Månedens salme april 2018

Publisert 08.03.2018

Estrid Hessellund og Sindre Eide:

Han sto opp før dagen demret (N13 214)
T: John Bell, Graham Maule 1988O: Sven Aasmundtveit 1999
M: John Bell 1988

 

«Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid» synger vi første påskedag. Men vi kan godt fortsette å synge det gjennom hele påsketiden. I Kirkeåret er dette tiden fra påskenatt til søndag før pinse. Søndagene i denne tiden heter ikke lenger første, andre og tredje søndag etter påske. De kalles søndager i påsketiden. Da utfordres vi til å synge håpet inn i våre liv, inn i menigheten, inn i nabolaget der vi bor – ja, inn i verden. Nesten som en protest mot mismot, en protest mot likegyldighet og meningsløshet. Syng håp!

 Denne månedens salme hjelper oss nettopp til det. «Han stod opp før dagen demret» står i en keltisk sangtradisjon. Den ble kjent i Norge første gang i år 2000 med CD-en  ”Salmer fra vest.”  Her hører vi Kristina Jølstad Moi synge både denne og flere andre sanger som er kommet til oss fra det økumeniske klosterfellesskapet IONA, i Skottland. Flere av melodiene til sangene herfra er irske og skotske folketoner tilrettelagt av John Bell og Graham Maule. Det gjelder blant annet «Det er navnet ditt jeg roper» (N13 434), som har sunget seg godt inn også i norske menigheter. Den vakre melodien til denne månedens salme er John Bells egen komposisjon.

 «Kristus lever, vi gir stemme til en sang om håp på jord!» synger vi i det andre verset. Kanskje noen vil feste blikket på altertavlen i kirken sin, mens de lar sin røst klinge med i menighetens blandete håpskor. Mange altertavler i norske kirker har den oppstandne Kristus som hovedmotiv, f.eks. altertavlen i Hamar domkirke, malt av Henrik Sørensen. Månedens salme kan være tema-salme for disse altertavlene, i tillegg til å være tema-salme for påsketiden:

Han stod opp før dagen demret; dødens dype natt tok slutt. Kristus lever, han har seiret; dødens mørke makt er brutt. Sol og måne, jord og himmel, dyr og fugler, gress og trær; alle ser og alle jubler: Han er oppstått, Gud er her!» (Vers 1).

I sin påskehilsen til Hamar bispedømme i 2016 skrev fungerende biskop, domprost Leif Jørn  Hvidsten: «Denne salmen setter ord på det dyptgripende og altomfattende som finnes i påskebudskapet. Skaperverket, med all sin skjønnhet, strekker seg opp i glede med løftende hender og jublende lepper. For i og med første påskedag skjer det noe nytt; noe gjennomgripende annerledes; graven kunne ikke kneble Herren! Kjærligheten seiret, og livet vant. Jesus Kristus stod opp før dagen demret, og brakte håp til mennesker i generasjoner etter generasjoner. Vår erfaring med døden og det vonde fikk en helt ny dimensjon; døden hadde ikke lenger siste ordet. Livet vant, dets navn er Jesus!»

Salmen avslutter med en sterk sammenfatning av oppstandelseshåpet – og en utfordring til oss:
Han er her og han vil skape / liv der natt og mørke bor. / Kristus lever, vi skal bære / Herrens seierstegn på jord.
Hva betyr det å «bære Herrens seierstegn på jord»? Det høres nesten for stort ut for et lite menneske. Men er det ikke nettopp i de små handlinger av forsoning og håp som vi formidler i vårt daglige liv, at dette skjer. Besøke et medmenneske, si noen gode ord, folde våre hender i bønn, være trofast giver for en humanitær organisasjon, ta klima- og miljøutfordringer på alvor… Kort sagt: Tro på livet, leve i det håp som ble kastet inn i vår verden ved Jesu oppstandelse påskemorgen.
Han stod opp før dagen demret; dødens dype natt tok slutt. God påsketid!

Hør det lulesamiske koret Drag Jiena synge salmen på NRK/TV «Salmeboka minutt for minutt».