Månedens salme januar 2022

Publisert 20.12.2021

Yarabba ssalami / Fredens Gud, la det regne (N13 637)

T: Palestinsk sang
O: Estrid Hessellund 1998
M: Palestinsk folkemelodi

Ved Estrid Hessellund og Sindre Eide

Mange sanger og salmer vandrer fra land til land. Denne palestinske vandresangen kom til Norge i 1995 da en kateket fra den lutherske kirke i Betlehem, Viola Raheb, besøkte flere menigheter i Norge. På gudstjenesten i Helgerud kirke i Bærum gikk hun ned fra prekestolen, stilte seg midt i kirkerommet og sang en tradisjonell palestinsk sang på arabisk: Yarabba ssalami amter alayna ssalam. Etter gudstjenesten fikk Estrid en engelsk oversettelse av henne: «Lord of peace, shower us with peace. Lord of peace, fill our hearts with peace.» Og da ble det til denne norske oversettelsen som først kom med i «Syng håp» (IKO-forlaget 2005) og senere i Norsk salmebok 2013:

Fredens Gud, la det regne,
regne med fred ifra deg.
Fredens Gud fyll mitt hjerte,
fyll det med kjærlighet og fred.

Sangen har vært brukt i mange økumeniske sammenhenger og er oversatt til en rekke språk, bl.a. tysk, engelsk, fransk, spansk, russisk, svensk og finsk. Hymnologiprofessor Elsabé Kloppers ved University of South Africa har kommentert sangen slik: «Det kan virke som dette bare er en kort fredsbønn, men med så mange oversettelser er den et speilbilde av verden, og kan ha effekt verden over. Når man synger den på mange språk, blir solidaritet synliggjort langt utover opprinnelseslandet Palestina.»

Sangen kan også ha en brobyggende funksjon mellom tros- og folkegrupper, slik vi opplevde det i Eritrea rundt år 2000.  På den tiden arbeidet vi for Kirkens Nødhjelp i landet, og her sang vi denne fredsbønnen på arabisk og engelsk både på korøvelser med vårt internasjonale kor og på konserter med både kristne fra mange forskjellige kirkesamfunn og muslimer til stede. Enhver kunne tolke bønnen på sin måte og henvende seg til den Gud man tilbad. En palestinsk deltaker i vårt internasjonale kor fortalte at også i hennes hjemland synges denne fredsbønnen av palestinske kristne og muslimer i fellesskap.

I kristne menigheter i Palestina, Libanon og Jordan har sangen vært brukt i forbindelse med fredshilsen under gudstjenestene. Slik kan den brukes i Norge også. Det er en oppfordring til å synge ut bønnen om fred, sammen med palestinske kristne og alle andre som lengter etter og ber om fred i sitt eget land og i hele verden. Den kan også benyttes som omkved i en forbønn med vekt på rettferdighet og fred. Noen har kalt sangen en palestinsk «Taizé-sang». Som de korte bønne- og lovsangene fra Taizé, kan også Yarabba ssalami synges om og om igjen i en bønnevandring eller under nattverdmåltidet. Syng den gjerne vekselvis på arabisk og norsk.
I N13 står sangen oppført i et firstemt arrangement av svenske Arne Lundmark. Det er fint å synge den flerstemt, men utypisk for arabisk musikk. I salmeheftet til Det lutherske Verdensforbund «Agape» (2003) anbefales det å synge den enstemmig og uten akkompagnement, eventuelt bare med en gitar som spiller melodistemmen.

Syng denne arabiske fredsbønnen sammen med De Kor på NRK/TV «Salmeboka minutt for minutt» (Episode 23) – KLIKK HER.