Månedens salme august 2017

Publisert 04.07.2017

Som toner i en evig sang er dine ord og bud (N 13 395)
T: Sven Aasmundtveit 2008, etter Qumran-tekst oversatt av Torleif Elgvin 2003
M: Irsk folketone

I 1947 gjorde en gjetergutt det første funnet av noen bokruller i en fjellhule i Khirbet Qumran, et sted som ligger omkring 10 km fra Dødehavets nordvestlige bredd i Israel. På stedet finnes det ruiner fra fortiden. Funnet av disse såkalte «dødehavsrullene» var en epokegjørende historisk hendelse, og det skulle vise seg at de kaster nytt lys over bibelhistorien og Jesu samtid.
Qumran-tekstene er under utforsking av en utvalgt gruppe forskere fra flere land. En av disse er den norske dr.theol. Torleif Elgvin, førsteamanuensis ved Høgskolen i Staffeldtsgata. Han er bibelforsker med Dødehavsrullene som spesialfelt. I boken «Mine lepper spiller fløyte» (2003) har han presentert en norsk oversettelse av et utvalg av tekster fra Qumran. Det er poetiske tekster – esseisk visdom -  fra Dødehavsrullerne og andre skrifter, som fører oss inn det jødiske folks tro, håp og lengsel i de siste par århundrer før vår tidsregning, og som har en særlig poetisk kvalitet.

«Som toner i en evig sang» er antagelig den første «Qumran-sangen» i en offisiell kirkelig salmebok.
Prost emeritus Tore Kopperud, som ledet salmebokutvalget frem til salmebokforslaget 2008 (Salmebok 2008, Eide forlag), fikk den idé at noe av dette Qumran-stoffet burde lyde i vår salmesang. Noen av våre salmediktere ble utfordret til å prøve å gi et utvalg av tekstene en sangbar form. Sven Aasmundtveit var blant dem, og han valgte teksten som hadde gitt Torleif Elgvins bok sin tittel: «Mine lepper spiller fløyte». Aasmundtveit bruker dette sitatet som avslutning på hvert vers: «Mine lepper spiller fløyte, Gud, etter dine noteblad». Han valgte en kjent irsk folkemelodi til sin sangtekst. En svært melodisk melodi som gir en fornemmelse av fløytens vare spill og lyse toner.

Hva er det som står på Guds «noteblad», og som vi utfordres til å spille etter? I det første verset understrekes det at det dreier seg om Guds ord og bud, som viser oss «den gode vei: å kjenne deg, min Gud». Teksten gir assosiasjoner til Salme 119 i Det gamle testamentet, en salme som understreker hvor godt det er å følge Guds ord og bud. Aasmundtveit uttrykker kjennskapet til Gud og hans ord og bud som sitt livs «kildevell, som gleden strømmer fra». I salme 119 ber salmisten: «Led meg på den stien dine bud viser, for den gir meg glede», v. 35.

Det andre verset understreker tryggheten og trøsten ved å kjenne Guds ord og lov fra tidlig morgen til sen nattetid. I begynnelsen av det tredje verset endrer salmen karakter. Etter de to første versenes lovsang av Gud og hans lov som gir så mye trøst og glede, kommer nå en syndsbekjennelse: «Mitt svik, min synd, den kjenner jeg, / mitt dyp, min mørke bunn.» Disse linjene er viktige som klangbunn for lovsangen. Å spille etter Guds noteblad er også å erkjenne sannheten om seg selv, å se sitt mørke, sine svik og sin synd i lys av Guds ord. Den vare og tydelige påminnelsen om dette i Aasmundtveits versjon av denne Qumran-teksten, gjør at det kjennes ekstra godt å synge ut den avsluttende lovprisningen: «Men du, min Gud, min rettferd er, / du er min faste grunn. Du er min fred, mitt kildevell / som livet strømmer fra. / Mine lepper spiller fløyte, Gud, etter dine noteblad.»

Gå inn på You Tube og hør Sven Aasmundtveit synge denne vakre salmen.

Les mer

Månedens salme juli 2017

Publisert 19.06.2017
Så grønn en drakt, så rik en duft (N 13 845)T: Carl David af Wirsén 1889O: Øystein Thelle 1995M: Waldemar Åhlen 1933Lengselen etter sommeren er sterk her nord. I denne månedens salme er det allmenn gj...
Les mer

Månedens salme juni 2017

Publisert 23.05.2017
All skapning Herre, Allmakts Gud (N 13 302)T: John Bell 1993, etter Salme 8O: Hans-Olav Mørk 2005, 2011M: Skotsk folkemelodiI forbindelse med Reformasjonsjubileet 2017 er det aktuelt å nevne Luthers b...
Les mer

Mai 2017

Publisert 10.04.2017
Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME Mai 2017: N13  320 Ærens konge, nådens HerreOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning. Nummerhenvisninger ...
Les mer

Månedens salme mai 2017

Publisert 10.04.2017
Ærens konge, nådens Herre (N 13 )T: Henry van Dyke 1907O: Eyvind Skeie 1997M: Ludwig van Beethoven 1824Det finnes melodier som folk nynner med på uten umiddelbart å huske hvor de kommer fra. Slik er d...
Les mer

Månedens salme april 2017

Publisert 20.03.2017
Kornet har sin vila (N 13 205)T: Anders Frostenson 1968, etter en engelsk sang M: Fransk julemelodiMange lurte på hvem Jesus var. Evangelisten Johannes forteller at en gang var det noen grekere på bes...
Les mer

Månedens salme mars 2017

Publisert 20.02.2017
                                                                             På veiene ute i verden (N 13 732)T: Britt G. Hallqvist 1960 O: Eyvind Skeie 1986M: Egil Hovland 1984På veiene ute i verden ...
Les mer

Månedens salme februar 2017

Publisert 10.02.2017
För att du inte tog det gudomliga (N13 358)T: Olov Hartman 1970M: Börge Ring (1975)Det finnes mange poetiske tekster i Bibelen, og de ble sikkert resitert og/eller sunget, som f.eks. salmene i Salmene...
Les mer

Månedens salme januar 2017

Publisert 28.12.2016
Av dypest nød jeg rope må (N13 745)T: Martin Luther 1524, etter Sal 130O: M.B. Landstad 1855 / justert NoS (1985)M: Martin Luther 1524 / Johan Walter 1524I 2017 feires Reformasjonsjubileet i lutherske...
Les mer

Månedens salme desember 2016

Publisert 24.11.2016
Tenn lys! Et lys skal brenne (N13 25)T: Eyvind Skeie 1988 (B), 2011 (N)M: Sigvald Tveit (1988)Radarparet Eyvind Skeie og Sigvald Tveit skrev sanger på løpende bånd til barne-TV-serien Portveien 2 som ...
Les mer

Estrid Hessellund og Sindre Eide er ansatt som forlagskonsulenter i Eide forlag med Norsk salmebok 2013 (N13) som særlig arbeidsområde. Hver måned vil de i denne spalten presentere en av salmebokens nye salmer.