Månedens salme mai 2017

Publisert 10.04.2017

Ærens konge, nådens Herre (N 13 )
T: Henry van Dyke 1907
O: Eyvind Skeie 1997
M: Ludwig van Beethoven 1824

Det finnes melodier som folk nynner med på uten umiddelbart å huske hvor de kommer fra. Slik er det med Beethovens mesterstykke av en melodi som vi finner i hans niende symfoni, «Ode til gleden». I 1907 skrev Henry Jackson van Dyke (1842-1933) en salmetekst til denne musikken, «Joyful, joyful, we adore Thee».  Van Dyke (1852-1933) var amerikansk forfatter, salmedikter, lærer og prest. Han jobbet som professor i engelsk litteratur ved Princeton University mellom 1899 og 1923 og var leder for komiteen som utarbeidet den første trykte presbyterianske liturgienThe Book of Common Worship (1906)

Det fortelles at Van Dyke skrev denne teksten inspirert av fjellenes skjønnhet i den vestlige del av Massachusetts og Connecticut. Den ble først publisert i 1911 i boka Book of Poems, ogdikteren skrev selv om salmen: «Disse versene er et enkelt uttrykk for kristen tenkning og håp for den tid vi lever i. Dagens salmer må synges av folk som kjenner tidens tankesett, som ikke er redde for at vitenskap vil ødelegge religion, eller at noen jordisk revolusjon vil forkaste sannheten om Guds rike. Derfor er dette en salme om tro, glede og håp. Og den kan synges til Beethovens musikk: Ode til gleden.”
Her er første vers av originalteksten:
Joyful, joyful, we adore Thee, / God of glory, Lord of love;
hearts unfold like flow'rs before Thee, / Op'ning to the Sun above,
Melt the clouds of sin and sadness; / drive the dark of doubt away;
Giver of immortal gladness, / fill us with the light of day!

Det er denne teksten som danner utgangspunkt for Eyvind Skeies versjon. Skeie oversatte salmen til sangboken «Rop det ut», som er revidert i flere omganger siden den kom ut første gang på Lunde forlag i 1982. Redaksjonen hadde særlig melodien i tankene og ønsket seg en norsk tekst til denne.

Teksten forener et skapelses- og naturmotiv med flere andre motiver. I de to siste versene trer det tydeligere frem at dette er en salme for den kristne menighet. Det skjer gjennom treenighetsmotivet, bønnen om enhet mellom de troende, og betoningen i det siste verset av det kristne håpet:
Vi som bor i jordens riker, / her hvor døden ennå rår,
priser deg for morgenstjernen / som for våre øyne står!
Fylt av sang vi går mot lyset, / trosser sorg og nederlag,
mens vi ser mot soloppgangen,/ evighetens morgendag.

Eyvind Skeie sier selv om salmen: «Det gleder meg at denne salmen kom med i salmeboken. Det er fint for en menighet å kunne bruke Beethovens mektige og friske melodilinjer i gudstjenesten. Jeg har også merket meg at denne salmen anvendes en del ved vigsler, men faktisk også i begravelser. Men det er slik det er, når vi som arbeider med dette lykkes i å treffe den ekte salmetonen. Da kan det oppstå en tekst som, i forening med melodien, løfter frem troens livstolkning på en måte som passer i mange sammenhenger. I arbeidet med teksten la jeg vekt på å følge mønsteret og tankegangen hos Henry van Dyke, men det var nødvendig å være ganske fri rent språklig, for å få Beethovens melodi til å klinge inn i den norske salmetradisjonen.»
Lytt til salmen på NRK TV– Salmeboka MINUTT FOR MINUTT: Koret Gregos synger på Lambertseter sykehjem, med solist Pål Granberg.

 

Les mer

Månedens salme april 2017

Publisert 20.03.2017
Kornet har sin vila (N 13 205)T: Anders Frostenson 1968, etter en engelsk sang M: Fransk julemelodiMange lurte på hvem Jesus var. Evangelisten Johannes forteller at en gang var det noen grekere på bes...
Les mer

Månedens salme mars 2017

Publisert 20.02.2017
                                                                             På veiene ute i verden (N 13 732)T: Britt G. Hallqvist 1960 O: Eyvind Skeie 1986M: Egil Hovland 1984På veiene ute i verden ...
Les mer

Månedens salme februar 2017

Publisert 10.02.2017
För att du inte tog det gudomliga (N13 358)T: Olov Hartman 1970M: Börge Ring (1975)Det finnes mange poetiske tekster i Bibelen, og de ble sikkert resitert og/eller sunget, som f.eks. salmene i Salmene...
Les mer

Månedens salme januar 2017

Publisert 28.12.2016
Av dypest nød jeg rope må (N13 745)T: Martin Luther 1524, etter Sal 130O: M.B. Landstad 1855 / justert NoS (1985)M: Martin Luther 1524 / Johan Walter 1524I 2017 feires Reformasjonsjubileet i lutherske...
Les mer

Månedens salme desember 2016

Publisert 24.11.2016
Tenn lys! Et lys skal brenne (N13 25)T: Eyvind Skeie 1988 (B), 2011 (N)M: Sigvald Tveit (1988)Radarparet Eyvind Skeie og Sigvald Tveit skrev sanger på løpende bånd til barne-TV-serien Portveien 2 som ...
Les mer

Månedens salme november 2016

Publisert 17.10.2016
Nåden er ditt kvardagskår (N13 500)T: Johannes Møllehave 1985O: Til norsk 2011M: Martin Joachim Elmquist 1993 Johannes Møllehave (f.1937) er dansk prest, forfatter, salmedikter og foredragsholder. Fle...
Les mer

Månedens salme oktober 2016

Publisert 20.09.2016
Herre, rekk ut din allmektige hånd (N13  723)T: Gerd Grønvold Saue 1990, 2008M: Knut Nystedt 1990I salmebokens avsnitt «Forvalteransvar og ærefrykt for livet» finner vi en sterk tekst av journalisten,...
Les mer

Månedens salme september 2016

Publisert 23.08.2016
Adam, kvar er du?(N13  728)T: Michael Forster 1992O: Arve Brunvoll 2007M: Halvdan Nedrejord 2007Salmens originaltekst er engelsk: «Adam, where are you?», skrevet av den engelske presten, forfatteren o...
Les mer

Månedens salme august 2016

Publisert 11.07.2016
Når vi undrast på om røystene og orda våre ber (N13  650)T: Sølvi Ann Fætten 2006M: Åshild Watne 2006Salmer i konfirmasjonstiden er en vanskelig sjanger. Når vi ser på de 10 salmene som er plassert i ...
Les mer

Estrid Hessellund og Sindre Eide er ansatt som forlagskonsulenter i Eide forlag med Norsk salmebok 2013 (N13) som særlig arbeidsområde. Hver måned vil de i denne spalten presentere en av salmebokens nye salmer.