Månedens salme januar 2018

Naar du vil.pdf 552,30 kB

Når du vil (Den norske kirkes salmedatabase, nye salmer, nr. 7)
T: Holger Lissner 2015
M: Åshild Watne 2015

Vi starter 2018 med en salme som ble skrevet til reformasjonsjubileet 2017 – rett og slett for å understreke det som er et hovedpoeng i denne månedens salme, at Gud skaper noe nytt her og nå. Reformasjon skjer når og hvor Gud vil. Som opptakt til reformasjonsjubileet ble det utlyst en europeisk salmekonkurranse av «Community of Protestant Churches in Europe». Først ble det avholdt en tekstkonkurranse - «Reformation Song Contest». Vinner ble salmen «Når du vil», skrevet av den danske salmedikteren Holger Lissner («When You Will» på engelsk). Deretter ble det holdt en melodikonkurranse. Det kom inn 120 bidrag til Lissners tekst. Disse ble bedømt anonymt, og Åshild Watne, komponist og førstelektor i musikkvitenskap på Universitetet i Oslo, gikk av med seieren. I et intervju med «Vårt Land» (19.1.2016) sier hun at «Lissner er en tydelig tekstforfatter som vet hvordan en sangtekst skal fungere. Det er blant annet viktig at tekstrytmen er lik i alle vers. Dette går på tunge og lette stavelser, men også på at høydepunktene i versene må treffe på samme sted, slik at det blir samspill mellom melodi og tekst.»

Holger Lissner har til sin engelske tekst skrevet under overskriften: «We do not create a reformation. The reformation comes when God will». «Vi skaper ikke en reformasjon. Reformasjonen kommer når Gud vil.» Dette er bakgrunnen for tittelen «Når du vil». Når Gud vil, bryter ordene frem; når Gud vil, styrter murer i grus; når Gud vil, kaller han en profet til å tale sannheten; når Gud vil, brytes gudsbilder ned slik at vokterne mister kontrollen; når Gud vil, kalles vi til kamp og Ånden gir oss kraft til forvandling (v.1-5). Sjette vers er et «Fadervår-vers»: en bønn til Gud om at mørket må flykte og døden må tape, slik at vi kan se Guds rike.
I det andre verset benytter Lissner et bilde som trenger en forklaring: «valmuer gløder på slektenes graver». Kornvalmuen er blitt selve symbolet på første verdenskrig. Betydningen er hentet fra den kanadiske legen, John Mc Crae’s dikt «På Flanderns marker». Flandern var blant de verste slagmarkene under 1. verdenskrig. Men her blomstret også de røde kornvalmuene i små skyttergravshager – som et vitne om menneskene som mistet livet i krigen, og som et konkret uttrykk for liv, fred og håp om en framtid etter krigen.

Alle vers i denne reformasjonssalmen avsluttes med de samme ordene – og melodien gir oss et løft til å synge det ut med kraft og jubel, vissheten om at nå skaper Gud noe nytt: «Livet blir nytt, - vi synger, vi synger.» Dette er i god luthersk ånd. Salmene han selv skrev, og inspirerte andre til å skrive, fikk enorm betydning for reformasjonen. Den syngende menighet var og er et sterkt uttrykk for det allmenne prestedømme i funksjon. «Vi synger, vi synger». Også denne visjonen bidrar Lissner og Watne til å holde levende med sin sterke tekst og sangbare melodi.

Som nevnt ovenfor ble salmen skrevet på engelsk og dansk i første omgang (2015). I 2016 ble den oversatt til norsk av Holger Lissner, med god hjelp fra salmevenner i Norge.

Salmen finnes fremført avSøm kirkekor og komponistens 12 år gamle sønn, Albert, som solist finner du her.