Månedens salme september 2020

Publisert 24.08.2020

Estrid Hessellund og Sindre Eide

La din vingård bære frukt (N13 616)
T: Johan Varen Ugland 1994, fritt etter Lutheran Book of Worship 1978
M: Johan Varen Ugland 1994

På 1980/90-tallet ble det mer og mer vanlig med nattverd på familiegudstjenester i Den norske kirke. Dette satte i gang arbeidet med en egen liturgi for slike gudstjenester. Ordningen «Familiemesse» ble vedtatt av Kirkerådet som liturgisk forsøksordning. Et av de viktigste særpreg ved denne ordningen var bruk av barn og unge som medhjelpere, også kalt «ministranter». En av ministrantoppgavene er å samle inn og gå frem med menighetens takkoffer og deretter bære frem brød og vin til nattverdmåltidet. Mens dette skjer synger menigheten en nattverdsalme, også kalt «offertoriesalme». Flere elementer fra Familiemesse er innarbeidet i Ordningen for hovedgudstjenesten (2011/2019). Også her er et viktig særtrekk bruk av «ministranter», nå kalt «medliturger».

Utarbeidelsen av familiemessen inspirerte Johan Varen Ugland til å skrive offertoriesalmen «La din vingård bære frukt». Frembæringen av takkofferet er tydelig i det sjette verset: «La din vingård bære frukt, vi kommer med vår gave.» Deretter (i det syvende verset) synger vi om nattverdgavene og bevegelsen frem mot alterbordet: «La din vingård bære frukt, du gir deg som mat for oss. La din vingård bære frukt, vi går til ditt bord.» Salmen er rettet mot Kristus uten at han er nevnt med navn. I det fjerde og femte verset blir det tydelig hvem som er vingårdens herre, han som «levde her på jorden» og «døde for oss» (vers 4), som «oppstod på den tredje dag» og som «lever for oss» (vers 5).
Ugland har komponert verk for orgel og kor, liturgisk musikk og musikk til salmer og bibelske salmer. I Norsk salmebok 2013 er han representert med seks melodier. Til denne månedens salme har han også skrevet teksten, hans eneste bidrag i salmeboken som tekstforfatter. Han ble inspirert av en offertoriebønn fra den evangelisk- lutherske kirke i USA. I deres gudstjenestebok fra 1978 fant han bønnen «Let the vineyards be fruitful, Lord». Uglands tekst er en fri gjendiktning av denne bønnen.

I Jesu lignelse om arbeiderne i vingården (Matt 20,1-16) er vingården et bilde på Guds rike. Dette bildet utfoldes i Uglands salme. På en måte er bønnen «La din vingård bære frukt» også en konkretisering i poetisk form av bønnen i Fadervår, «La ditt rike komme». Når vi ber den bønnen, og når vi synger denne månedens salme, ber vi om Guds velsignelse (vers 1) og deler våre «drømmer» og «håp» (vers 3) med vingårdens mester. Både tekst og melodi i denne salmen har et sterkt preg av jubel og glede. Når vi synger ut bønnen om at vingården må bære frukt, er det oss som arbeidere i Guds vingård vi synger om. Vingårdens frukt er druene som blir forvandlet til vin. Vi synger om at det må skje forvandling med oss også, at vi må bære frukt, at møtet med den treenige Gud i gudstjenestens og nattverdens fellesskap må frigjøre oss til glad og trygg tjeneste i Guds rike.

Gå inn på NRK/TV, «Salmeboka minutt for minutt» og syng salmen sammen med barn og unge fra Ung Kirkesang.