Månedens salme mars 2017

                                                                            

På veiene ute i verden (N 13 732)
T: Britt G. Hallqvist 1960
O: Eyvind Skeie 1986
M: Egil Hovland 1984

På veiene ute i verden / går de som har mistet sitt hjem,
de sultne, de trette, de frosne. / Vår Fader, vær nådig mot dem! (vers 1)

Det høres ut som en dagsaktuell bønn – som et rop til Gud i 2017 om at det må bli en løsning på flyktningekatastrofen. Vi ser dem hver dag på TV, og de få som er så heldige å ha fått et nytt hjem i vårt land, forteller sine historier. Om lange vandringer bort fra krig og nød. Om å måtte forlate alt de eide. Fortellinger om fortvilelse, men også om drømmer og håp for fremtiden. På veiene ute i verden går de, gjennom Saharas ørken vandrer de, på farefull ferd over Middelhavet seiler de, i flyktningeleirer sitter altfor mange fast. Eritreere, afghanere, syrere…. Å Gud, vær nådig mot dem!

Britt Hallqvist skrev denne salmen, som vi har i vår salmebok i Eyvind Skeies oversettelse, for 51 år siden. En situasjonsbeskrivelse fra 1960 går rett inn i vår tid:
Fra arbeid, fra hjemland og venner / har mange blitt jaget av sted.
O Gud, la dem finne tilbake / til trygghet og tillit og fred. (vers 2)

Det er fint at vi synger om dem, gjerne hver søndag på gudstjenester og andre samlinger i fastetiden. Det er fint at vi ber for dem. Men heldigvis stopper ikke salmen her. I det tredje og fjerde verset utfordres vi og kommer ikke unna en ærlig ransakelse: Bryr vi oss om dem?
Er vi villige til å dele vår velferd? «Hvor skulle de møte din (Guds) godhet om ikke her hos oss!» Kan vi synge med uten at det berører både vårt daglige liv og vårt politiske engasjement:
Gud, vekk oss til handling i omsorg/ for alle som lever i nød,
så glade vi deler med andre / vårt land og vårt daglige brød. (vers 4)

Britt G. Hallqvist (1914 – 1977) er en av Sveriges mest kjente og mest sungne salmediktere. I Norsk salmebok 2013 finner vi 15 av hennes salmer, mange av dem med melodi av Egil Hovland. Sanger som Måne og Sol (240), Alle har hast (495), Han gikk den tunge veien (141) og denne månedens salme er eksempler på et fruktbart samarbeid mellom en salmedikter og en komponist. Hallqvist gjør bibelske trossannheter og eksistensielle livsspørsmål begripelige med sin poetiske og ofte direkte og enkle form. Hovlands sangbare melodier griper tak i oss og får oss til å synge disse salmene om og om igjen.

I fastetiden følger vi Jesu vandring opp mot Jerusalem. Vi følger vandringen til han som sa «jeg var sulten og dere gav meg mat… Jeg var fremmed, og dere tok imot meg…» (Matt 25,35-36). I fastetiden går vi med fastebøsser for Kirkens Nødhjelp. I fastetiden vekkes vi «til handling og omsorg for alle som lever i nød». «Vi deler med andre vårt land og vårt daglige brød». Eller synger vi bare om det uten at det fører til så mye mer?

Hør salmen fremført på Salmeboka minutt for minutt her.