Månedens salme oktober 2019

Publisert 19.09.2019

Jeg kan ikke bruke de dristige ord (N13 447)
T: Ragnar Leivestad 1969
M: Åge Haavik 1995

Finnes det noen «på bakerste benk»-salmer i Norsk salmebok? Begrepet ble lansert av Bjørn Eidsvåg med LP-en hans fra 1978. Noen husker fortsatt bildet på coveret til plata «På bakerste benk» - med mannen som titter frem fra benken langt bak i kirken og lurer på hva som skjer her inne. Bjørns sang med samme tittel som LP-en finner vi ikke i salmeboken. Men i Norsk salmebok 2013 finnes det i alle fall én annen salme vi godt kan plassere i «Bakerste benk»-sjangeren: «Jeg kan ikke bruke de dristige ord», med tekst av Ragnar Leivestad og melodi av Åge Haavik.

I salmens første vers møter vi bønnen om å bli levnet «en plass ved det bakerste bord – sett døren til salen på klem!». Den tidligere professoren i Det nye testamente ved Universitetet i Oslo, dr.theol. Ragnar Leivestad, hadde nok ikke problemer med å forstå gudstjenestens liturgi, slik Eidsvåg synger om menigheten som spretter opp og ned, komplett uforståelig for mannen på bakerste benk. I Leivestads tekst er det mye mer som står på spill. Her er det et fortvilet menneske som i det hele tatt lurer på om han hører til i de troendes fellesskap. Han vet om seg selv at «jeg ikke er slik som jeg skal» (v2). Men det er ikke det som er problemet. Han er ikke «knust av skam» over ikke å passe inn i det forventede kristne livsmønsteret. Hva andre mener om hans tro og liv er ikke det som bekymrer ham. Men er han god nok for Gud? Spørsmålet formuleres slik i avslutningen av det andre verset:
«Skjønt det at jeg hverken er varm eller kald, / er kanskje det verste for ham?» Her hentydes det til sendebrevet til menigheten i Laodikea, i Johannes åpenbarings tredje kapittel: «Jeg vet om dine gjerninger – du er verken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm! Men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor vil jeg spytte deg ut av min munn.» (Åp 3,15-16).

I det tredje verset fornemmer vi både lengsel og spirende tro: «På avstand jeg prøver å skjelne hans røst, / det kan jo bli brann av en gnist». Dette forsterkes i det fjerde og siste verset:
Min tro er så spinkel og tvilen så nær, / jeg har ikke noe å gi.
Men inni meg vet jeg at Jesus er her,/ og ber ham om lov til å bli.
Vi fornemmer et slektskap mellom Leivestads tekst og Ole Paus som skriver om «hjemlengsel i min sjel» i diktet (og bønnen!) som avsluttes slik: «Det begynner å bli et liv dette her. Det begynner å ligne en bønn». (Se Norsk bønnebok, også som tillegg til Norsk salmebok, bønn nr. 6, side 1137 i N13)
Norges offentlige utredninger, NOU 1981:40, inneholder salmeforslag til Norsk salmebok som ble utgitt i 1985. I denne spesielle NOU-en finner vi «Jeg kan ikke bruke de dristige ord» i et avsnitt med lesesalmer. Leivestads tekst gikk ikke videre til den offisielle salmeboken den gang. Åge Haavik forteller at i arbeidet med Salmer 1997 kom lederen, Tore Kopperud, til et av møtene og fortalte at han hadde fått det veldig for seg at Leivestads salme måtte komme med i salmeboktillegget. «Den kan komme til å bli til hjelp for noen», sa han. Haavik kjente til et par melodier som teksten nok kunne synges på, men ingen som passet til Leivestads lavmælte og ettertenksomme tekst. Komiteen utfordret Åge til å skrive en melodi for å vise hvilket preg en melodi til denne teksten burde ha. Haavik skrev en meditativ og nærmest resitativ melodi med en frygisk avslutning. Han hadde bare tenkt det som et eksempel på en melodisk stil som kunne passe. Komiteen insisterte på å ta den med i Salmer 1997. Og godt at den også ble videreført til Norsk salmebok 2013. «Den kan komme til å bli til hjelp for noen!»

Gå inn på NRK/TV, «Salmeboka minutt for minutt», og hør den sunget av Birkelunden Mannskor.

Les mer

Månedens salme september 2019

Publisert 13.08.2019
Estrid Hessellund og Sindre EideKom, la oss samles ved Guds bord (N13 558)T: Arne E. Sæther 1974M: Holm W. Holmsen 1974Barna går først inn i kirkerommet. De bærer med seg alterduken, lysene, blomstene...
Les mer

Månedens salme august 2019

Publisert 26.06.2019
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme august 2019Vi er barn av lys og skygge (N13 504)T: Tore Thomassen 2005M: Tore Thomassen 2005 Alle mennesker er like verdifulle. Vi er alle som «blomste...
Les mer

Månedens salme juli 2019

Publisert 26.06.2019
Stjernene lyser fremdeles i mørket (N13 724)T: Svein Ellingsen 1992M: Svein Møller 1992Da Kirkemøtet behandlet saken «Forbruk og rettferd» i 1996, valgte komiteen som forberedte saken, å legge frem si...
Les mer

Månedens salme juni 2019

Publisert 27.05.2019
Du gav oss perlen, den som heter Jorden (N13 718)T: Eyvind Skeie 1974M: David Evans 1927Bjørn Eidsvåg skriver vanligvis både tekst og melodi til sangene sine. Men på LP-en «Live in Ny York», Bjørns fj...
Les mer

Månedens salme mai 2019

Publisert 24.04.2019
Alt det minste som Gud skapte (N13 787)T: Geir Hegerstrøm 2001O: Arve Brunvoll 2010 (N)M: Geir Hegerstrøm 2001Hvor får en salmedikter inspirasjon til tekstene sine fra? Edvard Hoem har uttalt at han s...
Les mer

Månedens salme april 2019

Publisert 07.03.2019
Min gjenløser lever (N13 211)T: Britt G. Hallqvist (etter Job 19, 25-27) 1977O: Øystein Thelle 1995M: Lars Moberg 1979 En sterk trosbekjennelse fra et menneske som har gjennomgått store lidelser, gjør...
Les mer

Månedens salme mars 2019

Publisert 11.02.2019
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Vi kommer til deg i bønn, du, vår Far (N13 543)T: Åshild Stensrud Kaasa og Eirik Kaasa 2004M: Gisle Børge Styve 2004 Ten Sing-bevegelsen feiret 50 årsjubileum i 2018....
Les mer

Månedens salme februar 2019

Publisert 21.01.2019
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme februar 2019Du er mi øy i havet, Gud (N13 334)T: Sverre Hatle 2009, fritt etter keltisk kveldsbønnM: Norsk folketone (Rindal, Nordmøre) Flere salmer i ...
Les mer

Månedens salme januar 2019

Publisert 18.12.2018
Den botnlause kjelda er opna (N13 365)T: Jan Ove Ulstein 1993M: Sigvald Tveit 20017Kirkedagene i Fredrikstad i 1993 hadde som tema «Ved rennende vann». Det ble skrevet flere salmer med vann som tema. ...
Les mer

Estrid Hessellund og Sindre Eide er ansatt som forlagskonsulenter i Eide forlag med Norsk salmebok 2013 (N13) som særlig arbeidsområde. Hver måned vil de i denne spalten presentere en av salmebokens nye salmer.