Månedens salme juli 2015

Publisert 19.06.2015

Aurinkomma ylösnousi / Morgonsola varmar kjærleg (N13 846)
T Leonard Tyyppö 1902 (Fi)
O Terje Aronsen 2011 (Kv) Heidi Strand Harboe 2011 (N)

Norsk salmebok er beriket med både samiske og kvenske salmer - femten på hvert av de tre samiske språk og femten på kvensk.  Kvensk er nært beslektet med finsk og tales hovedsakelig av kvener i Finnmark og Nord-Troms. Kvensk har en lang historie som talespråk, men det er bare noe få år siden kvenene fikk sitt offisielle skriftspråk. I dette viktige språkarbeidet har ikke minst Terje Aronsen ved Kvensk institutt i Børselv spilt en betydelig rolle. Han har også vært en sentral bidragsyter i arbeidet med å finne frem til de femten kvenske salmene som skulle være med i den nye salmeboken.

«Morgonsola varmar kjærleg / sigersfjell med lys og brann. / Alle sorger, all bekymring, /alt som tynga oss forsvann.» Slik begynner den nynorske oversettelsen av en vakker sommersalme det kvenske folket nå har delt med alle oss andre i dette landet. Salmen er opprinnelig fra Finland, og det opplyses i rubrikken øverst til høyre for salmenummeret at den først ble oversatt til kvensk i 2011. Men dette er ikke helt riktig, forteller Terje Aronsen. Den har vært sunget på kvensk i mange år, men det var først i forbindelse med å fremskaffe de kvenske salmene til Norsk salmebok at også denne gamle kvenske salmen ble tilpasset det nye skriftspråket. Aronsens oppgave har vært å normere alle de kvenske salmetekstene til dette offisielle skriftspråket. Den eneste salmen han har oversatt helt fra grunnen av, og som dermed er ny i kvensk sammenheng, er «Mitt hjerte alltid vanker» (N13 38).
Heidi Strand Harboe fikk ikke mange dagene på seg til å oversette denne salmen. Hun ble oppringt av Åge Haavik i Kirkerådet en dag i november 2011. Han fortalte at de hadde oppdaget at kvoten med kvenske salmer til den nye salmeboken ikke var oppfylt. Utfordringen til Strand Harboe var å oversette denne salme ut fra en kvensk ord til ord-oversettelse fra Terje Antonsen. Hun fikk bare et par uker på å gjøre dette, og kunne ikke love annet enn å gjøre et forsøk. Hun forteller at hun ut fra notene til den kvenske salmen ikke helt fikk tak på melodien, noe som er svært viktig for å skandere ordene i teksten riktig. Redningen ble en innspilling hun fant på «You Tube». «Melodien var så vakker, at eg bestemte meg for at dette skulle eg klara,» forteller læreren, kulturarbeideren og salmedikteren fra Bryne på Jæren.
Lytt til denne vakre kvenske salme her.

De mange vakre bildene i den kvenske teksten inspirerte Strand Harboe, og dette ville hun få med seg i sin nynorske gjendiktning.  Slik har hun gitt også oss som ikke forstår kvensk, en vakker sommersalme. Vi får synge om vinteren som har «reist sin veg» (v.2), om fuglar som «syng av lyst og glede» og biene som «har nettopp vakna» (v.3)

På en vakker og naturlig måte blir denne salme også til en Kristus-salme, slik vi synger i det tredje verset: «Livet syng og sæla lyser / klart frå Kristi kyrkje nå. / Sommarsola over krossen / viser kven me ventar på.»  Dette motivet utvides i det fjerde verset. Her synger vi om «nådepusten» som fyller brystet og om «sommarlufta» som «strøymer mildt mot oss frå Kristus».

Takk til Terje Antonsen og Heidi Strand Harboe som har gitt oss denne salmen hvor vi kjenner at vi er nær livet, nær naturen, nær alt det skapte, nær Kristus og vårt himmelske hjem.