Månedens salme januar 2020

Publisert 17.12.2019

Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme januar 2020

Alt har du gitt oss, Herre (N13 106)
T: Arnold Eidslott 1993

M: Trond H.F. Kverno 1993

Spør en ungdom om hva hun eller han forbinder med «de vises sten». Svaret «Harry Potter» vil komme ganske kjapt. «Harry Potter og de vises sten» er tittelen på den første boken i Harry Potter - serien. De vises sten har vært en slags hellig gral i Vestens alkymi. En mytisk gjenstand som kan forvandle uedle metaller til gull og fremstille «livseliksiren» som vil gjøre mennesker yngre, og dermed utsette døden.
«Menneskebarnet leter etter de vises sten», skriver Arnold Eidslott. Hele teksten har en stram strofisk form. Ikke et ord er overflødig. Trond H.F. Kvernos melodi understreker betoningen i hver av diktets strofer på en enkel og mesterlig måte. Slik gjøres et dikt som også står godt på egne ben, til en helstøpt og sangbar salme.

Guds svar på menneskebarnas leting etter mening og lykke er «Barnet, det krybbefødte». Dette er ikke spekulativ magi, men hellig mysterium: «Hellige natt som gav oss / Gud og hans kjærlighet. / Ordet, det krybbefødte, / Ordet fra evighet.» Her antydes det til juleevangeliet, slik vi leser det i Johannesevangeliets første kapittel: «I begynnelsen var Ordet, Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud» (vers 1). «Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet» (vers 14).

På Salmens dag i Nordstrand kirke, i april 2016, holdt Eyvind Skeie foredraget «Nærlesing av noen salmetekster- et forsøk på et postmoderne perspektiv» (www.norskhymnologiskforening.no). Her omtaler han salmen «Alt har du gitt oss, Herre»: I denne salmen «skjer en poetisk eksplosjon, kanskje initiert av nyordet «krybbefødte» (vers 2), hvor Eidslott skaper en salmepoesi som ligger tungetalen nær. Den poetiske intensiteten hos Eidslott gir ordene gyldighet. Men hvem er det som fører ordet i vers 5, er det Gud som taler til dikteren, dikteren som taler til oss, eller begge deler?»

Sjel, du er funnet verdig, / himlen har åpnet seg.
Hellige natt på jorden! / Hellig er Herrens vei!
Dette avsluttende femte verset peker tilbake på julenatts mysterium samtidig som det peker fremover – på veien som ligger foran oss. Den «hellige natt som gav oss Gud og hans kjærlighet» (v. 4) ga oss en vei å vandre på inn i et nytt år, gjennom hele livet. En vei som er helliggjort ved at «barnet, det krybbefødte», har gått foran oss i livet, gjennom døden til det evige himmelske gudsriket. Enhver av oss som leser teksten som dikt eller synger den i fellesskap med andre, utfordres til undring og ærbødighet. «Sjel, du er funnet verdig, himlen har åpnet seg.»

Hør damekoret Embla som har sin opprinnelse fra Institutt for musikk ved NTNU i Trondheim, synge denne månedens salme på NRK/TV «Salmeboka minutt for minutt» (Episode 5)