Månedens salme juni 2019

Publisert 27.05.2019

Du gav oss perlen, den som heter Jorden (N13 718)
T: Eyvind Skeie 1974
M: David Evans 1927

Bjørn Eidsvåg skriver vanligvis både tekst og melodi til sangene sine. Men på LP-en «Live in Ny York», Bjørns fjerde LP som ble sluppet i 1981, finner vi et kutt med tekst av Eyvind Skeie. I sangen «Nå er vår tid» synger Bjørn, henvendt til skaperen, om «den perle som du gav oss heter jorden». Teksten har blitt redigert flere ganger frem til den versjonen vi finner i Norsk salmebok 2013, forteller Eyvind Skeie.  Den tidlige versjonen, tonesatt og spilt inn av Bjørn Eidsvåg, hadde et refreng med et ganske sterkt katastrofeperspektiv: Nå er vår tid / snart er vi kanskje døde. / Vi kan forgå/ i bombe, krig og brann. / Så kjemp mitt folk / mot alt som legger øde / ditt gode liv på jordens åkerland.»

Til Skeies egen salmebok, 316 salmer og sanger (2007), tok han ut refrenget og lot den fremstå med jevne vers i salmeform, slik vi finner den både i salmebokforslaget (S-2008) og i N13. Vekten i denne versjonen ligger på det økologiske i et håpsperspektiv, forteller Skeie.
Det går mot sommer. 5. juni er Verdens miljøverndag, og mange menigheter feirer Skaperverkets dag, gjerne som friluftsgudstjeneste i juni. Derfor har vi valgt denne skaperverkssalmen som «Månedens salme» for juni.
Teksten er rettet til Gud. Salmen er både en hymne til skaperen, en syndsbekjennelse og en bønn. Salmen åpner med en lovprisning av Gud for den perle som «Jorden» (med stort forbokstav) er (vers 1). I det andre verset beskrives vårt svik: Vår forvaltning av jordens ressurser har ødelagt Guds drøm om Jorden. Verset avsluttes med en inderlig bønn om at Gud må gi oss drømmen tilbake: «Gi oss tilbake drømmen som vi mistet, så vi kan få det gode til å skje.»

Kloden vår er på reise gjennom tiden og rommet, på vei mot «den siste, store dag», den dag «da din rettferdighet skal bryte gjennom / og smelte Jordens kulde, hat og nag» (Vers 3).
Salmens avslutning (vers 4) er en bønn om at Jordens perle fortsatt må «funkle for vårt øye, / så drømmen stadig gis os, ren og ny.» Teksten gir assosiasjoner til den poetiske beskrivelsen av drømmen om «en ny himmel og en ny jord», i Johannes Åpenbaring, kapittel 21.

Drømmen om at «Jordens perle» må «funkle for vårt øye» og «stadig gis oss, ren og ny» (vers 4) utfordrer oss både til handling og til å ha målet for både vår klode og våre liv for øye: «Og led oss dag for dag i ord og handling / mot frihets dag og frelsens morgengry.» Slik forener Skeie den etiske fordring her og nå med håpet om en ny himmel og en ny jord. På en måte kan vi si at utfordringen fra det opprinnelige refrenget, fra innspillingen med Bjørn Eidsvåg, fortsatt vibrerer gjennom salmen, også i Skeis endelige revisjon av den: «Så kjemp mitt folk / mot alt som legger øde / ditt gode liv på jordens åkerland.»

Melodien som Skeie har valgt, er skrevet av den walisiske organisten og komponisten, David Evans (1874-1948). Den har ganske stor utbredelse i skotsk og engelsk salmesang. Det er en mektig melodi som fortjener å bli innsunget også her hos oss. Og den fungerer godt til Eyvind Skeies tekst.

Lytt til koret Hitterklang fra Hitra som synger salmen på NRK/TV, «Salmeboka minutt for minutt», episode 26.

(Kilde til deler av omtalen: Nytt norsk salmeleksikon, Bind IV, Fagbokforlaget. Bergen 2018)