Månedens salme august 2016

Publisert 11.07.2016

Når vi undrast på om røystene og orda våre ber (N13  650)

T: Sølvi Ann Fætten 2006
M: Åshild Watne 2006

Salmer i konfirmasjonstiden er en vanskelig sjanger. Når vi ser på de 10 salmene som er plassert i salmebokens konfirmasjonsavsnitt (nr. 641 til 650 i N13), innser vi at det ikke er lett å sette ord på unge menneskers undring, usikkerhet og søken etter mening i tilværelsen.  Sølvi Ann Fætten forsøkte seg på dette da hun sammen med Åshild Watne deltok i to salmekonkurranser i 2006. Nynorsk kultursenter utlyste en konkurranse om feiringssalmer (salmer til dåp, konfirmasjon og vielse), og KFUK/KFUM utlyste en konkurranse i forbindelse med ny utgave av Treklang.
I Treklangkonkurransen kom «Når vi undrast på om røystene og orda våre ber» på andre plass. Juryen uttalte om denne salmen: «Når vi undrast er en livsnær og sterk salme med en tydelig håpsdimensjon i seg. På en nyskapende måte frembringer teksten en bønn om Guds nærvær på alle områder i livet. Sangens enkle, raffinerte, melodiske og harmoniske form har en umiddelbar appell, og gjør den særs sangbar.»

Det er ikke så mange kvinner som er representert i Norsk salmebok – og her har vi to på en gang.
Sølvi Ann Fætten er høgskolelektor ved Dronning Mauds  Minne høgskole i Trondheim.  Åshild Watne er universitetslektor ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo (UiO). De to møttes første gang på salmeverksted arrangert av Kirkerådet på Lia gård i april 2005. Etter verkstedet fortsatte de å skrive salmer sammen. «Åshild er veldig opptatt av sangbarheten i teksten», forteller Sølvi Ann. «Hun har en helt særegen fornemmelse av hvordan en tekst skal lyde – noe ikke minst melodien til denne salmen vitner om. Legg merke til hvordan hun har vektlagt de lange vokalene i avslutningen av hvert vers: Styrk songen vår, Gud, - hald fast ved oss, du! Styrk songen vår, Gud!»

Hvert vers i denne salmen er todelt. Først en situasjonsbeskrivelse, deretter en bønn. Alle vers er bygd opp på samme måte. Vers for vers stilles spørsmålet om hva vi gjør «når vi undrast på om røystene og orda våre ber…» (v.1), «når vi ikkje våger velge det vi alle djupast vil…» (v.2), «når vi står der små og redde framfor verdas mørkemakt…» (v.3), «når vi lengter etter nærleik sjølv om vi har venner nok…» (v.4), og «når vi tvilar på at kjærleik er det sterkaste på jord…(v.5).
Hvert vers avsluttes med en bønn om at Gud må holde fast ved oss og styrke oss:
«Styrk songen vår, Gud!» (v.1) - «Styrk motet vårt, Gud!» (v.2) - «Styrk håpet vårt, Gud!» (v.3) -
«Styrk lengsla vår, Gud!» v.4) - « Styrk trua vår, Gud!» (v.5)

Sølvi Ann Fætten forteller at hun i arbeidet med salmeteksten forsøkte å leve seg inn i hvordan det er å være ung. Dette har gitt oss en salme som kanskje er nærmere unge menneskers livsfølelse og måte å uttrykke seg på enn noen av de andre salmene for konfirmasjonstiden. Men det er ikke bare en salme til bruk i konfirmasjonstiden. Mennesker i alle aldre vil kunne kjenne seg igjen i tekstens beskrivelser og gjøre bønnen til sin: «Styrk håpet vårt, Gud! Styrk trua vår Gud!»
Salmen egner seg godt som allsang. Men den kan også synges som vekselsang, ved at en solist synger den beskrivende første del av hvert vers, og alle synger med på den avsluttende bønnen. Vi oppfordrer menighetene til å sette den på salmelisten i hele august.

I programmet «Salmeboka minutt for minutt» (NRK/TV) hører vi Mari Skullerud synge salmen til akkompagnement av Øystein Wang med band.

Les mer

Månedens salme juli 2016

Publisert 21.06.2016
Se, nu stiger solen av havets skjød (N13  798)T: Jakob Knudsen 1891M: Oluf Ring 1915Noen salmer trenger tid for å bli sunget inn. Det gjelder blant annet nummer 784 i Norsk salmebok 1985. Det har undr...
Les mer

Månedens salme juni 2016

Publisert 25.05.2016
Menneske, du som har kunnskap (N13 726)T: Eyvind Skeie 2001, fritt etter hustavlen Ropet fra en såret jord av Finn Wagle og Eyvind SkeieM: Arne Bendiksen 2001I noen år samarbeidet Eyvind Skeie med pop...
Les mer

Månedens salme mai 2016

Publisert 25.04.2016
Gå gjennom byens lange, rette gater (N13  520)T: Holger Lissner 1990O: Eyvind Skeie 1991M: Erik Sommer 1990«Å dikte er å leke med ord, med tanker og bilder, å søke å finne en form for det usagte, så d...
Les mer

Månedens salme april 2016

Publisert 17.03.2016
Velsignet være dere som gir brød i tomme hender (N13 743)T: Sven AasmundtveitM: Irsk folketoneVed inngangen til det nye årtusen var det stor liturgisk aktivitet. Det tverrkirkelige programmet «Jubileu...
Les mer

Månedens salme mars 2016

Publisert 11.02.2016
Nå øyner vi lyset av dagen (N13 739)T: Silvio Meincke 1982O: Vidar Kristensen 1994M: Edmundo Reinhardt og Juão Carlos Gottinari 1982Norsk salmebok 2013 har en liste over salmer fra den verdensvide kir...
Les mer

Månedens salme februar 2016

Publisert 19.01.2016
Estrid Hessellund og Sindre Eide:Månedens salme februar 2016Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære (N13 439) T: Anne-Grethe Leine Bientie 2009O: Vidar Kristensen 2013M: ...
Les mer

Månedens salme januar 2016

Publisert 17.12.2015
Så kom du da til sist (N13 364)T: Ylva Eggehorn 1999O: Øystein Thelle 2006M: Benny Andersson 1999For 52 år siden debuterte 13-årige Ylva Eggehorn med diktsamlingen «Havsbarn». Hun har hele sitt voksne...
Les mer

Månedens salme desember 2015

Publisert 23.11.2015
T: Shirley Erena Murray 1994O: Eyvind Skeie 2004M: Carlton R. Young 1994En ny salmebok presenterer et stort knippe av nye salmer. Ingen kan vite hvilke av dem som raskt tas i bruk og blir sunget inn i...
Les mer

Månedens salme november 2015

Publisert 22.10.2015
Jeg tror på jordens forvandling (N13 899)T: Eyvind Skeie 1988M: Sigvald Tveit 1988Det er like etter midnatt søndag 30. november 2014. Vår Frue kirke i Trondheim er full av mennesker med salmebøker i h...
Les mer

Estrid Hessellund og Sindre Eide er ansatt som forlagskonsulenter i Eide forlag med Norsk salmebok 2013 (N13) som særlig arbeidsområde. Hver måned vil de i denne spalten presentere en av salmebokens nye salmer.