Månedens salme april 2021

Publisert 22.02.2021

Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme april 2021

Tro ikke Gud er død (N13 363)
T: Göte Strandsjö før 1976
O: Bodvar Schjelderup før 1976
M: Harald Gullichsen 1980

På 1970-tallet var mange av oss på stadig leting etter nye salmer, ikke minst til bruk i barne- og ungdomsarbeidet. Det skjedde en del både i Danmark og Norge, men i skandinavisk sammenheng lå nok Sverige i forkant når det gjaldt salmer og viser med et språk og en virkelighetsbeskrivelse som vi syntes fungerte på ungdomsgudstjenester og gospel nights. «Gud går här på jorden, Han går på gator och torg» og «Vi tror ej på stora ord», sang vi til Tore Littmarks tekster og melodier.

Bodvar Schjelderup var byplanarkitekt i Stavanger på 60/70-tallet og møtte flittig opp på ungdomsgudstjenestene til Sky Sing i Petrikirken. Han ble inspirert av både bandet, koret og opplevelsen av en kirke full av ungdom som deltok med engasjement i både liturgi og salmer. Bodvar meldte seg til tjeneste og leverte både egne tekster og oversettelser til ungdomsgudstjenestene. Et par av dem kom med i Norsk salmebok (1985): «Kom, kom og hør et gledens ord» og «Herre, du vandrer forsoningens vei». Han oversatte også «Tro ej at Gud er dö”, med tekst og melodi av Göte Strandsjö (1916-2001). Han var i en lang periode av sitt liv organist og musikkleder i Filadelfiakyrkan (pinsemenighet) i Malmø.

Salmen kom med i Treklang (Triangelforlaget) i 1976. Harald Gullichsen skrev en ny og sangbar melodi til salmen og publiserte den i samlingen «Tro ikke Gud er død» (Norsk musikkforlag, Oslo 1980). Den kom ikke med i Norsk salmebok 1985, heller ikke i Salmer 1997 og prøvesalmeboken «Salmebok 2008». Men så viste det seg likevel at den ikke var blitt helt borte. Den dukket opp i høringsrunden, og kom i aller siste omgang med i Norsk salmebok 2013.  

I en kommentar til salmen skrev Göte Strandsjö: «Sången skrev jag efter att ha sett en ungdomsgrupp i aktion under parolen: «Kom inte og säg att Gud er dö». Teksten er en frimodig protest mot det berømte sitatet fra Friedrich Nietzsche i «Slik talte Zarathustra»: «Gud er død.»  

Göte Strandsjö og Bodvar Schjelderup påstår med denne sangen at ateistene tar feil. Gud lever, Gud er midt iblant oss. «Nær deg lik luften du puster i, nær deg lik tanken som streifer deg nå. Tro ikke Gud er død.” (vers 1).

 

«Kristus er livets ord og ingen falmet fabel». Slik åpner det andre verset med tydelige assosiasjoner til inkarnasjonens mysterium: «Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss» (Joh 1,14). I det tredje verset fortsetter salmen med sterke utsagn om at det er her, på jorden, vi møter Gud. «Vår jord er møteplassen: / Gud ble et menneske blant oss. / Kristus forener himmel og jord, / hverdag og evighet». Her finner vi likheter med en annen salme i N13 som Gullichsen har skrevet melodi til: «Når jord og himmel møtes her», med tekst av Gerd Grønvold Saue (N13, 563).

 

Det er spennende at Norsk salmebok 2013 har hentet frem igjen en salme som talte sterkt inn i 1970-tallsvirkeligheten for mange unge. Og salmen var ikke død. Budskapet er like sterkt og aktuelt i dag: «Tro ikke Gud er død. Han er her midt iblant oss.»  Dette påskens håpsbudskap klinger tydelig med i denne salmen.

Gå inn på NRK/TV, «Salmeboka minutt for minutt». Lytt til salmen og syng den sammen med glade barn i Hokksund Mini og Mikrosing sammen med damekoret Senza Rigore.