Månedens salme juli 2016

Publisert 21.06.2016

Se, nu stiger solen av havets skjød (N13  798)

T: Jakob Knudsen 1891
M: Oluf Ring 1915

Noen salmer trenger tid for å bli sunget inn. Det gjelder blant annet nummer 784 i Norsk salmebok 1985. Det har undret oss at ikke flere menigheter har tatt i bruk denne vakre morgensalmen. Heldigvis kom den med også i Norsk salmebok 2013 – og nå i fornyet utgave, i og med at også det fjerde verset fra den danske originalen er et tatt med:

O, at jeg tør favne deg, skjære dag,
kalle deg med navne, min sjels behag,
alle gode navne, som best jeg vet:
Moder, søster, elskte: Min kjærlighet.

En kan undre seg over hvorfor akkurat dette verset ble utelatt i den forrige salmeboken. Ble det litt for klamt for salmebokkomiteen den gang med oppramsingen av alle de vakre ordene: Moder, søster, elskte: Min kjærlighet? Akkurat dette verset er kanskje det vakreste i hele salmen. Det handler om å ta imot den nye dagen som en vakker og dyrebar gave. Så god er morgenstunden at salmedikteren finner frem de aller beste navn han vet, for å beskrive sin takknemlighet til Skaperen som lar ham få «favne» enda en ny dag.

Jakob Knudsen (1858-1917) var dansk grundtvigsk valgmenighetsprest på slutten av 1800-tallet. Fra sitt hjem i Mellerup på Jylland kunne han se soloppgangen og bølgene, hvor Randers fjord munner ut i Kattegat. Og her skrev han sin «solsang». Selv kalte han ikke denne morgensang en salme, men den ble tatt inn i Den danske salmebok i 1953, og er siden blitt folkeeie i Danmark, både som morgensang, bryllupssalme og begravelsessalme.
Sangen innledes med et fødselsbilde. Solen stiger opp av «havets skjød», og «lyset lander på verdens kyst». De mange naturbildene og begeistringen over alt det skapte når sitt høydepunkt med en kjærlighetserklæring til dagen og livet – «tross synd og død» (v.2). Dikteren kjenner til «mørkhet» og «sjele-ve», men nettopp i morgenstundens lys kjenner han på befrielsen fra det onde og tryggheten ved å be: «Din vilje skje!» (v.3)
I det femte verset reflekterer dikteren over lysets og livets opphav. Han ser «lysvell bakved lysvell i himlen inn» og opplever morgenens vind som et pust fra Skaperen, «som åndet av lyset ut». Mens det er mennesket som ånder inn «luften i fulle drag» i vers to, er det nå Gud Skaperen som fullender skapelsen av den nye dag. Dette gir assosiasjoner til 1 Mos 2,7: Og Herren Gud formet mannen av jord fra marken og blåste livspust inn i hans nese, så mannen ble til en levende skapning.
I fortrøstning til livets Gud, går det an også å møte døden (v.6). I sluttverset utvides perspektivet fra den enkeltes tilværelse til å omfatte hele frelseshistorien fra skapelsen til fullendelsen, når Gud lar «alle dødens skygger for evig fly». I vers 1 lander lyset på verdens kyst, i vers 7 står lyset stille på lives kyst på oppstandelsens morgen.

Oluf Rings melodi beskriver bevegelsene i teksten. I første linje begynner det dypt nede. Det reiser seg høyere opp i andre linje, og når klimaks med topptonen i tredje linje. Deretter bøyer melodien seg dypt ned igjen til sitt utgangspunkt. Utropene i de forskjellige versenes tredje linjer er som melodiske trompetstøt: «Hvilken salig jubel», «at all mørkhet svinner», «alle gode navne», «livets Gud meg skjermer», «å for seiersjubel». Dette gir salmen en hel særegen livskraft.

Hør Grong Blandakor + Melhus revylag synge salmen på NRK/TV- sendingen Salmeboka minutt for minutt.

Les mer

Månedens salme juni 2016

Publisert 25.05.2016
Menneske, du som har kunnskap (N13 726)T: Eyvind Skeie 2001, fritt etter hustavlen Ropet fra en såret jord av Finn Wagle og Eyvind SkeieM: Arne Bendiksen 2001I noen år samarbeidet Eyvind Skeie med pop...
Les mer

Månedens salme mai 2016

Publisert 25.04.2016
Gå gjennom byens lange, rette gater (N13  520)T: Holger Lissner 1990O: Eyvind Skeie 1991M: Erik Sommer 1990«Å dikte er å leke med ord, med tanker og bilder, å søke å finne en form for det usagte, så d...
Les mer

Månedens salme april 2016

Publisert 17.03.2016
Velsignet være dere som gir brød i tomme hender (N13 743)T: Sven AasmundtveitM: Irsk folketoneVed inngangen til det nye årtusen var det stor liturgisk aktivitet. Det tverrkirkelige programmet «Jubileu...
Les mer

Månedens salme mars 2016

Publisert 11.02.2016
Nå øyner vi lyset av dagen (N13 739)T: Silvio Meincke 1982O: Vidar Kristensen 1994M: Edmundo Reinhardt og Juão Carlos Gottinari 1982Norsk salmebok 2013 har en liste over salmer fra den verdensvide kir...
Les mer

Månedens salme februar 2016

Publisert 19.01.2016
Estrid Hessellund og Sindre Eide:Månedens salme februar 2016Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære (N13 439) T: Anne-Grethe Leine Bientie 2009O: Vidar Kristensen 2013M: ...
Les mer

Månedens salme januar 2016

Publisert 17.12.2015
Så kom du da til sist (N13 364)T: Ylva Eggehorn 1999O: Øystein Thelle 2006M: Benny Andersson 1999For 52 år siden debuterte 13-årige Ylva Eggehorn med diktsamlingen «Havsbarn». Hun har hele sitt voksne...
Les mer

Månedens salme desember 2015

Publisert 23.11.2015
T: Shirley Erena Murray 1994O: Eyvind Skeie 2004M: Carlton R. Young 1994En ny salmebok presenterer et stort knippe av nye salmer. Ingen kan vite hvilke av dem som raskt tas i bruk og blir sunget inn i...
Les mer

Månedens salme november 2015

Publisert 22.10.2015
Jeg tror på jordens forvandling (N13 899)T: Eyvind Skeie 1988M: Sigvald Tveit 1988Det er like etter midnatt søndag 30. november 2014. Vår Frue kirke i Trondheim er full av mennesker med salmebøker i h...
Les mer

Månedens salme oktober 2015

Publisert 18.09.2015
Han gyller himlens tak i gullsinober (N13 847)T: Jan Inge SørbøM: Ivar Jarle Eliassen«Han helsar oss med sommar i oktober». Indian summer i oktober kan vi synge om i Norsk salmebok nr. 847. Jan Inge S...
Les mer

Estrid Hessellund og Sindre Eide er ansatt som forlagskonsulenter i Eide forlag med Norsk salmebok 2013 (N13) som særlig arbeidsområde. Hver måned vil de i denne spalten presentere en av salmebokens nye salmer.