ånedens salme mai 2021

Publisert 13.04.2021

Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme mai 2021

Må din vei komme deg i møte (N13 624)
T: Keltisk
O: Hans-Olav Mørk 2005
M: Nickomo Clarke 1989

Gjenåpning av samfunnet. Det skjer gradvis nå, i flere trinn.  Blir det en vanlig sommer i år? Hva venter oss i dagene som kommer? «Må din veg komme deg i møte» synger vi i salmen som er kalt «Irish blessing», «Irsk velsignelse». Den gamle teksten fra keltisk spiritualitet omkring 500-tallet formidler forhåpning og trøst. Det er som den vil si: «Ikke bekymre deg. Ikke vær redd. Du har noe godt i vente.» Vinden skal «alltid være bak din rygg». Solens «lys skal leke på ditt kinn», og regnet vil «falle vennlig mot din jord».

Det er et kjennetegn ved keltisk spiritualitet at Gud handler gjennom naturen. Opplevelse av naturen og fornemmelse av det hellige nærvær i alt det levende er tydelig i tekster fra denne tradisjonen. Naturbegrepene kan både ha en konkret og en åndelig betydning. Vinden gir assosiasjoner til Den hellige ånd. På pinsedagen «lød det som når en kraftig vind blåser» (Apg 2,2). Regnet kan stå for Guds opprettholdelse av livet. Regnet som Guds gode velsignelse over mennesker og hele skaperverket. «Jeg lar regnet falle i rett tid, regn til velsignelse skal det være. Trærne på marken skal bære frukt, jorden skal gi sin grøde, og folk skal bo trygt i sitt land» (Esek 34,26-27). Solen kan stå for Guds nåde og miskunnhet. «Det folket som vandrer i mørket, ser et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land stråler lyset fram» (Jes 9,2).

Teksten er opprinnelig skrevet på gælisk, det gamle keltiske språket som fortsatt tales i Irland:
«Og n-éirí an bóthar leat». Direkte oversatt: «Må din reise lykkes», «Lykke til på reisen.» I denne gamle bønnen er det et «vi» som tar avskjed med en eller flere som skal ut på en reise. Hans-Olav Mørks norske oversettelse bygger på den engelske, som er ganske fri i forhold til originalen, «May the road rise up to meet you.» I Harald Olsens bok om keltisk fromhetstradisjon (Ilden fra vest, Verbum 1999) er innflytelsen fra den engelske versjonen enda tydeligere: «Måtte veien stige opp for å møte deg.»
Melodien oppgis i salmeboken (N13) å være en Irsk folketone. Nå viser det seg at dette ikke er riktig.
I kommentarboken til det danske salmeboktillegget «100 Salmer» (Eksistensen, dansk forlag 2017) opplyses det at også melodien har preg av keltisk tradisjon, men den er skrevet av den britiske sangeren, komponisten og korlederen Nickome Clarke i 1989. Han er særlig kjent for sine musikkstykker som bærer navnet «Harmonic Temple». Her finnes flere firstemmige korsatser med tekst fra forskjellige tradisjoner. På sin nettside skriver han om bruken av dem: «Når de synges gjentatte ganger på en åpenhjertig måte, utvikles en særlig atmosfære – en følelse av å være i et hellig rom – som skapes av harmoniens lyd». Slik kan «Må din vei» brukes, synges om og om igjen, på samme måten som sangene fra Taizé, gjerne i tilknytning til gudstjenestens utgang.
Den keltiske velsignelsessangen avsluttes med et løfte om at Guds gode hånd vil «verne om deg til vi møtes igjen». Den har innholdsmessig slektskap med flere andre salmer i salmeboken, f.eks. «Jeg er i Herrens hender i alt som med meg skjer» (N13 494, vers 2). Hva venter oss i dagene som kommer? Uansett – Gud er til stede i vår fremtid. Vi kan kjenne trygghet i vissheten om at «Guds gode hånd verner om oss - inntil vi møtes igjen».

Lytt til salmen på NRK/TV, «Salmeboka minutt for minutt» (Episode 23) og syng sammen med Hazel Eilertsen og Frænakoret/Canite.