Månedens salme februar 2018

Publisert 16.01.2018

I dager og år skal vi vente (N13 100)
T: Svein Ellingsen 1957, 1977
M: Oskar Lindberg 1937

Hvor ofte er du på forklarelsens høyder? Med full oversikt over livet. Du skjønner meningen med det hele. Ingen tvil, ingen bekymringer – bare håp og troens visshet? Var det slik Peter og brødrene Jakob og Johannes opplevde det da Jesus tok dem med på fjelltur? Høyt oppe på fjellets topp ble Jesus «forvandlet for øynene på dem». Og plutselig opplevde de at både Moses og Elias var der sammen med dem, og de hørte røsten fra himmelen som forkynte at Jesus er «min Sønn den elskede, i ham har jeg min glede.» «Det er godt at vi er her», sa Peter. Men Jesus tok dem med ned fra fjellet igjen. De skulle tilbake til hverdagen.

Denne forunderlige teksten som vi finner både hos Matteus (kap 17), Markus (kap 9) og Lukas (kap 9), er den sentrale evangeliefortellingen på Kristi forklarelsesdag, som i år feires søndag 4. februar. Det var denne fortellingen som inspirerte Svein Ellingsen til å skrive salmen «I dager og år skal vi vente». Dette er særlig tydelig i det tredje verset: Snart kommer forklarelsens time! Å hellige stund!/ Din herlighet Kristus, forvandler den fattigste grunn». Også i Ellingsens salme ledes vi fra forklarelsens lysende høyder ned til hverdagens alminnelige liv. Fra opplevelse av Guds nærvær og tydelige budskap til den kristnes liv i verden – et liv i stadig kamp mellom tvil, anfektelse og tro, og hvor «meget er skjult for vårt øye» (v.2). Fra åndelige, trosstyrkende øyeblikk som kan oppleves i gudstjenestens fellesskap, til den vei Gud «vil vi skal vandre i kjempende tro» (v.5).

«Troen er en pant på det vi håper, et bevis på det vi ikke ser». Slik innleder Hebreerbrevets forfatter fortellingen om de troende i den gamle pakt som levde og handlet i tro uten å se (Hebr 11,1 ff). Deres trosvirkelighet var å vente «i dager og år, med våkende sinn, på timen da alt i din lysglans en gang føres inn» (Ellingsens salme, v.1) Det er flott å være på forklarelsens høyder, men det alminnelige er, slik Paulus beskriver det, at «vi vandrer i tro, uten å se» (2 Kor 5,7). «Nå ser vi i et speil i en gåte», men vi lever med drømmen og troen på at en gang «skal vi se ansikt til ansikt» (1 Kor 13,12).

Ellingsen skrev denne salmen allerede i 1957, som en av sine tidligste salmer. Den ble ikke publisert før i 1978 der den fikk sin endelige versjon (i diktsamlingen «Det skjulte nærvær», Aschehoug forlag). Salmen kom med i Norsk salmebok 1985, og nå i N13. Begge steder til den svenske professor, komponist og organist Oskar Fredrik Lindbergs (1887-1955) melodi. Flere har skrevet melodi til Ellingsens salme, blant andre Jan Elgarøy og Knut Nystedt, men Ellingsen har sagt at han skrev teksten med Lindbergs melodi i tankene, og «at det skal mye til å utkonkurrere den» (kilde: Nytt norsk salmeleksikon, bind II, side 179).
Lindbergs melodi finner vi også til salme nr. 610 i Norsk salmebok 2013, «Du opnar, vår evige Fader, i Kristus din famn» (T Anders Frostenson / Bjarne Norheim). Lindberg stod sentralt i det kirkemusikalske reformarbeidet i Sverige i mellomkrigstiden. Som komponist er han også i Norge godt kjent for «Gammal fäbodpsalm från Dalarna».

Lytt til Hekta gospelkor som synger denne månedens salme på NRK/Salmeboka minutt for minutt.

Les mer

Månedens salme januar 2018

Publisert 15.12.2017
Når du vil (Den norske kirkes salmedatabase, nye salmer, nr. 7)T: Holger Lissner 2015M: Åshild Watne 2015Vi starter 2018 med en salme som ble skrevet til reformasjonsjubileet 2017 – rett og slett for ...
Les mer

Månedens salme desember 2017

Publisert 15.11.2017
                                              Opp, gledest alle, gledest no (N13, 7 a + b) T: Thomas Kingo 1689 O: Elias Blix 1890M: J. Chr. Fr. Hæffner 1820 (7a)M: Odd Nordstoga 2009 (7b)Noen ganger ...
Les mer

Månedens salme november 2017

Publisert 17.10.2017
742 Høyr, den bodskapen som vi forkynnerT: Eleazar Torreglosa 1997O: Hans Anker Jørgensen 2002 (D) / Til norsk 2011M: Eleazar Torreglosa 1997 Det finnes flere salmer fra Latin-Amerika i Norsk salmebok...
Les mer

Månedens salme oktober 2017

Publisert 18.09.2017
                                                                                     Amazing grace! / Å nåde underfull og stor (N 13 342) T: John Newton 1779, 1790 (v.6)O: Trygve Bjerkrheim 1966 (v.5 ...
Les mer

Månedens salme september 2017

Publisert 23.08.2017
Vern og beskytt meg, ikke fornekt meg (N 13 725) – Jordens bønnT: Shirley Erena Murray 1996O: Eyvind Skeie 2005M: Per Harling 1996«Jordens bønn» («Earth Prayer» på engelsk), er en av den verdenskjente...
Les mer

Månedens salme august 2017

Publisert 04.07.2017
Som toner i en evig sang er dine ord og bud (N 13 395)T: Sven Aasmundtveit 2008, etter Qumran-tekst oversatt av Torleif Elgvin 2003M: Irsk folketoneI 1947 gjorde en gjetergutt det første funnet av noe...
Les mer

Månedens salme juli 2017

Publisert 19.06.2017
Så grønn en drakt, så rik en duft (N 13 845)T: Carl David af Wirsén 1889O: Øystein Thelle 1995M: Waldemar Åhlen 1933Lengselen etter sommeren er sterk her nord. I denne månedens salme er det allmenn gj...
Les mer

Månedens salme juni 2017

Publisert 23.05.2017
All skapning Herre, Allmakts Gud (N 13 302)T: John Bell 1993, etter Salme 8O: Hans-Olav Mørk 2005, 2011M: Skotsk folkemelodiI forbindelse med Reformasjonsjubileet 2017 er det aktuelt å nevne Luthers b...
Les mer

Mai 2017

Publisert 10.04.2017
Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME Mai 2017: N13  320 Ærens konge, nådens HerreOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning. Nummerhenvisninger ...
Les mer

Estrid Hessellund og Sindre Eide er ansatt som forlagskonsulenter i Eide forlag med Norsk salmebok 2013 (N13) som særlig arbeidsområde. Hver måned vil de i denne spalten presentere en av salmebokens nye salmer.