Månedens salme juni 2021

Publisert 26.05.2021

Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme juni 2021

Várecohkain várdán / Høgt oppunder fjellet (N13 306)
T: Inger Anna Gaup Gustad 2004 (Ns)
O: Bjarne Gustad 2011 (N)
M: Isak Samuel Hætta 2004

Det er mye dyreliv i salmeboken. I «Et barn er født i Betlehem» (27) synger vi om okse og asen. Eselet som Jesus red på, er med i tre salmer (149, 150, 151). Lam og små lamunger dukker opp i et par salmer (783 og 64). Vi synger om en spurv som har sitt rede og løven sin hule (38). Også hjorten er med (388), og rådyr og hind (340). Flere fugler dukker opp i salmene, både nattergal (232), trost (364), ørn (418) og due (312). Men hvem hadde ventet å finne myggen i en salmebok?
I denne månedens salme tas vi med til Finmarksvidda. Her kan myggen til tider være ganske plagsom, både for mennesker og dyr. I den nynorske oversettelsen av salmen, som vi har fått vite ligger tett opp til den nordsamiske originalen, møter vi i det første verset reinen som rømmer for myggen. Den «skjenar til det høge». Den løper på skrå opp langs fjellsiden for å riste av seg plagsomme insekter. Dette observerer salmens jeg mens hun skuer ut over vidda og ser både hav og daler.

I det andre verset møter vi «mauren nedi lyngen» og får et lett omskrevet visdomsord fra Salomos ordspråk (Ordsp 6,6): «Sjå på den du late, visdom vil du finna». I tredje vers vendes blikket oppover mot de utallige stjernene som funkler på himmelhvelvingen. «Talet veit vi ikkje, eller kor det ender», undrer salmedikteren seg. Kanskje er dette en hentydning til Guds løfte til Abraham om at hans ætt skulle bli like tallrike som stjernene på himmelen (1 Mos 15,5).

Beskrivelsen av skaperverket, fra de små skapningene som myggen og mauren til den mektige stjernehimmelen, ansporer til en refleksjon over menneskets plass i Guds skaperverk. Refrenget til hvert av versene henvender seg direkte til Skaperen: «Mennesket er enda ditt hjarta aller nærast, /aldri kan du mennesket gløyma». Dette motivet forsterkes i det siste verset som hentyder direkte til Skapelsesberetningen i Første Mosebok (1 Mos 1,27): «I ditt eige bilde / mennesket du skapte». Skaperen gis navnet «Heilag Sanning». «Det forekommer ikke i Bibelen», skriver Stig Wernø Holter i en artikkel om denne salmen i Nytt norsk salmeleksikon, bind IV, «men kan forstås som en kombinasjon av Jes 6,6 («Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot») og Jesu ord om seg selv i Joh 14, («Jeg er veien, sannheten og livet»). Hellighet og sannhet hører Guds vesen til».

Inger Anna Gaup Gustad er nordsamisk forfatter, bosatt i Kautokeino. Hun har arbeidet som menighetssekretær og også vært nordsamisk språkkonsulent i Samisk kirkeråd. Denne salmen skrev hun i 2004, og året etter kom den med i den nordsamiske salmeboken Sálbmagirji II. I 2011 oversatte forfatterens ektefelle, Bjarne Gustad, sokneprest i Kautokeino, salmen til nynorsk. Melodien er komponert av Isak Samuel Hætta. Han hadde sin oppvekst i Kautokeino og bor nå i Masi. Hans melodier er ofte preget av joiktradisjonen. Det merkes også i denne salmen.

Hør nordsamisk sanggruppe, Sámi lavlunjoavku, synge salmen på NRK/TV Salmeboka minutt for minutt (12. episode).