Månedens salme august 2019

Publisert 26.06.2019

Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme august 2019

Vi er barn av lys og skygge (N13 504)
T: Tore Thomassen 2005
M: Tore Thomassen 2005

 Alle mennesker er like verdifulle. Vi er alle som «blomster i Guds hage». Dette uttrykkes tydelig og klart i Tore Thomassens sang «Vi er barn av lys og skygge». Sangen ble skrevet på bestilling til en sommerleir i 2005 for utviklingshemmede, deres familier og venner. Leiren ble arrangert av organisasjonen «Tro og Lys» - en internasjonal, kristen bevegelse som arbeider for at utviklingshemmede skal ha et like godt og verdifullt liv som alle andre mennesker. Bevegelsen ble startet i Frankrike i 1971 av kanadieren Jean Vanier og spesialpedagogen Marie-Hélène Mathieu. I 2015 var det Tro og Lys-grupper i mer enn 90 land. Den norske avdelingen ble startet i 1990. 

For noen vekker denne sangen helt spesielle minner: Den ble nemlig sunget på Korsveifestivalen morgenen etter 22.juli 2011. I det perspektivet ble det enkle, men mettede språk i salmen en ny frimodighet til å være en del av Guds hage, forteller kantor i Holmlia,Hans Olav Baden, i et intervju i Menighetsfakultetets blad «Lys og Liv» (Nr. 1/2014).

 

Den nevnte sommerleiren i 2005 hadde «Blomster i Guds hage» som tema. Temaet finner vi utdypet på en enkel og tydelig måte i refrenget: Vi er blomster i Guds hage, / vi er store vi er små. / Sammen sterke, sammen svake / og vi deler livet nå, / i den store, store hagen / som Guds sol vil skinne på.

Etter at Thomassen skrev sangen er den flittig brukt i Tro og Lys-gruppene. Her kalles den rett og slett «Tro og Lys-sangen». «Teksten forteller hvordan situasjonen kan være når mennesker med ulik funksjonsevne kommer sammen. Noen har en lys dag. Andre har en skyggedag. Men alle er blomster som sammen utgjør den vakre floraen i Guds hage» (Vidar Kristensen i Nytt Norsk salmeleksikon, bind IV).

Et hvert menneske er unikt. Akkurat som blomstene er vi «vakre på vår måte» (v.2). Dette er både flott å tenke på, men også som en gåte bare Gud vet svaret på. Slik uttrykkes det i sangen: Han som bærer livets gåte: / Jorden gir og jorden tar. / Og når angst og uro hersker, / soloppgangen er vårt svar. «Jorden gir og jorden tar» gir assosiasjoner tilJobs ord: «Naken kom jeg fra mors liv. Naken vender jeg tilbake. Herren ga, Herren tok, velsignet være Herrens navn» (Job 1,21).

Soloppgangen er et sentralt begrep i denne månedens salme, både som «vårt tegn» (v.1) og «vårt svar» (v.2). Flere salmer beskriver påskedagshåpet med dette begrepet: I Hallqvist/Ellingsens salme «Det var i soloppgangen» (N13 208) lyder det i det siste verset: «Han selv er soloppgangen, han selv er verdens lys.» Eyvind Skeie uttrykker det slik i avslutningen av «Ærens konge, nådens Herre» (N13 320): «Fylt av sang går vi mot lyset, / trosser sorg og nederlag,/ mens vi ser mot soloppgangen, / evighetens morgendag.»

I Norsk salmebok 2013 finner vi to sanger av Thomassen. Den andre er en vakker årstidssalme «Se, nå legger Gud den hvite duken» (nr. 848). Helt siden han debuterte som plateartist i 1988 har Thomassen bidratt med flere innspillinger og skrevet mye både til eget og andres bruk. Han har opptrådt på kirkekonserter, møter og festivaler over hele landet. Det ville vært en klar berikelse for Norsk salmebok om flere av hans sanger hadde blitt med.

Tore Thomassen spilte inn «Vi er barn av lys og skygge» i 2016 på CD-en «Jesus bor i rekkehus». Du kan også lytte til et sammensatt Ung Kirkesang-kor som synger den på NRK/TV, «Salmeboka minutt for minutt» (Episode nr. 19).