723.pdf 119,78 kB

Herre, rekk ut din allmektige hånd (N13  723)
T: Gerd Grønvold Saue 1990, 2008
M: Knut Nystedt 1990

I salmebokens avsnitt «Forvalteransvar og ærefrykt for livet» finner vi en sterk tekst av journalisten, forfatteren og salmedikteren Gerd Grønvold Saue (f. 1930). I tillegg til salmer har hun skrevet flere romaner, biografier, diktsamlinger og andre bøker. Hun er en kreativ og samfunnsbevisst person som engasjerte seg tidlig i spørsmålet om klimaendringene. Allerede i 1990 skrev hun teksten «Herre, rekk ut din allmektige hånd». Etter hvert som bevisstheten og kunnskapen om konsekvensene av klimaendringene økte, bearbeidet hun teksten i 2008. Hun forteller at hun så behovet for å gjøre den enda mer konkret og tydelig.

I det første verset synger vi om jordskjelv og kaos, orkaner og flom. Og salmen fortsetter med å beskrive skogen som forsvinner i fattige land og jorden som forandres til ørken og sand. I det tredje verset handler det om luften som forgiftes og isen som smelter. Kan vi synge om alt dette på en gudstjeneste? Blir det ikke for konkret og i nærheten av et innlegg i en politisk debatt? Nei, for når vi ser på salmens helhet, oppdager vi at her har vi å gjøre med et annet språk enn det analytiske og rasjonelle.
Denne salmen bæres av et hymnisk språk som hjelper oss når vi ikke vet hvordan vi skal takle alle de utfordringene vi står overfor. Vår klode er truet av så mange negative faktorer. De konkrete beskrivelsene av alt som truer kan gjøre oss maktesløse. Grønvold Saue er tydelig på vårt ansvar med formuleringer som «mennesker øder den rikdom du (Gud) gav» (v.3) og «dypt har vi sunket, vår avmakt er stor» (v.4). Salmen er både en syndsbekjennelse og en sterk tro på at Gud ikke har trukket seg tilbake og glemt sitt skaperverk. Hvert vers rammes inn av en innledende bønn om at vår Herre må rekke ut sin hånd, og et avsluttende «Herre forbarm deg! Kyrie eleison!». Men også håpsdimensjonen er tydelig. I hvert av versene understrekes troen på at Gud «kan gi fremtid og håp».

Gerd Grønvold Saue er representert med ni tekster og en oversettelse i Norsk salmebok 2013. Mest kjent og innsunget i menighetene er dåpssalmen «Det skjer et under i verden hver gang et barn blir til» (N13 591). Flere komponister har satt melodi til Grønvold Saues tekster. Melodien til denne månedens salme skrev Knut Nystedt (1915-2014) allerede til den første versjonen i 1990. I en utgivelse av salmer med Nystedts melodier skriver han i forordet: «Gjennom 60 år har salmesangen vært en viktig del av mitt kompositoriske virke som kirkemusiker. En rekke toner er blitt til gjennom et inspirerende samarbeid med norske og utenlandske salmediktere.» Han forteller videre at de aller fleste av hans salmemelodier, hele 29, er blitt til gjennom et samarbeid med Gerd Grønvold Saue.

Nystedts melodi poengterer hver strofe i teksten og løfter oss inn i et tilbedelsens rom hvor det avsluttende fortvilte ropet «Herre, forbarm deg!» etterfølges av et stillferdig «Kyrie eleison» i melodiens laveste toneleie.

Her finner du hele TV-sendingen «Salmeboka minutt for minutt» med denne salmen, fremført av blandakoret Hitterklang, fra Hitra i Sør-Trøndelag. Syng gjerne med og ta i bruk denne høyst aktuelle salmen både på gudstjenester og i andre sammenhenger.