Månedens salme oktober 2020

Publisert 16.09.2020

Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme oktober 2020

Vår himmelske Far, kom nær til oss i nåde (N13 632)
T: Helena Shuuladu 1972
O: Ull-Britt Gustafsson-Pensar 1979 (Sv) / Per Lønning 1992
M: Philipp Paul Bliss, før 1876

Blant folk på jorden må vi «regnes blant de rike.» Det er ikke ofte vi finner utsagn som dette i en salme. Rett og slett en innrømmelse av at vi som sitter her i en norsk kirkebenk eller et annet norsk fellesskap og synger denne salmen sammen, vi hører til blant de rikeste av alle folk på jorden. Det gir oss et særlig ansvar. Det tredje verset, som kan betraktes som salmens nøkkelvers, gir oss en indirekte påminnelse om rikdommens farer, slik det uttrykkes flere steder i evangeliene, blant annet i Lukasevangeliet: «Hvor vanskelig det er for dem som eier mye, å komme inn i Guds rike!» (Luk 18,24). Teksten kan leses (og synges!) «i lys av vår tids besinnelse over og erkjennelse av kollektivt ansvar for den globale urettferdigheten» (Stig W. Holter).

Hun som i 1972 skrev originalen til denne salmen, Helena Shuuladu, er fra Namibia. Salmen er skrevet på ndongan, en skriftlig variant av ovambospråket som snakkes i Angola og Namibia. Disse landede hører i alle fall ikke til blant de rikeste. En meningsoversettelse til engelsk forteller at den namibiske tekstforfatteren skriver om sitt folk: «Lord, you know we are downtrodden among the nations». Den svenske oversetteren har oversatt dette nær opp til originalen med formuleringen «vi reknas til de svaga». Da Per Lønning oversatte salmen i 1992, valgte han «å ta hensyn til at salmen hos oss står i en helt annen politisk og sosial kontekst enn Shuuladus originale salme» (Stig W. Holter). Slik har han gjort denne salmen til en av de mest nærgående og utfordrende vi har i vår salmebok. I det fjerde verset synger vi: «Når dom en dag skal felles / miskunne deg, vår Herre.»
Både i den namibiske originalen og den norske oversettelsen avsluttes hvert vers med bønneropet: «Miskunne deg, vår Herre.» Under den namibiske uavhengighetskrigen, 1966-1989, ble denne salmen sunget om og om igjen i gudstjenestene, spesielt i den lutherske kirke hvor Shuuladu bidro sterkt både som korleder, komponist og salmedikter. Salmen fungerte nærmest som en type ikke-voldelig motstand mot undertrykkelsen. Den ble forsøkt forbudt, men forgjeves.

Salmen var hyperaktuell i Namibia på 70/80-tallet, og er det også i 2020, både i Namibia og i vår del av verden. I det andre verset henvender vi oss til Vår Skaper som «ser at vold og ufred råder», og vi ber Herren om å miskunne seg over «dem som lider». I det siste verset ber vi «om fred på jorden» og om at fiender må bli venner.

Melodien er av Phillip Paul Bliss (1838-1876), en amerikansk musiker og sangforfatter. I Norsk salmebok finner vi ham blant annet som både tekstforfatter og komponist til «Vi stemmer i en frydesang» (N13 374).

Hør koret De Kor synge denne månedens salme på NRK/TV «Salmeboka minutt for minutt» (Episode 23)

(Kilde: Artikkel om salmen av Stig W. Holter i Nytt norsk salmeleksikon, bind IV, Fagbokforlaget, 2018)