Månedens salme februar 2021

Publisert 08.01.2021

Estrid Hessellund og Sindre Eide: 

Hellige mysterium! (N13 620)
T: Francisco F. Feliciano 1984
O: Anders Salomonsson 1987 (Sv) / Hans-Olav Mørk 2007 (B<)
M: Francisco F. Feliciano 1984, etter folketone fra Bicol, Filippinene

 “Stort er troens mysterium”. Denne velkjente formuleringen etter nattverdens innstiftelsesord kan godt settes som overskrift til denne månedens salme. Det er nettopp troens og nattverdens mysterium som utdypes i de fire versene i salmen «Hellige mysterium!» Salmen kommer opprinnelig fra Filippinene, med tekst og melodi av Francisco F. Feliciano (1941-2014), som var en av Filippinenes mest berømte musikere og komponister. Like før han døde ble han utnevnt til «nasjonal musikalsk kunstner», en ærestittel som bare noen få kunstnere er blitt tildelt av landets president.

 På en studiereise til Filippinene i 1997 møtte vi Feliciano på det instituttet han selv grunnla på 1980-tallet, “The Asian Institute for Liturgy and Music”. Det er bemerkelsesverdig at en mann med hans kapasitet så helt og fullt brukte sin tid på et institutt hvor poenget er å utdanne kirkemusikere som kan fungere som musikalske gudstjenesteledere på grasrotnivå. «We train our students to train our congregation», sa Feliciano med entusiasme. Kreativitet og kontekstualitet er kjerneverdier på et kunstnerisk og liturgisk senter hvor ikke minst fornyelse av kirkemusikk og salmer er i fokus.

På studiereisen fikk vi sangboken «Sound the Bamboo», som utgis av det økumeniske «Christian Conference of Asia». Her finner vi 19 sanger med tekst, musikk og/eller arrangement av Feliciano. «Kay Laking Hiwaga» (What a great Mystery) er skrevet på hans morsmål «tagalog». Han står også for den engelske oversettelsen. På 1980-tallet var den svenske kirkemusikeren Anders Salomonsson musikklærer på «The Asian Institute for Liturgy and Music» i Manila. Han gjendiktet salmen til svensk i 1987, og Hans-Olav Mørk tok utgangspunkt i denne svenske teksten da han i 2007 oversatte salmen til norsk.

Den norske teksten ligger nær opp til den svenske, men Mørk innfører en original avslutning av hvert vers, som på en god måte forsterker salmens poeng: «Umulig å forstå, men han er nær oss nå».
Hovedfokuset i det mysterium som denne salmen beskriver, er menighetens fellesskap med Kristus i kjærlighetens måltid. I «Sound the Bamboo» oppgis et bibelvers fra Paulus´ første brev til korinterne som et nøkkelvers til tekstens innhold: «Gud er trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre» (1 Kor 1,9).

 

Vi finner også et tydelig diakonalt perspektiv i salmens andre vers. Etter en formulering om at «livet kommer til oss» og «åpner våre øyne», finner vi sendelsesmotivet: «Her i denne verden blir vi Herrens redskap. / Umulig å forstå, men han er nær oss nå.»

I salmeboken oppgis det at Feliciano har skrevet melodien etter en folketone fra provinsen Bicol, øst i det filippinske øyriket. Der kjenner mange melodien som en stillferdig vuggesang («Caturog na nonoy», «Sov nå min lille»). Det er et særpreg ved Felicianos komposisjoner at han henter musikalske linjer og motiver fra fillipinske urfolk. Noen vil kanskje oppleve den særpregede melodien til «Hellige mysterium» litt vanskelig. Men etter å ha sunget den noen ganger, opplever vi at den er lett å huske, kanskje nettopp fordi den skiller seg markant ut i forhold til de fleste andre salmemelodier. Syng den gjerne til gitarakkompagnement, slik vi hører den på innspillinger fra Filippinene som er lagt ut på YouTube.

Lytt også og syng salmen til stillferdig orgelakkompagnement sammen med Frænakoret og Canite i episode nr. 23 på NRK/TV «Salmeboka minutt for minutt»).