Månedens salme august 2021

Publisert 02.07.2021

Estrid Hessellund og Sindre Eide
Månedens salme august 2021

Nøden står ved våre dører (N13 366)
T: Sindre Skeie 2007, 2011
M: Gisle Skeie 2007

Nøden står ved våre dører. Det forteller avisene og dagsnyttsendingene på radio og TV oss daglig – Syria, Tigray-provinsen i Etiopia, Afghanistan, Myanmar. Noen ganger skjer det at nøden blir så aktuell og nærværende at til og med en salmedikter må forandre en av sine tekster. Det skjedde for Sindre Skeie en dag i Bergen i 2011. Han var med på å planlegge et arrangement som skulle foregå i Johanneskirken. Og her var det meningen at en av hans salmer skulle avslutte kvelden. Han hadde funnet en passende avslutningssalme, en han selv karakteriserer som en koselig kveldssalme. Men like før arrangementet skulle holdes, søkte 15 asylsøkere tilflukt i kirken. Menighetsrådet bestemte at ingen arrangementer skulle foregå der så lenge de oppholdt seg i kirken.
Arrangementet ble flyttet til et annet lokale og Sindre Skeie opplevde det nå meningsløst å avslutte kvelden med en «koselig» kveldssalme. Han fant derfor frem en tidligere tekst, som broren Gisle hadde satt melodi til i 2007, og bearbeidet den. Slik kom nå det første verset til å lyde:
Nøden står ved våre dører, / banker på og vil bli sett.
Hvem tør åpne opp for Kristus / når en selv er trygg og mett?

Den opprinnelige versjonen av denne salmen var allerede kommet med blant salmene som skulle inn i Norsk salmebok 2013. Sindre Skeie henvendte seg til prosjektleder for salmeboken og ba om at salmen nå måtte endres. Heldigvis ble dette godtatt. Nøden står ved våre dører formidler noen av de sterkeste diakonale utfordringene vi finner i salmeboken. Den kan synges i sammenheng med alle fire diakonale søyler: nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Slik utfordres vi: Hvem tør åpne opp for Kristus når en selv er trygg og mett?

Kristus, vi har sett deg lide, men vi skyndte oss forbi (vers 2). Er vi ikke bedre enn presten og levitten som skyndte seg forbi da en stakkars mann ble skamslått og etterlatt døende i veikanten? (Luk 10,25-36). Å åpne opp for en fremmed og hjelpe et menneske i nød, det er åpne opp for Kristus. «For jeg var sulten og dere gav meg mat; jeg var tørst og dere ga meg drikke; jeg var fremmed og dere tok imot meg…» (Matt 25,35-40).
Bønnen i det andre verset vender om på tiggerbegrepet: Prøv oss en gang til! Å herre, om din nåde tigger vi. Det er vi som har behov for å tigge. Tigge om tilgivelse (Kyrie eleison), tigge om hjelp og nåde, tigge om å få troens glød tilbake. I salmens tredje vers påminnes vi om at det er umulig å få oversikt over all nød i verden. Ofte ser vi kun fragmenter, korte glimt av noens gråt. Men vi kan ikke lukke øynene. Vi utfordres til handling, og hver handling tenner håp.

Gisle Skeies melodi understreker teksten på forunderlig vis. Spill eller syng de første tonene, og du hører klart en ambulanse eller sirene. Og Kyrie eleison-omkvedet blir som et sunget utropstegn etter hvert vers. Kyrie eleison, hjelp oss i vår nød. Kyrie eleison. Gi oss troens glød.
Hør salmen på NRK/TV «Salmeboka minutt for minutt» (Episode 12), fremført av Helga Johanne Størdal med hennes bror Knut Størdal på klaver.