Månedens salme januar 2019

Publisert 18.12.2018

Den botnlause kjelda er opna (N13 365)

T: Jan Ove Ulstein 1993
M: Sigvald Tveit 20017

Kirkedagene i Fredrikstad i 1993 hadde som tema «Ved rennende vann». Det ble skrevet flere salmer med vann som tema. Jan Ove Ulsteins «Den botnlause kjelda» var en av dem. Den ble lansert på Kirkedagene med melodi av Henning Sommerro. Det var også med denne melodien salmen ble foreslått til den nye salmeboken i prøvesalmeboken Salmebok 2008, sammen med Sigvald Tveits melodi. Men i Norsk salmebok 2013 ble bare Tveits melodi valgt, kanskje fordi salmebokkomiteen opplevde den mest sangbar? Men også Sommerros melodi kunne ha vært med. Den er noe mer meditativ og ville passe godt for solister som ønsker å sette denne salmen på sitt repertoar.

 

I en mail om salmen som vi nylig fikk fra Jan Ove Ulstein, forteller han: «På mange måtar er det store tema eg tek opp: Den botnlause kjelda, knytt til eit hjarte som brast og ein nåde som renn ut av ei grav, endar opp med ein kjærleik som stod opp frå dei døde, han kjem frå det djupaste djup. Som du ser, er det Jesu død og oppstode som er det bibelske forlegget.»

Sunnmøringen Jan Ove Ulstein er teolog og forfatter. Han debuterte som lyriker med samlingen «Slag på berget» i 1975. Siden har det kommet flere lyrikksamlinger, barnebøker og en roman. «Hans forfatterskap er preget av kampen mot destruksjonskreftene, skyld og skam, mørke og uvær, men samtidig lengselen etter forløsning og nåde» (Nytt norsk salmeleksikon, bind IV, Fagbokforlaget, Bergen 2018).

Som i mange av Ulsteins tekster er også denne salmen gjennomsyret av bibelsk tankegods og referanser. Han lar salmens vi ligge (vers 1), sitte (vers 2) og stå (vers 3) ved «det rennande vatnet».
Et sentralt motiv er Jesu ord, ifølge evangelisten Johannes: «Den som tørster, skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende
vann». (Joh 7,37 ff). Åpningen av salmens  tredje og siste vers gir en direkte assosiasjon til Salme 42 i Det gamle testamentet: «Som hjorten lengter etter bekker med vann, lengter min sjel etter deg, min Gud.»

Som så mange av Ulsteins dikt er også denne salmen full av metaforer. Men de henger sammen. En av de sterkeste metaforene finner vi i åpningen av det andre verset: Vi undrar oss over din nåde, / han holar ut berga av skam, / lar isberga breste i klage, og sakte spring kjelda vår fram.
Dette gir assosiasjoner til det gamle latinske ordtaket: Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo. Dråpen uthuler steinen, ikke med kraft, men ved stadig å dryppe. Slik har ingen norsk salmedikter skrevet om Guds nåde tidligere. Om Guds ufattelige nåde som både er «den botnlause kjelda» og som vanndråpen som drypper og drypper uavlatelig. «Vannet – nåden – har en livgivende kraft til å omforme selv det hardeste materiale. Fjellet som uthules og isfjellet som brister står for menneskets syndige og gjenstridige natur. Den er det bare Guds nåde og kjærlighet som kan overvinne» (Nytt norsk salmeleksikon, bind IV).
Det er mye å reflektere over i denne månedens salme. Første gang den skal synges på en gudstjeneste eller i en annen sammenheng, kan det være en fordel at salmen først blir lest opp av en god diktleser. La gjerne alle sitte med teksten og tenke over den, før salmen synges. Her er mer å grunne over enn i mange andre salmer i salmeboken.

 

Hør Klæbu damekor synge salmen på NRK/TV «Salmeboka minutt for minutt (14. episode).

Les mer

Månedens salme desember 2018

Publisert 21.11.2018
Estrid Hessellund og Sindre Eide:  Gud bur i eit lys (N13 128)T Margareta Melin 1969 O Til norsk 2011M Lars Åke Lundberg 1970En svensk kristelig visebølge slo inn over landet vårt på 70-tallet, og vi ...
Les mer

Månedens salme november 2018

Publisert 17.10.2018
Midt i alt det meningsløse (N13 448)T: Svein Ellingsen 1978M: Harald Herresthal 1977Noen ganger opplever vi at en salme er skreddersydd for anledningen. «Midt i alt det meningsløse som vi møter her på...
Les mer

Månedens salme oktober 2018

Publisert 20.09.2018
Pris være Gud (N13 674)T: Fred Kaan 1972O: Kerstin Anér 1975 (sv) / Eyvind Skeie omkr 1980M: Fra Sri LankaLovsang har blitt en egen genre innen kristen sang og musikk de siste ti-årene. Lovsang har se...
Les mer

Månedens salme september 2018

Publisert 15.08.2018
Estrid Hessellund og Sindre Eide:  Yakanaka Vhangeri / La oss lovsynge Herren! (N13 390)T: Folkesang på zulu/shonaO: Åge Haavik 1989 fra engelskM: Folketone (Makwaya, Sør-Afrika)«Yakanaka Vhangeri, ya...
Les mer

August 2018

Publisert 20.06.2018
Estrid Hessellund og Sindre Eide:  Nå dekkes bordet, nå tennes lyset (621)T og M: Hans-Olav Mørk 1988 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset. Det har skjedd så og si hver søndag kveld om sommeren i snart 3...
Les mer

Månedens salme juli 2018

Publisert 18.06.2018
Estrid Hessellund og Sindre Eide: No kallar sol og sommarvind (N13 333)  Salmer kom i fokus på Festspillene i Bergen i år, ettersom Edvard Hoem var valgt som årets festspilldikter. I et intervju med V...
Les mer

Månedens salme juni 2018

Publisert 22.05.2018
Biejjiem jïh askem / Solen och månen (N13 241) T: Anna Jacobsen og Bierna Leine Bientie 1989 (Ss), etter Britt G. Hallqvist 1973O: Valborg Mangs Märak 2005 (Sv) M: Frode Fjellheim 1995«Måne og sol» sa...
Les mer

Månedens salme mai 2018

Publisert 17.04.2018
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme mai 2018  Som vinden stryker mine kinn/Som vinden stryk om mine kinn (N13 521) T: Anne-Ruth Jangaard 1992 O: Øystein Wang 1992  «Våren 1992 hadde kompo...
Les mer

Månedens salme april 2018

Publisert 08.03.2018
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Han sto opp før dagen demret (N13 214)T: John Bell, Graham Maule 1988O: Sven Aasmundtveit 1999M: John Bell 1988 «Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig t...
Les mer

Estrid Hessellund og Sindre Eide er ansatt som forlagskonsulenter i Eide forlag med Norsk salmebok 2013 (N13) som særlig arbeidsområde. Hver måned vil de i denne spalten presentere en av salmebokens nye salmer.