Mai 2017

Publisert 10.04.2017

Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke

MÅNEDENS SALME Mai 2017: N13  320 Ærens konge, nådens Herre

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

1.mai – Mandag 1. mai 2017 
Jes 58,6–10 Den rette faste: å bryte åk
1 Joh 4,16–21 Vi elsker fordi han elsket oss først
Luk 6,31–36 Gjør godt og vær barmhjertige 

Inngangssalme:
735 Gud, i en tid da alle krefter røynes
Bibelsk salme:
N13 963/NK3  963.4 Min sjel, lov Herren/ Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
680 Ubi caritas et amor / Der barmhjertighet og kjærlighet bor
Salme etter preken / trosbekjennelse:
739 Nå øyner vi lyset av dagen
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
611 Du ber oss til ditt alterbord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
320 Ærens konge, nådens Herre
4. søndag i påsketiden – Søndag 7. mai 2017
 Jes 54,7–10  Herrens fredspakt eller Apg 9,36–43 Tabita vekkes opp
 Fil 3,12–14  Jeg jager fram mot målet
 Joh 16,16–22 Sorgen skal bli til glede
Inngangssalme:
320 Ærens konge, nådens Herre
Bibelsk salme:
N13 948 / NK3  948.1. Spill for Herren / Spel for Herren
Halleluja / Salme før preken:
643 Du som veien er og livet
Salme etter preken / trosbekjennelse:
677 En bønn er gjemt i hjerteslagets rytme
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
844 No livnar det i lundar (vers 1,2,11,12)

5. søndag i påsketiden – Søndag 14. mai 2017
Hos 14,5–9  Jeg vil lege deres frafall eller Apg 4,32–35 De hadde alt felles
Rom 11,13–20  Du er podet inn blant grenene
Joh 15,1–8  Det sanne vintre
Inngangssalme:
547 Syng for Herren, hele verden!
Bibelsk salme:
943 Hvor elskelige er dine boliger / Kor elskelege dine bustader er
Halleluja / Salme før preken:
537 Flammene er mange, lyset er eitt
Salme etter preken / trosbekjennelse:
609 Å, fikk jeg kun være den minste kvist på vintreet ditt
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
616 La din vingård bære frukt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
320 Ærens konge, nådens Herre
17. mai – Onsdag 17. mai 2017
Salme 127,1–3 Hvis ikke Herren bygger huset
Apg 17,22–25 og/eller 26–31  Han gir liv og ånde til alle
Luk 1,50–53 Fra slekt til slekt

Inngangssalme:
757 Gud, signe vårt dyre fedreland
Bibelsk salme:
N13 935 / NK3 935.2  Lov Herren, alle folkeslag
Halleluja / Salme før preken:
731 Jeg folder mine hender små / Eg faldar mine hender små
Salme etter preken / trosbekjennelse:
320 Ærens konge, nådens Herre
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
755 Ja, vi elsker dette landet

6. søndag i påsketiden – Søndag 21. mai 2017
Jer 29,10–14  Fredstanker, fremtid og håp eller Apg 16,25–40 Paulus og Silas løslates
1 Joh 5,13–15  Han hører når vi ber
Luk 18,1–8  Enken og dommeren

 

Inngangssalme:
788 Morgenens lysning ild på himlen kaster
Bibelsk salme:
N13 962 / NK3  962.1 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren
Halleluja / Salme før preken:
723 Herre, rekk ut din allmektige hånd
Salme etter preken / trosbekjennelse:
632 Vår himmelske Far, kom nær til oss i nåde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
621 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
479 Fordi han kom og var som morgenrøden (Håpstango)
Kristi himmelfartsdag – Torsdag 25. mai 2017
Salme 110,1–3  Sett deg ved min høyre hånd eller Apg 1,1–11 Jesus tas opp til himmelen
Ef 4,7–10  Han steg opp og gav gaver
Mark 16,19–20  Jesus tas opp til himmelen

Inngangssalme:
320 Ærens konge, nådens Herre
Bibelsk salme:
953 Herren sa til min Herre
Halleluja / Salme før preken:
281 Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig
Salme etter preken / trosbekjennelse:
217 Vi fryder oss av hjertens grunn
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
222 Kristus, konge, du regjerer

Søndag før pinse – Søndag 28. mai 2017
Hag 2,3–9 Bygg opp igjen Herrens tempel eller Apg 1,12–14 Disiplene venter i bønn
1 Pet 4,7–11  Tjen hverandre med nådegavene
Joh 15,26–27  Talsmannen og dere skal vitne
Inngangssalme:
513 Nå ber vi Gud, Den Hellig Ånd / No bed vi Heilag Anden god
Bibelsk salme:
N13 929 / NK3  920.2 Herren er mitt lys / Herren er mitt ljos
Halleluja / Salme før preken:
456.1 og 456.2 Det er godt å være stille / Det er godt å vera stille
Salme etter preken / trosbekjennelse:
227 Sannhets tolk og taler
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
563 Når jord og himmel møtes her
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud, Faderen, Sønnen, Den hellige ånd.

Les mer

Månedens salme mai 2017

Publisert 10.04.2017
Ærens konge, nådens Herre (N 13 )T: Henry van Dyke 1907O: Eyvind Skeie 1997M: Ludwig van Beethoven 1824Det finnes melodier som folk nynner med på uten umiddelbart å huske hvor de kommer fra. Slik er d...
Les mer

Månedens salme april 2017

Publisert 20.03.2017
Kornet har sin vila (N 13 205)T: Anders Frostenson 1968, etter en engelsk sang M: Fransk julemelodiMange lurte på hvem Jesus var. Evangelisten Johannes forteller at en gang var det noen grekere på bes...
Les mer

Månedens salme mars 2017

Publisert 20.02.2017
                                                                             På veiene ute i verden (N 13 732)T: Britt G. Hallqvist 1960 O: Eyvind Skeie 1986M: Egil Hovland 1984På veiene ute i verden ...
Les mer

Månedens salme februar 2017

Publisert 10.02.2017
För att du inte tog det gudomliga (N13 358)T: Olov Hartman 1970M: Börge Ring (1975)Det finnes mange poetiske tekster i Bibelen, og de ble sikkert resitert og/eller sunget, som f.eks. salmene i Salmene...
Les mer

Månedens salme januar 2017

Publisert 28.12.2016
Av dypest nød jeg rope må (N13 745)T: Martin Luther 1524, etter Sal 130O: M.B. Landstad 1855 / justert NoS (1985)M: Martin Luther 1524 / Johan Walter 1524I 2017 feires Reformasjonsjubileet i lutherske...
Les mer

Månedens salme desember 2016

Publisert 24.11.2016
Tenn lys! Et lys skal brenne (N13 25)T: Eyvind Skeie 1988 (B), 2011 (N)M: Sigvald Tveit (1988)Radarparet Eyvind Skeie og Sigvald Tveit skrev sanger på løpende bånd til barne-TV-serien Portveien 2 som ...
Les mer

Månedens salme november 2016

Publisert 17.10.2016
Nåden er ditt kvardagskår (N13 500)T: Johannes Møllehave 1985O: Til norsk 2011M: Martin Joachim Elmquist 1993 Johannes Møllehave (f.1937) er dansk prest, forfatter, salmedikter og foredragsholder. Fle...
Les mer

Månedens salme oktober 2016

Publisert 20.09.2016
Herre, rekk ut din allmektige hånd (N13  723)T: Gerd Grønvold Saue 1990, 2008M: Knut Nystedt 1990I salmebokens avsnitt «Forvalteransvar og ærefrykt for livet» finner vi en sterk tekst av journalisten,...
Les mer

Månedens salme september 2016

Publisert 23.08.2016
Adam, kvar er du?(N13  728)T: Michael Forster 1992O: Arve Brunvoll 2007M: Halvdan Nedrejord 2007Salmens originaltekst er engelsk: «Adam, where are you?», skrevet av den engelske presten, forfatteren o...
Les mer

Estrid Hessellund og Sindre Eide er ansatt som forlagskonsulenter i Eide forlag med Norsk salmebok 2013 (N13) som særlig arbeidsområde. Hver måned vil de i denne spalten presentere en av salmebokens nye salmer.