Månedens salme mai 2020

Publisert 28.04.2020

Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme mai 2020

Himlane kan ikkje romme deg ( N13 288)
T: Trond Hellemo 2004
M: Bjørn Andor Drage 2004

Mange har et bestemt kirkerom som de lengter etter igjen å komme inn i. Tilknytningen til den lokale kirke er sterk. Stedet hvor en ble døpt og konfirmert, kanskje var det også der en sa ja til å dele livet med en annen? Mange lengter etter å delta i fellesskapet i kirkens rom. Synge salmer, tenne et lys i globen, samle sinn og tanker i bønn, gå frem og ta imot Jesu legeme og blod.

For fiskerne som på attenhundretallet kom til Kabelvåg for å delta i Lofotfisket, ble den store trekirken i Kabelvåg, med 1200 sitteplasser, deres lokale kirke fra januar til april hvert år.
Kirken, som ble innviet i 1898, ble bygget så stor nettopp for å gi plass til de mange fiskerne. Etter hvert ble Vågan kirke kalt Lofotkatedralen på folkemunne.

200-årsjubileet for opprettelsen av Hålogaland bispedømme ble feiret med jubileumsmessen «Se eg har sett framfor deg ei åpna dør», i Lofotkatedralen i pinsen 2004. Tekstene i messen er skrevet både på bokmål, nynorsk og på forfatteren Trond Hellemos Senja-dialekt. Musikken er komponert av Bjørn Andor Drage, tidligere domkantor i Bodø, konsertorganist og professor i orgel. «Himlane kan ikkje romme deg» er en av salmene i denne messen.

Trond Hellemo forteller: «Det var den dagen eg var på tur til Tromsø for å treffe musikaren som skulle lage musikken til jubileumsmessa. Himmelen var lys og naturen fager, og tankane mine vanka så vide. Så mange bilete steig fram for meg – frå himmel og jord, frå fortid og notid.
Salmetekstane skulle handle om tida som var gått og kjerka som Guds bustad.
Tanken på det gjorde at Vårherre steig fram gjennom Salomo si bønn til Gud då han vigsla tempelet i Jerusalem: Se, himmelen, den høye himmel, rommer deg ikke, langt mindre dette hus som jeg har bygd. (2 Krøn 6,18-19). Og tankane gjekk til  kjerka vi er ein del av – og jubileet  i Lofotkatedralen, den store, gamle trekjerka i Kabelvåg». 
Hellemo og Drage har gitt oss en mektig salme. Melodien har et majestetisk uttrykk og understreker tekstens budskap om Guds storhet – om Gud som er større enn det er mulig å forestille oss. Samtidig er salmen en stillferdig bønn om å «vere med oss når fram vi dreg» (v.2) og en takk til Gud som gir oss nye dager (v.3), smiler mot oss og «leier kvar veike hand» (v.4).
Salmen er tydelig kontekstuell – en salme som speiler «Guds land i nord» (v.5) . Men den er ikke geografisk begrenset til å bli sunget i Nord-Norge! Den kan godt anbefales både nord og sør i landet, gjerne som inngangssalme på de første gudstjenestene når kirkene åpnes igjen. Og før den tid kan vi godt øve på salmen hver for oss – så er vi klar når vi skal synge det fulltonende ut i menighetens forsamling: «Himlane kan ikkje romme / deg i ditt heilage skrud. / Men vi ber deg å komme / inn i ditt hus, vår Gud.» (v.1)

https://tv.nrk.no/serie/salmeboka-minutt-for-minutt/sesong/1/episode/11https://tv.nrk.no/serie/salmeboka-minutt-for-minutt/sesong/1/episode/11