Månedens salme desember 2018

Estrid Hessellund og Sindre Eide: 

 Gud bur i eit lys (N13 128)
T Margareta Melin 1969 O Til norsk 2011
M Lars Åke Lundberg 1970

En svensk kristelig visebølge slo inn over landet vårt på 70-tallet, og vi var mange som surfet med på den. Noen av oss i KFUK/M var i gang med redaksjonen av Treklang, som siden førsteutgaven i 1968 var kommet i fire nye opplag, hver gang med noen nye sanger. I forkant av Tenåringstreffet (TT) i Skien i 1976 var revisjonen av det sjette opplaget så omfattende at vi ga sangboken ett nytt navn, NY Treklang. Det er morsomt å bla i 70-tallsversjonene av Treklang og finne kristelige «svensktoppar» på rekke og rad.

Her finner vi også «Gud bor i ett ljus» med tekst av Margareta Melin og melodi av Lars Åke Lundberg. Teksten er skrevet i 1969 og ble publisert første gang i boken «Vi sätter oss i ringen. Visor för stora och små». «Gud bor i et lys, dit ingen kan gå» står i Ny Treklang i en oversettelse til bokmål. Denne versjonen av sangen ble foreslått i prøvesalmeboken til norsk salmebok «Salmer 2008». Men man valgte en fersk nynorsk oversettelse i Norsk salmebok 2013. «Til norsk 2011» opplyses det om i Salmeboken.

Teksten til «Gud bur i eit lys» tar sitt utgangspunkt i en urkirkelig hymne som vi finner i Paulus første brev til Timotus. Her beskrives Gud som «den eneste som er udødelig, som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og ingen kan se». (1 Tim 6,16). «Men Gud kjem oss nær, han vil vere her. Så blir han et barn som Maria ber!» synger vi i salmen. Dette gir assosiasjoner til avslutningen av den poetiske innledningen til Johannesevangeliet, om Ordet som ble
menneske: «Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er.» (Joh 1,18).

Jesus har vist oss hvem Gud er. Den svenske teologen, forfatteren og salmedikteren Margareta Melin har skrevet i et notat til Nytt norsk salmeleksikon: «Jag skrev denna text inför en julhelg – driven av en önskan att uttrycka Guds närvaro i Jesusbarnet på ett så enkelt sätt, att mina barn kunde ana den.» Lars Åke Lundberg (svensk prest, visesanger og komponist) skrev melodien med tanke på at de to første linjene i hvert vers skulle synges som vekselsang. På den måten forsterkes mysteriet og ansporer til refleksjon og undring før julens budskap lyder unisont fra alles munn: «Men Gud kjem oss nær, han vil vere her. Så blir han eit barn som Maria ber!»

Det andre verset er et gloria, et «Ære være Gud i det høyeste» (Luk 2,14). I salmen knyttes engelens budskap om barnet og engleskarens lovsang over Betlehemsmarken julenatt sammen: «Ære vere deg, o Gud, som er stor, du som kjem oss nær som vår lille bror». I salmens siste to linjer endrer melodien karakter fra en fortellende visestil til et mer majestetisk uttrykk som ansporer til jublende glad sang: «Ja, du kjem oss nær, du vil vere her. Så blir du eit barn som Maria ber!»

Hør barn og unge fra Ung Kirkesang synge salmen på NRK/TV «Salmeboka minutt for minutt». 6. episode)

Noen av opplysningene til Månedens salme for desember har vi funnet i Bind IV, av «Nytt norsk salmeleksikon», Fagbokforlaget, Bergen 2018. Med de fire bind av dette leksikonet har vi fått en gullgruve å grave i for alle som er glad i salmer og ønsker mer kunnskap om dem. Her er artikler om alle de 899 salmene i Norsk salmebok 2013.