Adam, kvar er du?(N13  728)

T: Michael Forster 1992
O: Arve Brunvoll 2007
M: Halvdan Nedrejord 2007

Salmens originaltekst er engelsk: «Adam, where are you?», skrevet av den engelske presten, forfatteren og satirikeren Michael Forster (f. 1946). I forbindelse med Skaperverkets dag og Verdens miljøverndag 5.juni 2007 ble Arve Brunvoll utfordret til å oversette salmen til norsk. Hans nynorske tekst ble først publisert i ressursmaterialet til Skaperverkets dag 2007, og deretter i «Syng håp 2» (IKO-forlaget, 2011). Nå er den kommet med i Norsk salmebok 2013 under avsnittet  «Forvalteransvar og ærefrykt for livet».
Salmen tar utgangspunkt i Guds rop til «adam» i Edens hage, der Adam og Eva gjemmer seg etter å ha brutt Guds bud. Da roper Gud: «Hvor er du?» ( 1 Mos 3,9).
Fra vers 2 er det samme spørsmål brukt gjennom resten av salmen for å aktualisere vår tids utfordringer.  Adam betyr «menneske» og er i slekt med et annet ord på hebraisk, adamah, som betyr «jord». Vi tenker ofte på adam som et egennavn (navnet på den første mann på jorden).
I Bibel 2011 oversettes ordet i begynnelsen av 1 Mosebok 2 med «menneske» (1 Mos 2,7), mens det senere i samme kapittel, i avsnittet om hvordan kvinnen blir skapt, oversettes med «mann» (1 Mos 2,21).
«Menneske» er både mann og kvinne. - Og hvor er du og jeg som menneske (som adam) i dag i forhold til jorden, skapelsen og Guds kall? spør forfatteren.
Dette er en salme som både inneholder radikale utfordringer når det gjelder utnytting og misbruk av skaperverkets rikdom, men også en salme som rommer håp om forløsning, slik det uttrykkes i vers 4:
«Adam, kvar er du? Kom fram i Guds dag,
om domen er nær, står hans lovnad ved lag.
For vona gjev lys på den mørkaste veg,
i hagen går Herren med frelsande steg.»

Den engelske teksten var opprinnelig melodisatt til den irske folketonen som vi kjenner til salmen «Deg å få skode» - en lys og glad melodi med tydelig lovsangspreg.
Redaksjonen for materiell til Skaperverkets dag 2007 syntes imidlertid at teksten legger opp til en mer meditativ melodiføring. Derfor ble den nordsamiske musikeren og komponisten Halvdan Nedrejord utfordret til å skrive melodi til Arve Brunvolls tekst. I løpet av en helg kom han opp med 7 versjoner. Av disse valgte redaksjonen den som nå foreligger. Den understreker teksten på en fast og rytmisk måte. Komponisten ser gjerne at det benyttes tromme som ledsagende instrument.

Det vil være naturlig å bruke salmen på gudstjenester hvor vårt ansvar for og forvaltning av skaperverket er i fokus, for eksempel på Skaperverkets dag, i konfirmantundervisningen, på andakter og bibeltimer, i speiderarbeidet eller på samlingskvelder der «Vern om skaperverket» er tema.
Vi har valgt salmen for september måned, fordi mange menigheter har høsttakkefest , Skaperverkets dag eller diakoniens søndag i september.

Lytt gjerne til salmen på NRK «Salmeboka minutt for minutt», sunget av Helga Johanne Størdal til akkompagnement av Knut Størdal.