Månedens salme juni 2018

Publisert 22.05.2018

Biejjiem jïh askem / Solen och månen (N13 241)
T: Anna Jacobsen og Bierna Leine Bientie 1989 (Ss), etter Britt G. Hallqvist 1973
O: Valborg Mangs Märak 2005 (Sv) M: Frode Fjellheim 1995

«Måne og sol» sang seg raskt inn i norske menigheter etter at den kom med i Norsk salmebok 1985 både på bokmål og nynorsk. Den ble også fast innslag i familiegudstjenestens liturgi. Også i samisk kirkeliv var det flere som ønsket å ta i bruk denne salmen. Men det viste seg vanskelig å få Egil Hovlands melodi til «Måne og sol» til å fungere med samisk tekst. Anna Jacobsen og Bierna Bienties sørsamiske tekst til Biejjiem jïh askem, fra 1989, er inspirert av Britt G. Hallqvists tekst til «Måne og sol» (N13 240). Den er bygd opp på samme måte, med tre vers og omkved. I tillegg til sørsamisk står teksten også på svensk i salmeboken, oversatt tilbake fra sørsamisk av den svenske samiske salmedikter Valborg Mangs Märak. Hun har i tillegg oversatt «Biejjiem jïh askem» til nordsamisk og lulesamisk.

I 1995 fikk Frode Fjellheim, samisk musiker, komponist og musikkprofessor, i oppgave å sette ny melodi til Jacobsen/Bienties sørsamiske versjon av salmen. Melodien hadde han opprinnelig skrevet til en arktisk messe: «Aejlies gaaltije – Den hellige kilden». Nå er den blitt en av de mest kjente og brukte av de nyere samiske melodiene. Ingen annen melodi i N13 skifter takt så ofte som denne. Der er synkoper i både verset og omkvedet. Melodien benytter kun fem skalatrinn – som i en pentaton melodiføring.

På samme måte som Britt G. Hallqvists originale tekst er også den sørsamiske versjonen bygget opp omkring de tre troens artikler. Omkvedet er det samme i alle vers. Slik lyder det i den svenske oversettelsen av «Biejjiem jïh askem: Herre, vi tackar dig! Herre, vi prisar dig! Vi tillber dig som gav oss livet! Ved å trekke inn både nordlys («norrsken») og reinsdyr («renar») i første vers– svarende til første trosartikkel – har forfatterne satt salmen inn i en nordnorsk og samisk kontekst.

I det andre verset – svarende til andre trosartikkel – beskrives Jesu nærvær her og nå med ordene: Nu är han nära oss, han delar bröd med oss. I det tredje verset – svarende til tredje trosartikkel – innføres, i tillegg til beskrivelsen av «Den Helga Anden, vårt tröst i nöden», også et aktuelt og tidstypisk motiv: Med hela skapelsen vi delar framtiden. Til forskjell fra Hallqvists tekst varierer siste linje fra vers til vers.

Bierna Bientie var i mange år prest i Nidaros bispedømme for sørsamer, og oppdaget allerede på 1980-tallet mangelen på salmer på samisk. Derfor ble samarbeidet med Anna Jacobsen veldig viktig.

Anna Jacobsen (1924-2004), bosatt på Majavatn i Sør-Trøndelag, var en forkjemper for sørsamisk språk og kultur. Hun var med til å opprette et samisk kultursenter i Hattfjelldal og hadde innslag på sørsamisk på NRK. Bierna Leine Bientie og Anna Jacobsen har samarbeidet om en del salmetekster og oversettelser, bl.a. bibeloversettelsen av Markusevangeliet til sørsamisk (1993).

«Biejjiem jïh askem» er spilt inn på kronprinsesse Mette Marits CD «Sorgen og gleden» (KKV 2008) «Nettopp kraften i den samiske tradisjonen forandrer på de bildene vi har av Jesus,» skriver Mette-Marit. «Og det er viktig, for Jesusbildene våre kan så lett innsnevre troen og binde den.»

Lytt til salmen på NRK/TV «Salmeboka minutt for minutt». Her synger komponisten Frode Fjellheim salmen til eget akkompagnement på key-board.

(Kilde til en del informasjon om salmen: Nytt norsk salmeleksikon, bind IV. Utkommer høsten 2018.)