Månedens salme oktober 2018

Publisert 20.09.2018

Pris være Gud (N13 674)

T: Fred Kaan 1972
O: Kerstin Anér 1975 (sv) / Eyvind Skeie omkr 1980
M: Fra Sri Lanka

Lovsang har blitt en egen genre innen kristen sang og musikk de siste ti-årene. Lovsang har selvsagt vært en vesentlig del av salmetradisjonen til alle tider – så egentlig er det ganske frimodig å benytte denne betegnelsen bare på nyere lovsanger, gjerne med enkle melodier og setninger som gjentas om og om igjen. Refrenget i månedens salme passer godt inn i den moderne lovsangstilen: Pris være Gud, Faderen, Sønnen, Den hellige ånd. / Salige tilber vi Ham, som har alt i sin hånd! Men versene bryter med mønsteret til de mange nyere lovsangene som om og om igjen lovpriser og tilber Gud uten å vende blikket også mot verden og den virkelighet vi lever i til daglig.

«Handling og bønn må bli ett». Slik avsluttes hvert av de fire versene. Heldigvis er det mange, også unge i menighetene, som har oppdaget denne salmen som på en glad og svingende melodi fra Sri Lanka hjelper oss både til lovsang og tilbedelse av den treenige Gud, og til å holde oss fast i det oppdrag vi har som Guds forvaltere og tjenere på jorden. Også de diakonale utfordringene synges ut som lovsang – og det er et av denne salmens helt spesielle særpreg: Jublende bærer vi frem våre bønner. / Deg vil vi tjene som døtre og sønner, / skape som du i vårt enkleste arbeide. / Handling og bønn må bli ett. (v. 2)

Denne månedens salme er en av de mange i Norsk salmebok som vi har fått fra den verdensvide kirke. Den nederlandske presten og salmedikteren Fred Kaan (1929-2009) var i 1972 oversetter og tekstkonsulent på en konferanse for Christian Conference of Asia i Jakarta, Indonesia. Teksten er en omskrivning av en salme han skrev til en 1.mai-gudstjeneste på Sri Lanka. Den ble først utgitt i et lite salmehefte «New Songs of Asian Cities» til ovennevnte konferanse. Siden har den spredt seg til mange kirker og salmebøker i verden.

I Skandinavia var det den svenske litteraturviteren, filosofiprofessoren og politisk engasjerte Kerstin Anér (1920-1991) som først oversatte salmen. Eyvind Skeie norske oversettelse er oversatt etter den svenske. Den ble første gang publisert i en norsk salmebok i Salmer 1997. Anér/Skeies oversettelser har fire vers, mens originalen «Worship the Lord!» har fem. Den engelske teksten kan du finne i «Hymns in English», Eide forlag 2014. Både den svenske og norske oversettelsen har fått med seg de sentrale hovedmotivene i salmen på en svært god måte. Men skaperverksdimensjonen kunne vært sterkere poengtert, slik det uttrykkes i originalens tredje vers. Også dette verset kunne gjerne vært oversatt til svensk/norsk: Called to be partners with God in creation, / looking to Christ for each day’s inspiration, / we must be ready for risk and for sacrifice, /worship and work must be one.
Handling og bønn må bli ett: Slik uttrykkes det i Hebreerbrevet: La oss da ved ham (Kristus) stadig bære fram for Gud vår lovprisning som offer, det vil si frukten av lepper som bekjenner hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til glede for Gud. (Hebr 13,15-16).
Lovsang og tjeneste er nær forbundet. Liturgi og diakoni hører sammen som eneggete tvillinger.
Gudstjenesten i kirken har sin direkte fortsettelse i tjenesten i verden. Slik uttrykkes det i salmen:
Du gav os enhet i vinen og brødet. / Hjelp oss å samle alt splittet og ødet, / send oss med enhet og fred til de lengtende. / Handling og bønn må bli ett. (v.3)

Lytt til salmen på NRK/TV «Salmeboka minutt for minutt» (Episode nr. 25, 36 min. ut i episoden). Hør koret Bel Canto, til kantor Ivar Jarle Eliassens akkompagnement på flygel.