Månedens salme juli 2022

Publisert 14.06.2022

Presentert av Estrid Hessellund og Sindre Eide

Å, denne kilde ren som paradiset (N13:897)

T: Eyvind Skeie 1983, 2006
M: Sigvald Tveit 1983

«Visst skal våren komme», kan vi si til hverandre når vinteren ikke ser ut til å slippe taket. Vi lengter etter de lange, lyse og varme dagene. Vi lengter etter naturens fantastiske forvandling slik som vi nordboere får oppleve den. «Visst skal våren komme. Visst skal jorden bli ny.» Slik åpner sangen som også er navnet på Eyvind Skeies og Sigvald Tveits kantate. Men her handler det ikke om våren som årstid, men om den evige vår, om alle tings forvandling, om en ny himmel og en ny jord.

Kantaten Visst skal våren komme, med undertittelen Sanger om håp ble utgitt i 1984 på plate (Kirkelig kulturverksted) med Grex Vocalis og solistene Göran Fristorp og Anne Lise Gjøstøl. Mange kor har hatt den på repertoaret siden den gang. Ikke minst på grunn av gode og meningsfulle tekster og sangbare melodier. Alle tekstene er inspirert av Johannes Åpenbaring. Det er Johannes, fordrevet og fengslet på øya Patmos som fører ordet i kantatens sanger. «Tidene er urolige. Da får Johannes sine syner og sin åpenbaring som fyller ham med tro og håp!» (Fra baksideteksten til heftet med alle kantatens tekster og noter, Verbum 1984.)

«Å, denne kilde ren som paradiset» er den niende av kantatens tolv sanger. Innledningsordene til sangen er en parafrase over tekster fra Johannes åpenbaring, kapittel 3 og 22. «Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og Lammets trone» (Åp 22,1). Allerede åpningslinjen i salmen knytter an til dette synet Johannes fikk se. «Å, denne kilde ren som paradiset, den springer frem her like for min fot.» Så nært opplevde Johannes det – og så nært kan vi oppleve det: «Å, denne strøm fra dine dype kilder, gir meg tilbake helse, liv og bot» (vers 1).

I det andre verset blir kilden til «dine dype brønner» og senere i samme vers til «nådens dype brønner». «Jeg vil gi den tørste å drikke av kilder med livets vann som gave» (Åp 21,6). Dette løftet fra Gud fikk Johannes på Patmos, og Skeie/Tveit bringer det videre til oss. Salmen innbyr til å identifisere oss med Johannes og synge ut den glade bekjennelsen i det tredje verset: «Du er min kilde, ren som paradiset / ser jeg deg nå med naglet hånd og fot». Salmen er her tydelig Kristussentret. Han som ga sitt liv for oss, som gikk gjennom død til liv for oss, han er den nådens kilde vi kan drikke av hver eneste dag. «Den springer ut her like ved din fot.»
En kvinne ved en brønn i byen Sykar i Samaria fikk en dag et overraskende og nyskapende møte med nådens kilde. Jesus lot henne få «drikke» av kilden med det levende vannet: «Den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri mer tørste. Det vannet jeg vil gi til ham, skal bli en kilde med vann som veller fram og gir evig liv (Joh 4,14).» Kvinnens liv ble totalt forandret etter møtet ved brønnen. Hun fikk tilbake «helse, liv og mot».  Vi er midt i sentrum av evangeliet når vi synger denne månedens salme. Uansett hva mennesker strever med, om det dreier seg om «sprukne lepper» eller en «feberhet kropp», uansett livssituasjon – det finnes en «kilde, ren som paradiset her like ved din fot.»

Denne salmen, tatt ut av sin sammenheng i kantaten, fungerer utmerket som selvstendig salme. Skeie gjorde noen endringer i teksten i 2006 og publiserte den lett reviderte versjonen i boken «316 hans salmer og sanger» (Skeie 2007).

Klikk her – gå inn på NRK/TV «Salmeboka minutt for minutt» (Episode 33) og syng salmen sammen med Øvre Nidelven kammerkor, Kor X-Trondheim og solist Stine Mari Langstrand.