Mars 2021

Publisert 15.02.2021

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mars 2021
Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME mars 2021: N13 460 Bortom tid og rom og tanke

Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Hallelujaomkved (N13 977.3 – 977.7), Lovprisning/Benedicamus (ledd 25) eller et salmevers med Hallelujaomkved.
I fastetiden kan halleluja erstattes av et sunget svarledd som innholdsmessig svarer til fastetiden
(Se gudstjenesteboken 2020, ledd 12).

3. søndag i fastetiden – Søndag 7. mars 2021
Job 2,1–10 Godt og vondt fra Gud
Ef 6,10–18 Guds rustning
Mark 9,17–29 Jesus driver ut en vond ånd

Inngangssalme:
108 Vår Gud han er så fast en borg
Bibelsk salme eller salme:
N13 927 / NK3 927.2 Herre, til deg tar jeg min tilflukt / Herre, til deg tek eg mi tilflukt -
478 Vær sterk, min sjel, i denne tid
I stedet for halleluja i fastetiden:
929 Ransak meg, Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
460 Bortom tid og rom og tanke
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
143 Bli her og våk med meg (synges flere ganger)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
479 Fordi han kom og var som morgenrøden (Håpstango)

4. søndag i fastetiden – Søndag 14. mars 2021
4 Mos 21,4–9 Kobberslangen
2 Kor 5,18–21 Forsoningens tjeneste (prekentekst)
Joh 3,11–16 Så høyt har Gud elsket verden

Inngangssalme:
173 Hill deg, Frelser og forsoner
Bibelsk salme eller salme:
N13 963 / NK3 963.2 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren -
866 Mens tidene går
I stedet for halleluja i fastetiden:
929 Ransak meg, Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
737 Herre, du vandrer forsoningens vei
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
607 Vær velsignet, legem såret
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
460 Bortom tid og rom og tanke

Maria budskapsdag – Søndag 21. mars 2021
Jer 33,14–17 En rettferdig spire for Davids ætt
Ef 1,3–6 Nåden i Kristus
Luk 1,46–55 Marias lovsang

Inngangssalme:
129 Lovsangen toner og jorden får høre
Bibelsk salme eller salme:
N13 936 / NK3 936.2  Min sjel opphøyer Herren / Mi sjel høglovar Herren -
126 Frå englemund dei sæle orda fell
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
122 Å, skjønnest rose på vår jord (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
131 Vi synger med Maria
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
460 Bortom tid og rom og tanke
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
130 Alle kilder bryter frem i glede

Palmesøndag – Søndag 28. mars 2021
Jes 56,6–8 Bønnens hus for alle folk
Rom 3,21–26 Rettferdighet ved troen
Matt 26,6–13 Jesus salves

Inngangssalme:
149 Hosianna! Syng for Jesus
Bibelsk salme eller salme:
N13 900 / NK3 900.2Se, din konge kommer til deg / Sjå, din konge kjem til deg -
534 I Krist er ikkje aust og vest
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
352 Ren og rettferdig (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
114 Høyr, krukka brast, og oljen ser du renne
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
117 Se, vi går opp til Jerusalem