Månedens salme juni 2018

Publisert 22.05.2018

Biejjiem jïh askem / Solen och månen (N13 241)
T: Anna Jacobsen og Bierna Leine Bientie 1989 (Ss), etter Britt G. Hallqvist 1973
O: Valborg Mangs Märak 2005 (Sv) M: Frode Fjellheim 1995

«Måne og sol» sang seg raskt inn i norske menigheter etter at den kom med i Norsk salmebok 1985 både på bokmål og nynorsk. Den ble også fast innslag i familiegudstjenestens liturgi. Også i samisk kirkeliv var det flere som ønsket å ta i bruk denne salmen. Men det viste seg vanskelig å få Egil Hovlands melodi til «Måne og sol» til å fungere med samisk tekst. Anna Jacobsen og Bierna Bienties sørsamiske tekst til Biejjiem jïh askem, fra 1989, er inspirert av Britt G. Hallqvists tekst til «Måne og sol» (N13 240). Den er bygd opp på samme måte, med tre vers og omkved. I tillegg til sørsamisk står teksten også på svensk i salmeboken, oversatt tilbake fra sørsamisk av den svenske samiske salmedikter Valborg Mangs Märak. Hun har i tillegg oversatt «Biejjiem jïh askem» til nordsamisk og lulesamisk.

I 1995 fikk Frode Fjellheim, samisk musiker, komponist og musikkprofessor, i oppgave å sette ny melodi til Jacobsen/Bienties sørsamiske versjon av salmen. Melodien hadde han opprinnelig skrevet til en arktisk messe: «Aejlies gaaltije – Den hellige kilden». Nå er den blitt en av de mest kjente og brukte av de nyere samiske melodiene. Ingen annen melodi i N13 skifter takt så ofte som denne. Der er synkoper i både verset og omkvedet. Melodien benytter kun fem skalatrinn – som i en pentaton melodiføring.

På samme måte som Britt G. Hallqvists originale tekst er også den sørsamiske versjonen bygget opp omkring de tre troens artikler. Omkvedet er det samme i alle vers. Slik lyder det i den svenske oversettelsen av «Biejjiem jïh askem: Herre, vi tackar dig! Herre, vi prisar dig! Vi tillber dig som gav oss livet! Ved å trekke inn både nordlys («norrsken») og reinsdyr («renar») i første vers– svarende til første trosartikkel – har forfatterne satt salmen inn i en nordnorsk og samisk kontekst.

I det andre verset – svarende til andre trosartikkel – beskrives Jesu nærvær her og nå med ordene: Nu är han nära oss, han delar bröd med oss. I det tredje verset – svarende til tredje trosartikkel – innføres, i tillegg til beskrivelsen av «Den Helga Anden, vårt tröst i nöden», også et aktuelt og tidstypisk motiv: Med hela skapelsen vi delar framtiden. Til forskjell fra Hallqvists tekst varierer siste linje fra vers til vers.

Bierna Bientie var i mange år prest i Nidaros bispedømme for sørsamer, og oppdaget allerede på 1980-tallet mangelen på salmer på samisk. Derfor ble samarbeidet med Anna Jacobsen veldig viktig.

Anna Jacobsen (1924-2004), bosatt på Majavatn i Sør-Trøndelag, var en forkjemper for sørsamisk språk og kultur. Hun var med til å opprette et samisk kultursenter i Hattfjelldal og hadde innslag på sørsamisk på NRK. Bierna Leine Bientie og Anna Jacobsen har samarbeidet om en del salmetekster og oversettelser, bl.a. bibeloversettelsen av Markusevangeliet til sørsamisk (1993).

«Biejjiem jïh askem» er spilt inn på kronprinsesse Mette Marits CD «Sorgen og gleden» (KKV 2008) «Nettopp kraften i den samiske tradisjonen forandrer på de bildene vi har av Jesus,» skriver Mette-Marit. «Og det er viktig, for Jesusbildene våre kan så lett innsnevre troen og binde den.»

Lytt til salmen på NRK/TV «Salmeboka minutt for minutt». Her synger komponisten Frode Fjellheim salmen til eget akkompagnement på key-board.

(Kilde til en del informasjon om salmen: Nytt norsk salmeleksikon, bind IV. Utkommer høsten 2018.)

Les mer

Månedens salme mai 2018

Publisert 17.04.2018
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme mai 2018  Som vinden stryker mine kinn/Som vinden stryk om mine kinn (N13 521) T: Anne-Ruth Jangaard 1992 O: Øystein Wang 1992  «Våren 1992 hadde kompo...
Les mer

Månedens salme april 2018

Publisert 08.03.2018
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Han sto opp før dagen demret (N13 214)T: John Bell, Graham Maule 1988O: Sven Aasmundtveit 1999M: John Bell 1988 «Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig t...
Les mer

Månedens salme mars 2018

Publisert 19.02.2018
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Du som styre straum og vind (N13 452)T: Helge Stangnes 2005M: Ivar Jarle Eliassen 2006 Må Guds eller Jesu navn nevnes for at vi kan kalle det en salme? Ikke nødvendig...
Les mer

Månedens salme februar 2018

Publisert 16.01.2018
I dager og år skal vi vente (N13 100)T: Svein Ellingsen 1957, 1977M: Oskar Lindberg 1937Hvor ofte er du på forklarelsens høyder? Med full oversikt over livet. Du skjønner meningen med det hele. Ingen ...
Les mer

Månedens salme januar 2018

Publisert 15.12.2017
Når du vil (Den norske kirkes salmedatabase, nye salmer, nr. 7)T: Holger Lissner 2015M: Åshild Watne 2015Vi starter 2018 med en salme som ble skrevet til reformasjonsjubileet 2017 – rett og slett for ...
Les mer

Månedens salme desember 2017

Publisert 15.11.2017
                                              Opp, gledest alle, gledest no (N13, 7 a + b) T: Thomas Kingo 1689 O: Elias Blix 1890M: J. Chr. Fr. Hæffner 1820 (7a)M: Odd Nordstoga 2009 (7b)Noen ganger ...
Les mer

Månedens salme november 2017

Publisert 17.10.2017
742 Høyr, den bodskapen som vi forkynnerT: Eleazar Torreglosa 1997O: Hans Anker Jørgensen 2002 (D) / Til norsk 2011M: Eleazar Torreglosa 1997 Det finnes flere salmer fra Latin-Amerika i Norsk salmebok...
Les mer

Månedens salme oktober 2017

Publisert 18.09.2017
                                                                                     Amazing grace! / Å nåde underfull og stor (N 13 342) T: John Newton 1779, 1790 (v.6)O: Trygve Bjerkrheim 1966 (v.5 ...
Les mer

Månedens salme september 2017

Publisert 23.08.2017
Vern og beskytt meg, ikke fornekt meg (N 13 725) – Jordens bønnT: Shirley Erena Murray 1996O: Eyvind Skeie 2005M: Per Harling 1996«Jordens bønn» («Earth Prayer» på engelsk), er en av den verdenskjente...
Les mer

Estrid Hessellund og Sindre Eide er ansatt som forlagskonsulenter i Eide forlag med Norsk salmebok 2013 (N13) som særlig arbeidsområde. Hver måned vil de i denne spalten presentere en av salmebokens nye salmer.