mull)Kom mai du skjønne milde, gjør skogen atter grønn,og la ved bekk o...
Les mer

Estrid Hessellund og Sindre Eide er ansatt som forlagskonsulenter i Eide forlag med Norsk salmebok 2013 (N13) som særlig arbeidsområde. Hver måned vil de i denne spalten presentere en av salmebokens nye salmer.