Månedens salme mars 2020

Publisert 20.02.2020

Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme mars 2020

Eg kjem med tome hender (N13 438)
T: Heidi Strand Harboe 1998
M: Arne J. Solhaug 2006

Det er et lykketreff når en tekst får en melodi som oppleves helt riktig i forhold til tekstens nerve og intensjon. Kantor og tidligere førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole, Arne J. Solhaug, forteller at de hadde teksten hengende på veggen hjemme da hans kone, Olaug, døde brått og uventet i juni 2006. Han skrev melodien som en del av sitt sorgarbeid.  Komponistens spesielle forhold til teksten merkes på melodien. Den samsvarer godt med tekstens stillferdige inderlighet og lengsel og gir en sterk betoning av salmens kyrierop og avsluttende bønn i hvert av de fire versene: «Kjære Herre Kristus, ver hos meg» (v1). «Kjære Herre Jesus, ver mitt svar» (v.2). «Kjære Herre Jesus, her er du» (v.3). «Kyrie eleison. Herre, du er stor» (v.4).

Heidi Stand Harboe fra Bryne på Jæren er både lærer, forteller og poet. Hun har skrevet både skuespill, sanger og gitt ut flere diktsamlinger. Harboe er en av de nye stemmene i salmeboken, representert med to originaltekster og to oversettelser i Norsk salmebok 2013. «Eg kjem med tome hender» er hennes første salme, skrevet til en konkurranse i forbindelse med 350-års jubileet i 1997 for Jelsa kirke i Suldal kommune i Rogaland.   

Til et kirkejubileum ville det for mange vært naturlig å velge en mer høystemt og festpreget tekst. Harboe valgte den stillferdige inngangen til kirkerommet. «Kyrie» kaller hun salmen sin. Med dette nødropet fra mennesker vi møter i evangeliene, «Herre ha barmhjertighet med meg» (Matt 15,22, Mark 10,47), gir hun en påminnelse om at inn i kirkens rom kan vi komme som vi er. Vi kan komme med tomme hender og med vår lengsel (v.1). Vi kan til og med komme med våre svik og «tome tankar» (v.2).

«Eg kjem med tome hender og kneler stille ned. Kyrie eleison, Herre gje meg fred». Slik anslår hun jubileumstonen for Jelsa kirke. Slik hjelper hun oss til å gå inn i kirkens rom på en hvilken som helst dag i kirkeåret. Salmen beveger seg i et kroppsspråk fra vers til vers: «Eg kjem» (v.1), «Eg kneler» (v.2), «Eg bøyer meg» (v.3), «Eg reiser meg» (v.4). I løpet av salmen beveges vi fra inderlig bønn og lengsel (v.1), til bekjennelse (v.2 og 3), og til lovsang og sendelse i det siste verset:
Eg reiser meg og kjenner / du er og du vil gje.
Kyrie eleison, send meg ut i fred.
Ja, fyll mitt liv, min tanke, /og helga mine ord.
Kyrie eleison. Herre, du er stor.
Gå inn på NRK/TV salmeboka minutt for minutt (Episode nr. 16) og hør barn fra Steinerskolen på Nesodden synge salmen på Universitetsplassen i Oslo. Som det sømmer seg barn fra Steinerskolen, har de lært seg teksten utenat. En imponerende fremførelse som gir en påminnelse om at en ikke trenger å velge de enkleste tekstene og melodiene for å få barn til å synge med innlevelse og engasjement.