Månedens salme mars 2021

Publisert 01.02.2021

Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme mars 2021

Bortom tid og rom og tanke (N13 460)
T: Heidi Strand Harboe 1999
M: Carl Petter Opsahl 1999

«Bortom tid og rom og tanke finst ein stad der alt er annleis»!» Akkurat den følelsen er vi felles om, både her i Norge og ellers i verden. Hvem kunne i sin villeste fantasi forutsi at vi skulle oppleve noe så fullstendig annerledes? Vise omsorg og nærhet ved å holde avstand. Leve i uvisshet fra dag til dag. Karantene, isolasjon, hjemmekontor. Angst for å bli smittet. Bekymring for pårørende. Fra annerledesåret 2020 er vi nå gått inn i annerledesåret 2021. Kan vi finne en salme som gir trøst inn i den virkelighet vi her og nå opplever? Kanskje salmen «Bortom rom og tid og tanke» er den vi trenger? Den utfordrer til å finne «ørsmå hol i dagen, så eg får venda mine tankar» og «ta eit lite steg til sides» (vers 2). Ta et lite skritt til siden fra presset vi kjenner på. Ta et skritt til siden fra bekymringer som så lett tar overhånd. Ta oss tid til å lese eller synge en salmetekst som forteller om et sterkt Kristusnærvær. Det «finst ein stad der alt er heilagt, finst ein stad der Kristus er.» «Gjennom ørsmå hol i dagen» kan vi få kjenne på dette Kristusnærværet. Det er denne salmens bærende budskap.

Salmen ble skrevet til Norges Kristelige Studentforbunds 100-årsjubileum i 1999. I anledning jubileet ble det lyst ut en salmekonkurranse. Heidi Strand Harboe (tekst) og Carl Petter Opsahl (melodi) vant konkurransen med «Bortom tid og rom og tanke». Jubileumssalmer legger gjerne vekt på fest og feiring. Studentforbundet valgte annerledes. En lavmælt salme, en salme som oppfordrer til stillhet og ettertanke, gikk av med seieren. En salme med den inderlige bønnen i det siste verset: «Jesus, ver i mine dagar, / i alt liv som kjem imot meg, / ver i mine glade timar, / mine skjelvande sekund.» En bønn like aktuell for studenter som for pensjonister, like aktuell i travle liv som nå når mange opplever at livet er satt på vent.

En lærer og lyriker fra Bryne på Jæren og en prest og jazzmusiker fra Oslo valgte å skrive en salme sammen til Studentforbundets jubileum. Det er samklang mellom Harboes tekst og Opsahls melodi. Melodien har et visst vise- og folketonepreg. Det passer godt til teksten at den beveger seg så naturlig mellom moll og dur. Salmens jeg kjenner både på det å være trøtt og redd (v.1), og både å le og å sørge (vers 3). Gjennom alle de vekslende livsfølelsene som beskrives så vart og fint gjennom salmens fire vers, dirrer lengselen etter å finne «ørsmå hol i dagen som gjer Kristus sterk og nær» (vers 3).

Salmen slutter med en sterk bønn om å «leva sterkt og nakent, våga sjå og våga høyra, våga leva midt i livet, våga trå på heilag grunn.» (vers 4). Både i første og siste vers møter vi ordet «heilag». I det siste verset er hentydningen til fortellingen om Moses og den brennende tornebusken tydelig (2 Mos 3,1-5). Moses opplevde gudsnærværet på fjellet Horeb, «på hellig grunn». Vi kan oppleve Kristusnærværet «på hellig grunn» akkurat der vi er. Lengselen etter stillhet og Kristusnærvær er ikke noe ønske om å flykte fra livets realiteter, men å få mot og styrke til å leve midt i livet. Få kraft til å være bærere av Kristi kjærlighet og være lys og salt i verden (vers 3). Her henspilles det på Jesusordene fra Bergprekenen til disiplene den gang - og i dag: «Dere er jordens salt!» - «Dere er verdens lys!» (Matt.5,13-16).

Lytt til salmen på NRK/TV «Salmeboka minutt for minutt» (Episode 17), og syng sammen med damekoret Senza Rigore fra Fredrikstad. Ved flygelet: Knut Størdal.