Månedens salme juni 2017

Publisert 23.05.2017

All skapning Herre, Allmakts Gud (N 13 302)
T: John Bell 1993, etter Salme 8
O: Hans-Olav Mørk 2005, 2011
M: Skotsk folkemelodi

I forbindelse med Reformasjonsjubileet 2017 er det aktuelt å nevne Luthers betydning for salmediktningen gjennom 500 år, både i luthersk og økumenisk sammenheng. I et brev til sin venn Georg Spalatin i desember 1523 skisserer han et program for å fremskaffe folkelige tyske salmer – «åndelige sanger som kan føre til at Guds ord også i sangens form kan leve blant folk.» Luther oppfordret Spalatin og flere andre til å bidra. Et hovedmoment i hans salmeprogram var å ta utgangspunkt i Salmenes bok. Han bidro selv med flere gjendiktninger, blant annet «Vår Gud han er så fast en borg (gjendiktning av salme 46) og «Av dypest nød jeg rope må» (gjendiktning av Salme 130).

Denne månedens salme er en gjendiktning av Salme 8 i Salmenes bok, i et språk og med en tematikk som hører vår tid til. Også valget av en folkemelodi til salmen «All skapnings Herre, Allmakts Gud» er i «luthersk» ånd. Melodien er en skotsk folketone, kalt Tramps and hawkers (landstrykere og gateselgere), etter 1800-tallsvisen «Oh come all ye tramps and hawker lads», en av de mange tekstene den er blitt sunget til. Mange vil gjenkjenne den fra Luke Kelly og The Dubliners med albumet The Dubliners fra 1964.

Teksten er skrevet av den skotske prest, salmedikter og musiker John Bell som er en av de sentrale personene tilknyttet det økumeniske fellesskapet «Iona Community». Både liturgisk fornyelse og å motivere til forvalterskap, rettferdighet og fred er viktig for dette senteret. Også salmene som kommer herfra, vitner om det. Bells salme «O Lord, our Lord, throughout the earth» fra 1993 er kommet med I flere britiske og amerikanske salmebøker, og er også å finne i den norske samlingen Hymns in English: A selection of hymns from the Norwegian Hymn Book 2013 (Eide Forlag 2014, nr. 29). Salmen er en gjendikting på tre vers av Bibelens Salme 8. Lovprisningen «Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden» innleder og avslutter både den bibelske salmen, John Bells engelske tekst og Hans-Olav Mørks norske oversettelse.

Mørks norske oversettelse er så pass fri i forhold til Bells tekst at den godt kan betraktes som en selvstendig gjendiktning av salme 8. I den norske versjonen har salmen fem vers. I de tre første versene legger både Bell og Mørk salmeteksten nær opp til innholdet i Salme 8. Mørks fjerde og femte vers holder seg også til tematikken i Salme 8, men han utvider forvalterperspektivet og menneskets ansvar for Guds skaperverk. Dette knyttes både til det første mennesket Adam og til «at vi er søsken hos din Sønn / og barn av riket hans».
               

I det siste verset er det «vi» som er subjekt. Avslutningen av salmen blir da et tydelig gjensvar fra oss mennesker. Vi undrer oss over Guds mektige skaperverk. Vi har hørt hans kall til oss – og i det siste verset sier vi et tydelig ja til at vi vil verne om alt Gud har skapt. Versets vare og vakre poesi og sterke innhold gir assosiasjoner til avslutningen av Nordal Griegs tekst «Til Ungdommen» (Kringsatt av fiender): «Vi vil ta vare på skjønnheten, varmen – som om vi bar et barn varsomt på armen!»
               
Lytt til salmen på NRK/TV, «Salmeboka minutt for minutt». Her fremføres den av gruppen Vadested med Siri Nordli Leirvik som solist.