Månedens salme februar 2016

Publisert 19.01.2016

Estrid Hessellund og Sindre Eide:

Månedens salme februar 2016

Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære (N13 439)
T: Anne-Grethe Leine Bientie 2009
O: Vidar Kristensen 2013
M: Karin Eline Hartviksen 2009

Vanligvis skrives det først en salmetekst som deretter får en melodi. Men noen ganger skrives melodien før teksten. Det skjedde med denne månedens salme. Melodien ble skrevet av kirkemusiker Karin Eline Hartviksen som et preludium til en gudstjeneste som ble holdt på Samefolkets dag i Snåsa, 6.februar 2009. Snåsa ligger midt i det sørsamiske området. Her bor også forfatter og kulturformidler Anne-Grethe Leine Bientie. Hun ble så begeistret for melodien at hun kort etter urfremførelsen satte seg ned og skrev en tekst til den. Salmen er oversatt til norsk av Vidar Kristensen i 2013, i forbindelse med utgivelsen av den nye salmeboken. Den er en av 15 sørsamiske salmer i Norsk salmebok 2013.

Anne-Grethe Leine Bientie forteller her om salmens tilblivelse:
Det som aller først inspirerte meg til å skrive salmeteksten, var at organisten vår, Karin Eline, hadde laga en så vakker melodi – og denne melodien hadde ingen tekst. Klart melodien måtte få en tekst! Ganske raskt så jeg for meg mange mennesker komme inn i kirka for å feire gudstjeneste. I fantasien min kom alle syngende inn i kirka. Dette var jo et flott indre syn for en tekstforfatter! Deretter så jeg for meg mye av det som skjer i gudstjenesten – og hele tiden var folket glade og begeistra over det som skjedde. Derfor fortsatte de å synge. Da teksten min var ferdig, tenkte jeg at man jo ikke trengte å synge ALLE versene. Menigheten kunne for eksempel synge det verset som handler om nattverden (v. 5) mens de gikk fram for å motta nattverden, eller de kunne synge om ”ordet” (v 3) like før prekenen. Men hittil har jeg bare opplevd at salmen er blitt sunget med alle versene etter hverandre. Kanskje de synes at melodien er så vakker at de ikke greier å la være å synge alt på én gang?

Vi har valgt salmen for februar – ikke bare på grunn av Samefolkets dag 6.februar, men også med tanke på fastetiden, som starter Askeonsdag 10. Februar. I denne kirkeårstiden er hengivelse og etterfølgelse et naturlig fokus. “Gud, vår Far, du har sagt: Følg med alltid! Vi vil gjerne følge deg hele livet!” synger vi i omkvedet til hvert vers.
Salmen er en lovsang som vers for vers følger gudstjenestens struktur. De to første versene knytter an til gudstjenestens inngangsdel. Deretter  kommer Ordtes del: “Ordet lyder når vi er samlet, syng for Herren, lov hans navn” (v.3). I det fjerde verset synger vi om gudstjenestens takkoffer. Deretter synger vi om nattverden: “Brød og vin blir gitt oss av nåde, syng for Herren, lov hans navn.” Det siste verset kan egne seg godt mens menigheten går syngende ut av kirken: “Vi går ut med takk for å tjene, syng for Herren, lov hans navn.”

Det sør-samiske området strekker seg fra Saltfjellet i nord til Elgå i sør, på begge sider av grensen mellom Norge og Sverige. Den sørsamiske befolkningen på norsk og svensk side utgjør en minoriet som bor spredt på et stort og utstrakt område. Sørsamisk er et eget språk og er i slekt med lulesamisk, nordsamisk og østsamisk (skoltesamisk).  Det er en egen  samisk menighet i sørsamisk område. Den har samme utstrekning som det sørsamiske geografiske område.

For alle som ikke behersker sørsamisk, er det godt at salmen er oversatt til norsk, og dermed til bruk i hele landet. Hver gang en ny salmemelodi introduseres, kan det være en idé å la en eller flere forsangere øve den inn med menigheten, før eller underveis i gudstjenesten. Slik også med denne jublende og joik-inspirerte sørsamiske melodien.
Gå inn på nettsiden nrk/tv, “Salmeboka minutt til minutt” og lytt til salmen, sunget på originalspråket 

. På www.norsksalmebok.no/syngtro finnes det et samtaleopplegg til denne salmen, utarbeidet av Berit Frøydis Svineng Johnsen.