Månedens salme september 2021

Publisert 17.08.2021

Det er Guds englers dag

T: Svein Ellingsen 2004/2011

M: Sigvald Tveit 2004 / Arne J. Solhaug 2007

LAST NED HER (Tveits melodi på 260A, Solhaugs melodi på 260B)

___

Estrid Hessellund og Sindre Eide har valgt Det er Guds englers dag som månedens salme for september 2021, og her forteller de om salmen:

___

Han hadde englevakt. En kjempestein raste ned fra taket i tunnelen og traff bilen hans. På nyhetene så vi bildene av bilen. Den var helt smadret, men føreren kom uskadd fra hendelsen. Var det englevakt han hadde, eller bare rett og slett utrolig flaks? Mange av oss har hatt englevakt helt siden vi var ganske små. Mor, far eller andre vokste leste aftenbønn med oss. «Nå lukker seg mitt øye, Gud Fader i det høye, i varetekt meg ta!» lærte vi å be. Særlig siste del av bønnen ga trygghet opp gjennom barndommen, og gjør det fortsatt: «Fra synd og sorg og fare din engel meg bevare, som ledet har min fot i dag.» Dette betyr selvsagt ikke at vi er skånet mot at ulykker kan skje. Det er mer en visshet om at uansett hva som skjer i livet, er vi trygge i troen på Guds omsorg som gjelder både for dette livet og for evigheten.

«I undring tror vi på de gode makter / som omgir oss fra fødsel og til død.» Slik finner vi det å ha englevakt uttrykt i månedens salme. I fortsettelsen i det tredje verset gjør Svein Ellingsen det tydelig at vi kan tro på englevakt også når livet er vanskelig: «I troen ser vi en usynlig verden / hvor engler gråter med oss i vår nød.» Å se med troens øye er et sentralt motiv i denne salmen, slik som i den mektige påskesalmen, «Deg være ære»: «Frykt ikke mere! Evig er han med. Troens øye ser det: Han gir liv og fred.» (N13 197, vers 3).

«Det er Guds englers dag! Kom la oss synge / av hjertens lyst i kirkens lovsangskor!» Slik begynner denne salmen som Svein Ellingsen skrev til feiringen av Mikkelsmess i 2004. Sigvald Tveit satte melodi til den, og senere gjorde også Arne Solhaug det. Begge melodiene er tatt med i Norsk salmebok 2013. Mikkelsmess ble feiret 29. september som minnedag for erkeengelen Mikael. Feiringen av dagen forsvant da det ble gjort en kraftig reduksjon av kirkelige helligdager i Danmark/Norge midt på 1700-tallet. I 1999 ble dagen gjeninnført i Den norske kirke som valgfri dag i kirkeåret. Ellingsen har valgt å utvide perspektivet for denne dagen til å gjelde alle engler. Og vi kan godt synge salmen alle søndager, og gjerne også på hverdager. En helt vanlig dag hvor vi ber om Guds omsorg, kan bli en «Guds englers dag». Det får Ellingsen tydelig frem i det siste verset i salmen: «Å, kunne våre stemmer gi et ekko, / en jordisk gjenklang av serafers sang! / Å, kunne himmeltoner gjennomstrømme / hver dag her nede på vår pilgrimsgang!»

Vår lovsang som ekko av englenes sang for Guds trone i himmelen er denne salmens hovedmotiv:
«I pakt med alle englers sang for tronen / skal sangen stige fra Guds folk på jord!» (vers 2) Dette minner oss om innledningen til lovsangen «Hellig, hellig, hellig» (Sanctus) i nattverdliturgien: «Ved ham (Jesus Kristus) lovsynger englene din herlighet, og din menighet i himmelen og på jorden priser ditt navn med samstemmig jubel. Med dem vil også vi forene våre røster og tilbedende synge.» Ellingsens englesalme understreker sammenhengen mellom vår gudstjeneste på jorden og de himmelske veseners gudstjeneste for Guds trone. Direkte tilknytning til en bibelfortelling finner vi i det fjerde verset: «Med troens øye ser vi himmelstigen, / der engler stiger opp og stiger ned.» Her er det fortellingen om Jakob og himmelstigen (1. Mos 28,10-17) som gir os enn anelse av guddommelig nærhet. «Vi aner den guddommelige nærhet! /Å, under! Herren er på dette sted!»
 
Hør koret Te Deum synge salmen med Sigvald Tveits melodi på NRK/TV Salmeboka minutt for minutt (Episode 10).