Månedens salme mai 2019

Publisert 24.04.2019

Alt det minste som Gud skapte (N13 787)
T: Geir Hegerstrøm 2001
O: Arve Brunvoll 2010 (N)
M: Geir Hegerstrøm 2001

Hvor får en salmedikter inspirasjon til tekstene sine fra? Edvard Hoem har uttalt at han stort sett skriver på bestilling, til en gitt anledning og med en bestemt tematikk. Andre blir inspirert av en spesiell opplevelse eller hendelse i sitt eget liv, eller noe som skjer i samfunnet. Dagsaktuelle nyheter og utfordringer vi står overfor som nasjon og som verdenssamfunn, kan også inspirere til en salme. Geir Hegerstrøm, som er både tekstforfatter og komponist til denne månedens salme, forteller hvordan «Alt det minste som Gud skapte» ble til. Det skjedde høsten 2000 i Tekstforfatterfondets leilighet i Firenze. Her oppholdt han seg for å skrive ferdig sanger til CD-en «2 i spann» som han og Tore Thomassen produserte for IKO i 2001.

Denne leiligheten, forteller Hegerstrøm, har utsikt oppover mot Fiesole, en liten by på en høyde utenfor Firenze. «Denne morgenen så jeg fuglene som fløy oppover med frø i nebbet.

Jeg skrev flere sanger den dagen med dette motivet, men «Bittelite frø» viste seg ganske fort å bli en svært mye brukt sang. Jeg tenkte det skulle være en allmenn sangom Guds hemmelige under, men samtidig tenkte jeg på de mange bibelversene om små frø vi finner i Bibelen.Den er uten sammenligning nå min mest brukte sang, spilt inn en rekke ganger i Norge, Sverige og Danmark. Den er også tatt inn i den danske Salmedatabasen.»

 Jesu lignelse om sennepsfrøet klinger med som en grunnfortelling i Hegerstrøms salme:

«Himmelriket er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren sin. Det er mindre enn noe annet frø, men når det har vokst opp, er det større enn andre hagevekster, så det blir til et tre, og himmelens fugler kommer og bygger rede i greinene på det.» (Matt 13,31-32).

Mysteriet med de små, små frøene «du knapt kan se» (v.1.) beskrives som noe å undre seg over i refrenget til alle de tre versene:  
«Bare se hva som kan skje (v.1) når et bitte bitte bitte lite frø bli lagt i jorden.»
«Ingen skjønner hva som skjer (v2) når et bitte bitte bitte lite frø bli lagt i jorden.»

«Ved Guds hemmelige under blir det noe stort og flott (v.3) når et bitte bitte bitte lite frø bli lagt i jorden.»

 «Alt det minste som Gud skapte» avslutter et knippe på ni salmer i Norsk salmebok som er samlet under avsnittet «For de minste». Dessverre er det lite fornyelse i salmevalget i dette avsnittet. Det  burde ha vært mye mer omfattende og variert, både i tekster og melodier. Hegerstrøms salme er et gledelig unntak. Denne salmen er hans eneste i salmeboken. Han har en rik produksjon bak seg både av syngespill og CD-innspillinger. Som tidligere rådgiver på IKO og nå som kateket i Grefsen menighet i Oslo, har han et sterkt fokus på sang og musikk i trosopplæringen.

 

Er dette en salme bare for de minste? Nei, absolutt ikke. Det trenger ikke være en spesielt tilrettelagt barne- eller trosopplæringsgudstjeneste for at salmen kan stå på gudstjenesteprogrammet. Mysteriet om kraften i frøet som legges i jorden, er til å undre seg over både for 5-åringer og 70-åringer. Og det er ikke så dumt å minne oss som har levd noen år, om at «alt det store her i verden / har en gang vært veldig smått».

 

Gå inn på NRK/TV, «Salmeboka minutt for minutt» og syng sammen med barn fra Amigos og Hølonda barnegospel. Her svinger det både av barnas friske sang og godt komp på flygel.