Månedens salme juni 2022

Publisert 13.05.2022

Månedens salme presenteres av Estrid Hessellund og Sindre Eide

Morgon lyser raud (N13:803)

T: Zhao Zichen 1931 (v.1) / D.T. Niles (v. 2-4)
O: Oddbjørn Leirvik 1984, etter Frank W. Price (E) og Tore Furberg (Sv)
M: Te-nga Hu 1934

Det er mye soloppgang og morgensol i Norsk Salmebok. Blant morgensalmene finner vi «Nå rinner solen opp av østerlide» (790), «I østen stiger solen opp» (795) og «Se nu stiger solen av havets skjød» (798). Salmer fra forskjellige land og tradisjoner som hver på sin måte setter ord på morgenstundens glede over en ny dag, glede over lyset som er sterkere enn mørket. Her er morgensalmer som hjelper oss til å juble sammen med hele skaperverket, og som minner oss om Guds nyskapelse ved soloppgang påskemorgen.

I denne månedens salme, «Morgon lyser raud», finner vi flere av de ovenfor nevnte motivene. I det første verset synger vi om solen som sprer sitt lys slik at vi både ved å glede oss over vakre blomster og fuglenes sang kan prise Guds herlighet. Lovprisningen av Gud fortsetter i det andre verset: «Heilagt er ditt namn, Gud i himmerik. / Veldig er ditt råd. Ingen er deg lik.» I avslutningen av dette verset gjenkjenner vi bønnen fra Fadervår: «Gi oss dagleg brød, lær oss dine bod».
Vi finner motiver fra Herrens bønn også i de neste versene. «Skulda tar du bort, reiser opp ditt barn» (vers 3). Her beskrives den frihet vi får oppleve når vi har bedt bønnen «Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere»: «Høyr oss Gud, vi bed: Vi vil vere fri, / leike i di sol. Nåde ny oss gi!» Det siste verset fortsetter å betone Guds nåde og kjærlighet som vi får helt ufortjent på grunn av Kristi seier over «skam og død». De siste ordene i denne salmen knytter an til den morgen vi akkurat her og nå opplever, men også til den aller siste soloppgang, da det ikke lenger finnes noe mørke og natt.

Det er flere forfattere og oversettere til denne salmen. Det startet med Zhao Zichen  (1888-1979), kinesisk teolog og forfatter som skrev teksten til det første verset. Han vokste opp i en buddhistisk familie i Chekiang i Kina, ble elev ved en misjonsskole som ungdom og døpt som 20-åring. Etter universitetsstudier i Kina, studerte han noen år i USA, kom så tilbake til Kina og ble ansatt som professor i teologi ved universitetet i Beijing. Han aksepterte det nye kommunistregimet i 1949 og var en av kirkelederne som undertegnet Tre selv-manifestet i 1950, en avtale mellom de protestantiske kirkene og myndighetene i Kina.
Vers 2-4 er skrevet av Daniel T. Niles (1908-1970), prest, kirkeleder og salmedikter fra Sri Lanka. En amerikansk teolog og misjonær, Frank W. Price (1895-1974) oversatte salmen til engelsk, og den ble etter hvert også oversatt til svensk av Tore Furberg, tidligere svensk biskop, født i Nagpur i India. Den norske teologen og professor i interreligiøse studier ved Det teologiske fakultet, Oddbjørn Leirvik, har benyttet både den engelske og svenske teksten i sin oversettelse til nynorsk. Leirvik forteller at han kom over denne salmen på et sangark i tilknytning til misjonsorganisasjonen «Areopagos». Kina-relasjonen til Areopagos går helt tilbake til Karl Ludvig Reichelt sitt misjons- og dialogarbeid i Kina fra 1920-tallet og fremover.

Salmen har en vakker og melodiøs melodi med østens pentatone karakter. En kinesisk musikkstudent, Te-ngai Hu, skal ha hørt melodien spilt på fløyte på en markedsplass og tilpasset den salmens tekst.

Lytt til salmen og syng den sammen med Byåsen sangkor på NRK/TV «Salmeboka minutt for minutt» (Episode 29) – KLIKK HER.