Månedens salme april 2019

Publisert 07.03.2019

Min gjenløser lever (N13 211)

T: Britt G. Hallqvist (etter Job 19, 25-27) 1977
O: Øystein Thelle 1995
M: Lars Moberg 1979

 

En sterk trosbekjennelse fra et menneske som har gjennomgått store lidelser, gjør inntrykk. I denne månedens salme møter vi den sterkt plagede Job. Salmen er som en trosbekjennelse fra Job og mange andre som har holdt fast på troen til tross for motgang, lidelser og smerter hvor det er naturlig å rope: Finnes du, Gud? Hvorfor må jeg gjennomgår alt dette? Hører du i det hele tatt mine bønner?

«Min gjenløser lever, jeg vet at han lever!» Slik åpner både første og andre vers i denne sterke bekjennelsessalmen. Mens den svenske salmedikteren Britt G: Hallqvist i sin originaltekst har «Min Frälsere lever», har Øystein Thelle erstattet «frälsere» med «gjenløser», og dermed knyttet den direkte til Jobs utsagn (Job 19,25): «Jeg vet at min gjenløser lever. Som den siste skal han stå fram i støvet.» Job er en from, men plaget mann som stilles på prøve av Gud. Og hans venner frister ham til å fornekte Gud. Job kjemper både med Gud og med vennene sine, men selv i den ytterste nød er det avgjørende for ham å ha tillit til Gud og Guds trofasthet. I salmen kommer dette frem allerede i åpningslinjen hvor salmens jeg uttrykker vissheten om at «min gjenløser lever», skjønt verden har sagt han er død. Det kjente utsagnet, etter den første prøvelsen Job opplevde, står for hans holdning gjennom alle lidelser han blir utsatt for: «Herren ga, Herren tok, velsignet være Herrens navn!» (Job 1,21). 
Betegnelsen «gjenløser» finner vi i to andre salmer i Norsk salmebok. Lovsangen «Jeg vil prise min gjenløser» (N13 346) har mange likhetstrekk med denne månedens salme. I «Kirken den er et gammelt hus (N13 530) finner vi ordet «gjenløser» i det sjette verset, som avsluttes slik: Kristus i dag alt som i går /evig Guds Sønn vår gjenløser.
I salmens vers 1 og 2 identifiserer salmens «jeg» seg med Job. Også i vers 3 møter vi Job som salmens jeg. «Jeg møter ham ikke som var han en fremmed» knytter an til Jobs ord: «Mine øyne ser, det er jeg som får se ham, ikke en fremmed.» (Job 19,27). Den norske oversetteren, Øystein Thelle, har gjort oss oppmerksom på at han i det tredje verset også spiller på et motiv som ikke er så tydelig i originalen, nemlig Maria Magdalena og hennes situasjon i påsken. I Johannesevangeliet fortelles det at hun stod utenfor den tomme graven og gråt. Hennes Mester og beste venn var borte. Jesus møtte henne, men hun trodde det var gartneren. Da Jesus henvendte seg direkte til henne og sa navnet hennes, «Maria», kjente hun ham straks igjen. Hun møtte ham «ikke som var han en fremmed». Hun møtte ham som «venn jeg har drømt om i dager og netter / og endelig finner igjen.» Maria Magdalenas møte med den oppstandne Jesus påskedagsmorgen synger vi også om i salmen «Å salige stund uten like» (N13 199): Jeg levende så ham i haven / og aldri så skjønn jeg ham så.

I det fjerde verset erstattes «jeg» med «vi». Etter at salmens jeg har fortalt om sin tillit og tro gjennom de tre første versene, slutter hele den syngende forsamlingen seg til bekjennelsen: Ja, ansikt til ansikt / i klarhet og jubel, / i varme og friskhet og glans / vi lever med Herren, / vår dypeste lengsel. Da er vi i evighet hans!» Verset er inspirert av 1 Kor 13,12: «Nå ser vi i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt».

Hør Lars Eggen synge salmen ved å gå inn på NRK/TV, «Salmeboka minutt for minutt», Niende episode.

Les mer

Månedens salme mars 2019

Publisert 11.02.2019
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Vi kommer til deg i bønn, du, vår Far (N13 543)T: Åshild Stensrud Kaasa og Eirik Kaasa 2004M: Gisle Børge Styve 2004 Ten Sing-bevegelsen feiret 50 årsjubileum i 2018....
Les mer

Månedens salme februar 2019

Publisert 21.01.2019
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme februar 2019Du er mi øy i havet, Gud (N13 334)T: Sverre Hatle 2009, fritt etter keltisk kveldsbønnM: Norsk folketone (Rindal, Nordmøre) Flere salmer i ...
Les mer

Månedens salme januar 2019

Publisert 18.12.2018
Den botnlause kjelda er opna (N13 365)T: Jan Ove Ulstein 1993M: Sigvald Tveit 20017Kirkedagene i Fredrikstad i 1993 hadde som tema «Ved rennende vann». Det ble skrevet flere salmer med vann som tema. ...
Les mer

Månedens salme desember 2018

Publisert 21.11.2018
Estrid Hessellund og Sindre Eide:  Gud bur i eit lys (N13 128)T Margareta Melin 1969 O Til norsk 2011M Lars Åke Lundberg 1970En svensk kristelig visebølge slo inn over landet vårt på 70-tallet, og vi ...
Les mer

Månedens salme november 2018

Publisert 17.10.2018
Midt i alt det meningsløse (N13 448)T: Svein Ellingsen 1978M: Harald Herresthal 1977Noen ganger opplever vi at en salme er skreddersydd for anledningen. «Midt i alt det meningsløse som vi møter her på...
Les mer

Månedens salme oktober 2018

Publisert 20.09.2018
Pris være Gud (N13 674)T: Fred Kaan 1972O: Kerstin Anér 1975 (sv) / Eyvind Skeie omkr 1980M: Fra Sri LankaLovsang har blitt en egen genre innen kristen sang og musikk de siste ti-årene. Lovsang har se...
Les mer

Månedens salme september 2018

Publisert 15.08.2018
Estrid Hessellund og Sindre Eide:  Yakanaka Vhangeri / La oss lovsynge Herren! (N13 390)T: Folkesang på zulu/shonaO: Åge Haavik 1989 fra engelskM: Folketone (Makwaya, Sør-Afrika)«Yakanaka Vhangeri, ya...
Les mer

August 2018

Publisert 20.06.2018
Estrid Hessellund og Sindre Eide:  Nå dekkes bordet, nå tennes lyset (621)T og M: Hans-Olav Mørk 1988 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset. Det har skjedd så og si hver søndag kveld om sommeren i snart 3...
Les mer

Månedens salme juli 2018

Publisert 18.06.2018
Estrid Hessellund og Sindre Eide: No kallar sol og sommarvind (N13 333)  Salmer kom i fokus på Festspillene i Bergen i år, ettersom Edvard Hoem var valgt som årets festspilldikter. I et intervju med V...
Les mer

Estrid Hessellund og Sindre Eide er ansatt som forlagskonsulenter i Eide forlag med Norsk salmebok 2013 (N13) som særlig arbeidsområde. Hver måned vil de i denne spalten presentere en av salmebokens nye salmer.